Det danske Fredsakademi

Fredsakademiets Hjælpetekst til digtbase

Digte er sorteret efter titel.

For digte, som findes bogtrykte, referes der udelukkende til titlen på publikationen. Fulde bibliografiske data på digtantologier skal søges i Fredsakademiets bogbase.

For digte trykt i tidsskrifter henviser referencer til disse.

Digte i fuld tekst vil med tiden blive lagt ind i Fredsakademiets antologi efterhånden som copyrightspørgsmål afklares.


Gå til Fredsaakdemiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk