Viggo Hørup. I: Holger Terps privatarkiv

Hørup, Viggo

F. 1841 D. 1902
Dansk jurist, journalist, redaktør, pacifist og politiker. Trafikminister 1901. Gift med lærer Emma Hørup. Børn: Ellen og Svend Hørup. Formand for Onsdagsforeningen 1873-1875 og medarbejder ved Morgenbladet 1873. Første gang medlem af Folketinget i 1876 for Det forenede Venstre. I 1878 danner Christen Berg og Viggo Hørup Folketingets Venstre.
Viggo Hørup var modstander af nationalliberalismen, provisorie­lovgivningen, dansk militarisme og Københavns befæstning.
Under andenbehandlingen af forsvars­loven i 1883 holder Viggo Hørup, Hvad skal det [militæret] nytte-talen.
Efter forliget om Københavns befæstning i 1894, bliver Viggo Hørup medlem af Ven­strereformpartiet. Medarbejder ved venstre­avisen Morgenbladet 1873-1884. Grund­lægger sammen med Edvard Brandes avisen Politiken 1884. Fængslet tre måneder 1889-1890 for 'overtrædelse af presseprovisoriet'.
Hørup taber sit folketingsmandat i 1892 til storsvindleren P, A. Alberti.
Sammen med Lars Bjørnbak er Viggo Hørup en af den danske antimilitarisme, journalistik og parlamentarismes foregangsmænd. Monument over Viggo Hørup i Kongens Have opsat i 1908.
Se også: Kulturpolitik ; ligeret ; retssamfund.

Litteratur

Hørup, Viggo: Politisk Tilbageblik. I: V. Hørup i Skrift og Tale bd 1., 1902 s. [3]-10.
Scheuer Nielsen, Helge: Viggo Hørup : En litteraturliste. - Hillerød : Eget forlag, 1983. - 80 s.


Arup, Erik: Viggo Hørup : Et Mindeskrift i anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel.
- København : Politiken, 1941. - 211 s. ; 30 cm.
Friisberg, Claus: Viggo Hørup og nationalliberalismen. I: Historie Århus, 1998:1 s. 1-41.
Hansen, Arvid G.: Viggo Hørup og hans samtid. - Oslo : Eget forlag, 1952. - 135 s.
Hørup, Emma: Lidt om Hørups Privatliv. I: Det ny Aarhundrede, 1904:2 s. 40-48.
Hvad skal det nytte? På sporet af Hørups demokrati. / : Peter Lauritsen. Gads Forlag, 2020.
Hørup, Emma: Viggo Hørups Barndomshjem. I: Det ny Aarhundrede, 1904:2 s. 351-360.
Hørup, Viggo: Viggo Hørup med Mund og Pen : Udvalgte Taler og Artikler / Viggo Hørup ; [ed] Svend Clausen. - København : Gyldendal, 1959. - 163 s.
Hørup, Viggo: V. Hørup i Skrift og Tale : Udvalgte Artikler og Taler [tre bind] / Udvalget besørget af Vilhelm Nielsen, Edvard Brandes og Peter Nansen. - København : Gyldendal, 1902, 1903, 1904.
Hørup, Viggo: Hørup i breve og digte : Breve, digte og litterære prosastykker til belysning af Viggo Hørup og hans kreds / Viggo Hørup ; [ed] Karsten Thorborg. - København : Udgiverselskabet for danmarks nyeste historie ; Akademisk forlag, 1981. - 535 s. - ISBN 87-500-1987-2
Hørup : Et udvalg / Red. Helge Scheuer Nielsen. Eget forlag, 2002. - ISBN 87-981372-3-9
Hørup er med / Søren Mørk ; Knud Ryg Olsen. - København : Ekstra Bladets Forlag, 2004. - 273 s. - ISBN 87-7731-186-8
Krogh, Torben: Viggo Hørup : En illustreret levnedsskildring. - København : Gyldendal, 1984. - 545 s. : ill. - ISBN 87-00-51393-8
Krogh, Torben: Den mørkeste gåde : Viggo Hørup ved skillevejen.
- København : Gyldendal, 1983. - 140 s. : ill. - ISBN 87-00-61592-7
Mørk, Søren: Hørup er med. Ekstra Bladets forlag, 2004. - 276 s.
Naar Samfundsordenen vakler . / : Viggo Hørup; tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Helge Scheuer Nielsen ; redaktion: Jesper Gehlert Nielsen. Det danske Sprog- og Litteraturselskab , i kommission hos Syddansk Universitetsforlag, 2009.
Et udvalg på 66 artikler af Viggo Hørup fra Morgenbladet og Politiken fra perioden 1874 til 1900,
Scheuer Nielsen, Helge: Viggo Hørup : Et portræt.
- København : Eget forlag, 2006. - 148 s. - ISBN 87- 9904888-2-5
Thorborg, Karsten: Viggo Hørup : En af den moderne gemmenbruds mænd. I: Historisk Tidsskrift, 1981:1 s. 123-176.
Willumsens Hørup-monument : 28. marts - 16. juni 1980, Willumsens Museum, Frederikssund. / : Leila Krogh . Willumsens Museum, 1980.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page