Det danske Fredsakademi

Begrebet krig - Indholdsfortegnelse

Fremstilling

Litteratur  

 1. Krige er undtagelser i en lang fredsperiode
 2. Litteratur 1 - ældre krige
 3. Krig er en teknologisk opfindelse
 4. Krig som sygdom
 5. Krigens økologi
 6. Krigens psykologi
 7. Krig og kvinder
 8. Krigens økonomi
 9. Litteratur 2 - krig og teknik
 10. Krigens årsager
 11. Litteratur 3 - krigens årsager
 12. Konklussion
 1. Online hjælpemidler til konfliktanalyse
 2. Online hjælpemidler til analyse af krige
 3. Første verdenskrig
 4. Den spanske borgerkrig
 5. Anden verdenskrig
 6. Den kolde krig
 7. Koreakrigen
 8. Vietnamkrigen
 9. Mellemøsten
 10. Falklandskrigen
 11. Golfkrigen
 12. Krigen mod terror
 13. Krigen mod Irak

Krige er undtagelser i en lang fredsperiode

Statistik som roden til alt ondt

“Hvor afsindig denne tællen er, og at den drager Guds straf efter sig, det har Wasungerne nu erfaret. De talte skibene, som sejlede på havet, menneskene, der fødtes, klæderne, som blev spundet, kornet, der høstedes, og hvor mange, der rejste her og der med skibe og vogne.
Derfor kom der en krig og berøvede dem dem alle skibe, dræbte menneskene, forhindrede, at der blev lavet klæder og formndskede høsten. Du tror nu, at det ville bringe dem til besindelse? Nej! hvad gør de? De tæller og skriver op, hvor mange skibe, der går under, hvor længe krigen varer, hvor mange mennesker, der dræbes, hvor mange, der bliver vanvittige af angst, hvor mange, der bliver såret, hvor mange af disse igen, der tror på den ene, og hvor mange på den anden Gud. De fører det ind i smukke bøger, og de, som har ordnet det, bliver, når det er færdigt, kaldt “ridder”, man laver billeder af dem og siger, at de er berømte. Der gives heller ikke for Wasunguerne nogen egentlig ulykke; thi også ulykken og døden forstår de at tælle, og så er de lykkelige”.


Wasunguerne = Europæerne.
Paasche, Hans: Lukanga Mukara : En negers breve om europas herlige kultur. - København : Nye Veje, 1929 - sjette brev, skrevet i Berlin 1. november 1912, s. 53. Moderniseret retskrivning.

Krig er den ene stats mere eller mindre organiserede voldsanvendelse mod en anden og borgerkrig er en gruppe borgeres organiserede voldsanvendelse mod en anden gruppe borgere.

Krig varer et vist antal år, måneder eller dage, mens fred er tidsubestemt eller evig. Fred er normal-tilstanden. Krige er derfor en afbrydelse af freden og ikke omvendt. Imperier kommer og går; men livet består.

Historiebøger og nyhedsmedier er fulde af den ene grusomme beretning efter den anden om krige. Antallet af krige er tilsyneladende uendelig [se eksempelvis: “100 år for barbariet” af Jørgen Steen Nielsen : Information, 26.6.1999].

Fra visse sider hævdes det gerne, at der igennem menneskehedens historie, altid har været krige og de bogholderimæssige problemer med at registrere antallet af krige, deres omfang og menneskelige lidelser er store. Men krig er en afbrydelse af freden i det begrænsede område og i den begrænsede periode, hvor krigen har været forberedt og senere foregår.

Pointen er, at historikere, journalister og samfundsforskere beskæftiger sig med det som de opfatter som fortællermæssigt spændende. De begivenheder som skaber den historie, de vil berette og sælge. Almindelige menneskers daglige dont er ofte uinterssant for samfundsforskere og historikere - bortset fra socialhistorikere*, med mindre de i deres dagligdag yder et større eller mindre bidrag til et lands evne til at føre krig (*Hobsbawn, Erik: Fra sosialhistorie til samfundshistorie. I: Kontrast, 1978:7 s. 35-49).

Traditionelle historiebøger er fulde af beretninger om, hvordan konflikter og kriser udvikler sig til krige. Magthavernes og befolkningernes reaktioner. Slagene, de dræbte, sårede og efterladte. De sejrende og de slagne. Men krigen mellem landenes forholdsvis små militære styrker varede måske kun tre måneder og var den eneste krig, det år. I alle andre lande var der fred. Alligevel er krigen det eneste som der berettes om.

Læseplan

Litteratur

Data om ældre krige findes bl.a. i:

Wright, Quincy:
A Study of War : Second Edition, with a Commentary on War since 1942 / Quincy Wright. - Chicago : The University of Chicago Press, 1965. - 1637 s.

Et akademisk fredsforskningsforum som publiserer materiale om aktuelle krige er:

Uppsala Conflict Data Project

Siden 1988 har SIPRI publiceret data og analyser om krige i sine årbøger. Fra 1993 har der i “Journal of Peace Research” været publiceret lister over væbnede konflikter. Dette materiale samles på “Center for Freds- og konfliktforskning” på Universitetet i Uppsala;.
http://www.pcr.uu.se/

Se også “Armed conflict in the world today : a country by country review” prepared by Karen Parker og Anne Heindel, for Humanitarian Law Project/ International Educational Development and Parliamentary Human Rights Group (UK) Spring 1999. ISBN 1 901053 05 9.

Fra indledningen

“While we have tried to include all relevant Security Council and General Assembly resolutions, inclusion of resolutions of the Commission on Human Rights and Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities is limited to those adopted after 1990 except when earlier resolutions are especially relevant. Citations to reports of the Secretary-General and the various reports of the rapporteurs are similarly limited in scope as are Chairman's Statements of the Security Council (documents in the S/PRST series). Reports of treaty bodies, reports of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), provisional reports of rapporteurs to the General Assembly, resolutions of the Economic and Social Council (included in past years) and letters and notes verbale are not included”.

Omfattende litteraturliste.

Et tredje lettere tilgængeligt fredsforskningsforum som publiserer materiale om krige er: Project Ploughshares: a Canadian Peace Research and Advocacy organization, has, for some years, published an annual compilation of world (both internal and external) conflicts.

Udvalg af online hjælpemidler til konfliktanalyser

Twentieth Century Atlas - Alphabetical List of War, Massacre, Tyranny and Genocide - Matthew White.

Top

Krig er en teknologisk opfindelse

Krige udkæmpes af mennesker med våben. Uden mennesker og våben, ingen krige. Mennesket er, ifølge den tyske biolog, Fr. Georg Nicolai, biologisk set, svagt udrustet og et enkelt menneske kan ikke undertvinge sig mere end et eller et par mennesker, hvis de slås med deres naturlige redskaber: hjerne, arme, ben og muskler. Mennesket er sammenlignet med andre dyr ikke engang særlig godt fysisk udrustet. Mennesket kan ikke flyve som fuglen, det kan ikke leve i havet og er begrænset til at leve på landjorden, hvor mennesket heller ikke har nogle specielle fysiske formåen ud i det krigeriske. Skulle mennesket bedømmes fysisk efter 13 skalaen, på dets evner ud i det krigeriske, ville karakteren være 03.

Mennesker slås først og fremmest for at opnå magt over andre. Til at øge evnerne ud i det krigeriske, må magthavere og dem, som gerne vil have magten, opruste deres fysiske formåen med krigsredskaber:

Olaf Kullmann: Hvad krig er. Omslag tegnet af W. Midelfart. Oslo : Landskomitéen mot krig og fascisme. 1933.
Olaf Kullmann: Hvad krig er. Omslag tegnet af W. Midelfart. Oslo : Landskomitéen mot krig og fascisme. 1933.
 1. Magthavere skal kræve våben.
 2. Videnskabsfolk skal opfinde våben.
 3. Politikere skal godkende produktion af våben.
 4. Finanshuse og regeringer skal financiere våben.
 5. Skatteydere skal betale våben.
 6. Embedsmænd skal koordinere våbenanskaffelser.
 7. Fabrikanter skal sætte våben i produktion.
 8. Arbejdere skal fabrikere våben og
 9. Soldater skal opdrages og oplæres til at anvende våben.

Med det uundgåelige resultat, at der er næsten lige så mange der har gavn af krige og krigsforberedelser som der er ofre og modstandere af krige og krigsforberedelser.

Litteratur

Ejsing, Jens: Opdagelsen af agerjord gjorde os krigeriske. I: Berlingske Tidende, 09/18/2004.

Top

Krig som sygdom

Den tyske børnelæge Emil Flusser skrev i 1932 bogen “Krieg als Kranheit”, hvori han på baggrund af erfaringerne fra første verdenskrig, mente, at krige og krigsdeltagelse ikke kun gjorde soldaterne syge af slagmarkens grusomheder; men også magthaverne var blevet syge af nationalisme og magtbegær. I en ny undersøgelse skriver Joanna Bourke i “An Intimate History of Killing”, at historikerne begår den fejl, at de kun opfatter den ene side af krigen - fornøjelsen ved at kæmpe og dræbe som noget sygt, mens den anden side - angeren, krisen, traumet som det normale. Men traumer og traumebehandling er forudsætninger for, at krigen kan fortsætte.

Litteratur

Aggernæs, Anton: Krig og produktion og distribution af våben som globalt sundhedsproblem. Hvad gør lægestanden ved det? I: Ugeskrift for læger, 4. juni 2001 s. 3269-3271.
Baum, Dan: The Price of Valor.

Krigenes sundhedsmæssige eftervirkninger

Ernst Friederich: Krig dem Kriege, 1926.

Når kamphandlingerne stopper, er det ikke forbi med krigens virkninger. Allerede E. Wiinblad og Alsing Andersen beretter i Det danske Socialdemokratis historie, 1871-1921, at en amerikansk kommission konstaterede i 1920, at “to millioner børn sygner hen i Berlins kommuneskoler af mangel på næring. De angribes af knokkel- og leddetuberkulose. Hertil kommer, hvad den bekendte kvindelæge Dr. Loeser meddelte på naturforskermødet i Nauheim, at efter krigen er mindst hvert 25. barn fra fødslen syfilistisk belastet” (bd. 1 s. 324).

“I engelske Sindsygehospitaler befinder sig endnu (maj 1927) den Dag i Dag 6000 Krigsofre. Andre 4000 Mennesker lider som en Følge af Krigen af Epilepsi. 57.000 Soldater blev i sin Tid afskedigede som toberkulosesyge, og af disse er siden over 20.000 døde. Man har i England henved 2000 krigsblinde og et større Antal Krigsinvalider med Rygradsbeskadigelser, der aldrig mere vil kunne forlade deres Senge. Endnu den Dag i Dag ligger i de engelske Sygehuse 9000 tidligere Soldater som følge af Krigsbeskadigelser”, noterer Fred og Frihed, 1927:5 s. 5 med Weltjugendligas Pressekorrespondenz som kilde.

Efter anden verdenskrig døde overlevende ofre fra atombombeeksplosionerne over Hiroshima og Nagazaki.

Litteratur

Green Nielsen, Thorkild: Krigen er slut - sulten forsætter. I: Information, 07/30/2002.
Koleraofre reddes af en spand under sengen [i Congo] / af Jesper Studsholm ; Jan Grarup. I: Politiken, 08/31/2004.

Top

Krigens økologi

Der er direkte og inddirekte miljøomkostninger ved krige.

Igennem det tyvende århundrede har våben fået større ildkraft. Nye materialer tages i anvendelse til produktion af våben.

Militæret anvender ofte våben og miljøfarlige kemikalier uden at det selv eller offentligheden erkender deres farlighed for mennesker og miljø. Dette gælder eksempelvis for alle former for anvendelse af kernevåben og forringet uran. “Golf-syge børn undersøges” : Både forsvaret, regeringen og De konservative vil have klarlagt, hvorfor børn af krigsveteraner får typiske Golf-krigssygdomme. Ritzaus Bureau, Information, 02-05-2000.

Våbenhandlen er vokset

Det militære forbrug af naturresourcer vokser.

Krige fører til mindre civil produktion, herunder landbrugsproduktion.

Kemiske våben og løvfældningsmidler som anvendes i Vietnam-krigen er stadig virknningsfulde.

Landminer som miljøtrussel.

Kilder: FNs miljøorganisation UNEP.

Top

Krigens psykologi

Doris Lessing om sin far

“Det var første verdenskrig, som forandrede min faders liv: Han gik lange ture, han dansede og elskede alle mulige former for sport, han var en mand som nød at være i sin krop. Det var selvfølgeligt længe inden, jeg lærte ham at kende.
Så kom krigen, og han mistede sit ben.
Hele mit liv har jeg været vidne til, hvordan han langsomt døde, hvordan han visnede. Så jeg bliver aldrig fri for første verdenskrig. Han var lige som alle soldaterne fra den tid, hvad enten de er engelske, franske eller tyske. Det er en slags bitterhed, fordi krigen var fuldstændig meningsløs”
.
Kilde: Lessing, Doris. Et stort spørgsmålstegn.
- ISBN 87-7357-036-2, s. 86.

Igennem historien er en mængde forkerte beslutninger truffet eller taget af militære ledere. Næsten alle menneskeskabte katastrofer skyldes militæret.

En af krigens omkostninger er drab. En handling som også går ud over dem, som udfører dem.

Hvor alvorligt er det at dræbe et menneske? I en undersøgelse, refereret i Psykosocialt katastrofe-beredskab s. 108, over 37 hollandske politibetjente, der havde været involveret i alvorlige skudepisoder, hvor folk var blevet dræbt eller såret, viste det sig, at 46 % led af Post Traumatisk Stres Symdromet enten på undersøgelsestidspunktet eller tidligere. Kun 9 % havde slet ingen symptomer.

FNs Verdenssunhedsorganisation WHO har udgivet en liste over det, den anser for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser ICD10. Den sygdom, som vi oftest støder på hos de syge krigsofre, er omtalt i diagnose F43, skriver advokat Hans Boserup i Politiken 19/04/2001.

Både soldater og civile rammes af traumer under og efter krigsdeltagelse. Efter første verdenskrig diagnostiseredes traumatiserede soldater med, at de havde fået granatchok. Efter Vietnamkrigen hed det, at mange hjemvendte amerikanske soldater psykisk led af et Vietnamsyndrom. Når traumatiserede soldater kommer hjem fra krig uden at være helbredt fra deres lidelser, går det ud over soldaterne og deres familier.

Bogen anbefaler, at læger deltager i fredsarbejdet. Enkelte eksemplarer undslap flammerne.

En undersøgelse fra Forsvarets Center for Lederskab viser, at 83 procent af de danske soldatater som har været udstationeret i Eks-Jugoslavien lider af stressreaktioner som følge af udstationeringen, hvilket giver sig udslag i problemer med temperementet, irritabilitet og problemer i parforholdet, skriver Information 13/08/2001.

Når børn anvendes som børnesoldater, så er det fordi de er for unge til at reflektere over, hvad de bliver fortalt.

Top

Krig og kvinder

Kvinder er fra naturens side ikke så fysisk stærke som mænd. De har ikke, i langt de fleste lande, haft en aktiv militærtjeneste, hvor de skulle kæmpe med våben i hånden.

Kvinders rolle før og under krig er anderledes. Inden krigen skal de føde drenge som gennem leg, skole og uddannelse kan opdrages og udlæres som soldater. Under krig kan eller skal/beordres kvinder til at arbejde i våbenfabrikker og andre steder, hvor man på grund af krigsdeltagelse mangler ufaglært mandlig arbejdskraft. Når militære styrker demobiliseres, formindskes, ansættes kvinder i militæret enten som en nødløsning eller som en arbejdskraftreserve.

Kvinder i det militære system

Kvinder ansættes første gang i våbenindustrien under den amerikanske borgerkrig. Under den industrielle revolution ansættes kvinder i industrien, en udvikling som forstærkes under første verdenskrig, specielt i England, hvor der var stor mangel på mandllig arbejdskraft. Samtidig ansættes et meget stort antal kvinder direkte af militæret ofte som sygeplejester. Efter første verdenskrigs afslutning demobiliseres kvinderne i våbenindustrien og i militæret. En tilsvarende udvikling fandt sted under anden verdenskrig i Storbritannien og i USA.

Litteratur

Burcharth, Martin: Omkel Sam inviterer kvinder i krig. I: Information, 03/08/2003.

Enloe, Cynthia: Does Khaki become you? : The militarisation of women's lives. 1983. - ISBN 0-86104-704-4

Fafner, Hans Henrik: Hvert barn er en ny soldat. I: Information, 8.3.2001.

French, Sandy: Forsvaret til kamp for kvinder. I: Information, 03/08/2003.

