føderalisme

I international politik det forhold, at stater frivilligt afgiver magt til en central myndighed, hvorved staternes indbyrdes magtbalance ophæves, verdens-føderalisme. Føderationer har som regional føderalisme en klar indre magtdeling, hvori der på national niveau er selvstyre. Eksempler på føderale lande er USA, Schweiz og Argentina.
En af de første organisationer med et føderalistisk formål var den amerikanske organisation Campaign for World Government, grundlagt i 1937. I 1947 grundlægges the World Movement for World Federal Government, hvis danske afdeling var Een verden. Blandt andre føderalistiske organisationer kan nævnes: The Association for World Education, the Euroepan Federalist Union, Fabian Society, Planetary Citizens, Svenska föreningen för ett nytt folkens förbund, World Federalist Movement.
Blandt føderalister kan nævnes Mario Albertini, Norman Angell, Richard Coudenhove-Kalergi, Ruth Gunnarsen, Hermod Lannung, den tyske pacifist Eduard Loewenthal, Elisabeth Nordentoft, den norske advokat Anker Ording, skuespilleren Ebbe Rode, italienerne Franceso Rossolillo og Altiero Spinelli samt amerikanerne Stringfellow Barr, Grenville Clark og Norman Cousins.
Blandt føderalistiske tidsskrifter kan nævnes: The Federalist.
Se også: Academic Council on the United Nation System ; Center for UN Reform Education ; Citizens for Global Solutions ; Earth Action ; Pan-Europa ; Union of European Federalists ; Young European Federalists ; Ventotenemanifestet ; World Federalist Movement.

Litteratur

Bohlen, Jim: På vej mod en Grøn verdensforfatning.
- København : DSR forlag, Landbohøjskolen 1991. - 35 s. - ISBN 87-7432-88-1.
Durand, Ferdinand: Tendances pacifiques de la société européenne. 1841.
Indledning til verdensfred gennem verdenslov / Grenville Clark ; Louis B. Sohn. Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1960.
Kropotkin, Peter: Føderalistiske ideer. 1975.
Loewenthal, Eduard: Das Preussische Völker-Dressur-System und die Europäische Föderativ-Republik der Zukunft. 1871
Loewenthal, Eduard: Zur internationalen Friedenspropaganda. 1874.
Monbiot, George: Vi har brug for et verdensparlament. I: Politiken, 04/26/2007.
Nordentoft, Elisabeth: For at de alle må være eet : Historien om Een Verden som oplevet af…
- København : Eget forlag, 1967. - 173 s.
The Anatomy Of Peace. / : Emery Reves. 1945.
- https://archive.org/details/anatomyofpeace009815mbp
Reves, Emery: Fredens Anatomi. - København : Branner, 1948. - 214 s.
Riktlinjer för en världsfredsfederation : Ett inlägg i diskussionen om världens framtid.
- Stockholm : Natur och Kultur, 1945. - 280 s.
Schwartzberg, Joseph E.: Revitalizing the United Nations : reform through weighted voting.
- New York ; The Hague : Institute for Global Policy, World Federalist Movement, 2004. - 75 s.
Verdensfred gjennom verdenslov / Grenville Clark ; Louis B. Sohn.
- Oslo : Johan Grundt Tanums foralg,1960. - 372 s.
Woolf, Leonard: International Government : Two Reports Prepared for the Fabian Research Department.
- London : The Hogart Press, 1916 ; - New York : Brentano's, 1916. - 412 s. [Haves: Det kongelige Bibliotek].
World citizen oral history transcript, 1986-88 : Norman Cousins I-II (1992). 600+670 s.
'The UCLA Oral History Program : catalog of the collection / compiled by Vimala Jayanti. 2nd ed. (Los Angeles : Oral History Program, Department of Special Collections, University of California, Los Angeles, 1992) is available in the UCLA Dept. of Special Collections. The Bancroft Library, University of California, Berkeley. Transcript of a 21-hour interview completed under the auspices of the UCLA Oral History Program - http://archive.org/details/worldcitizenoral01cous
The interview proceeds chronologically, beginning with Cousins' position with Current history and extends through his career at UCLA. Minimal attention is given to his career at the Saturday Review of Literature, since that aspect of his career has been dealt with extensively. The interview examines Cousins' activities in peace and anti-nuclear movements since the 1940s, his writing, his struggle with ankylosing spondylitis, and his subsequent interest in helping other patients with life-threatening illnesses to help themselves. The interview includes extensive discussion of the United World Federalists, the Committee for a Sane Nuclear Policy, Cousins' diplomatic work, and his friendship with important political leaders of the post-World War II world.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page