Liebst, Asger: Et stykke med bart afgør slaget. I: Information, 03/08/2003.

Lussu, Joyce: Kvinder og krig. 1983. - ISBN 87-7474-059-8

Olsen, Tom Allan: Er der soldater, er der bordeller. Informations kronik , 06/03/2001.

Roll Anker, Nini: Kvinnen og den svarte fuglen.
- Oslo : - H. Aschenhhough, 1977. - 147 s.
Første udgave. 1945.

Top

Krigens økonomi

Mange katastrofer er ikke skabte af naturen. de er menneskeskabte, som en følge af krige. Under krige flygter civilbefolkningen fra krigsskuepladsen og når bønderne flygter fra et område dyrkes ellers frugtbare jorde ikke. Et aktuelt eksempel er Gash Barka-regionen, kaldet Eritreas kornkammer. Her er bønderne flygtet, med det resultat, at krigen mellem Etiopien og Eritrea får katastrofale langtidsfølger, noterer Information 10-06-2000.

I en rapport om borgerkrige og udviklingspolitik som Verdensbanken offentliggjorde i 2003, hedder det, at fattigdom og arbejdsløshed i langt de fleste tilfælde er årsag til en lang række af verdens krige. De økonomiske årsager camufleres som etniske, specielt i forbindelse med borgerkrige.

Litteratur

FAO: Armed conflicts leading cause of world hunger emergencies.
Houmark Andersen, Ivar: Fattigdom er den vigtigste årsag til krig. I: Information, 05/15/2003.
Jensen, Karsten: Begrænset eksportsucces når freden bryder ud. I: Børsen, 06/27/2003.

Militære invisteringer

De ønonomiske aspekter begyndte forskere først at beskæftige sig med omkring første verdenskrig. Normann Angel udsendte bogen Det store bedrag i 1910…

Top

Litteratur

Bourke, Joanna:
An Intimate History of Killing : Face-to-Face Killing in Twentiet Century Warfare.
- London : Granta Books, 1999. - 375+180 s.

Dixon, Norman F.:
On the Psycology of Military Incompetence.
Pimlico, 1994. - 447 s.

Nicolai, Georg Fr.:
Krigens Biologi : En tysk naturforskers betragtninger / Georg Fr. Nicolai ; [forord] Georg Brandes. - København : Steen Hasselbalchs Forlag, 1918. - xvii, 521 s.

Tuchman, Barbara W.:
The March of Folly.

Holmes, Richard [ed]:
The World Atlas of Warfare : Military Innovations that Changed the Course of History / [ed] Richard Holmes et al. - London : Michell Beazley Publishers, 1988. - 304 s. : ill. ; 30 cm. - ISBN 0-85533-718-4

Top

Krigens årsager

Årsager til krige skal søges i, hvordan krige gennem tiden er blevet anvendt til at fremme egoistiske, politiske, økonomiske og religiøse mål.  Altså magt. Militæret ønsker magtfuldkommenhed uden en demokratisk opposition. Ydre fjender skabes, når regenter er presset indenrigspolitisk af oppositionen, hvilket der er en række eksempler på historisk:

Indenrigspolitisk

 1. Den romerske Julius Cæsars gallerkrig år 50 fvt. Cæsar brugte eroblingen til at sikre sig magten.
 2. Den romerske kejser Trojans erobring af Dakien år 200. Erobringen blev brugt som lynafleder mod opposisionen for at bevare magten.
 3. Frankrigs krig mod Tyskland og Østrig under den franske revolution 1789. Revolutionen var endnu ikke stabil og revolutionslederen Georges Danton mobiliserede utilfredse franske bønder ved at påstå, at udlandet var imod dem. Danton gik i krig mod slottene og fik fred i hytterne.
 4. Tysklands deltagelse i første verdenskrig skyldes at Kejser Vilhelm ville undgå at det tyske Socialdemokrati kom til magten. Med krigsdeltagelsen fik arbejderne noget andet at tænke på.
 5. Ruslands deltagelse i første verdenskrig skyldes zarens problemer med parlamentet, Dumaen.
 6. USA under Vietnamkrigen, hvor daværende præsident Nixon sætter atomslagstyrken i højeste alarmberedskab pga. Watergate-skandalen for at aflede opmærksomheden.
 7. Argentinas besættelse af Falklandsøerne 1982 skyldes den argentinske militærjuntas forsøg på at styre oppositonen.
 8. Englands krig med Argentina om Falklandsøerne 1982, hvor premierminister Margaret Thatcher, som var upolulær pga sociale nedskæringer, vandt ny popularitet.
 9. USAs krig mod Irak 1998 startede samtidig med rigsretsafstemningerne i Monica Lewinsky-sagen.
 10. Ruslands krig mod Tjetjenien fra 1994 har fjernet opmærksomheden mod de økonomiske problemer i Rusland og fået oppositionen gjort magtesløs.

Hvordan gik det så med magtbevarelsen? Cæsar myrdes, Danton henrettes, Vilhelm politisk flygtning i Belgien, Den russiske Zar myrdes under revolutionen, Nixon tvinges til at træde tilbage, den argentinske militærjunta tvinges efter kæmpedemontrationer til at træde tilbage i 1983, Margaret Thatcher bevarer magten til 1990, hvor hun i en intern partikamp taber. Partikampen ender med at ødelægge hendes parti. USA og de andre NATO-lande tvinges på grund af krigen med Irak til at opretholde høje forsvarsudgifter, Ruslands økonomiske og politiske situation forværres pga krigen i Tjetjenien.

Udenrigspolitisk - Kampen om jura, økonomi og ressourcer

Blandt udenrigspolitiske årsager til krig kan nævnes:

 1. Konlfikter over tolkning af jura, internationale love, traktater, herunder forskellige kontranktlige forpligelser og rettigheder, eksempelvis definitioner af grænser og lovovertrædelser. Aktuelt USAs kamp mod terrorisme.
 2. Konflikter som opstår som en følge af økonomiske forhold, handel; kamp om naturresourcer som olie, mineraler, vand.
 3. Konflikter som opstår ud af administrative eller politiske forhold, eksempelvis geopolitik, nationale mindretal og dominans.
 4. Konlfikter som opstår på grund af socialle forhold, eksempelvis ære.

Litteratur

Blut für öl. Temanummer i Der Spiegel, 2003:3 s. 86-109.

Ønsket om magtfuldkommenhed

Den militære magtfuldkommenhed ses gennem dets beslutninger for at fremme mål og strategier, eksempelvis udviklinge af kernevåben, som anses for vigtige i den totale strategi. I disse situationer er demokratisk kontrol totalt fraværende, samtidig med, at de militære beslutninger som sker under stor hemmeligholdelse, påvirker vores fremtid mere end beslutninger truffet i parlamentariske forsamlinger.

Top

Konklussion

Krige er altså, biologisk set, en unaturlig, sygelig eller traumatiserende virksomhed for mennesket og krige er derfor kun mulige gennem politiske beslutningsprocesser, teknologiske opfindelser, produktion og salg af våben og opdragelse. Da hele denne kostbare, kompliserede proces, der skal sættes i gang for at forberede og gennemføre en krig er unaturlig, kan den kun finde sted i samfund, hvor beslutningsprocessen hemmeligholdes så meget som det overhovedet er mulig. Dette viser, at krige er teknologiske opfindelser og at krige er et redskab for at opnå politiske og økonomiske mål, samt, at der er store økonomiske, demokratiske og menneskelige omkostninger forbundet med krige.

Top

Litteratur

Bjøl, Erling:
Hvorfor krig?
- København : Gyldendal, 1998. - 293 s. : ill. - ISBN 87-00-33012-4

Clausewitz, Carl von:
Om Krig I-III / Carl von Clausewitz et al.
- København : Rhodos, 1986. - 1088 s. - ISBN 87-7245-124-6 ; 87-7245-125-4 ; 87-7245-126-2

Kaldor, Mary
New and Old Wars / Mary Kaldor.
- London : Polity Press, 1999. - 192 s.

Midlarsky, Manus I. [ed]:
Handbook of War Studies / [ed] Manus I. Midlarsky et al.
- London : Unwin Hyman, 1989. - 372 s. - ISBN 0-04-497055-2

Morgenthau, Hans J.:
Politics among Nations : The Struggle for Power and Peace / Hans J. Morgenthau.
- New York : Alfred E. Knoph, 1985.

Morgenthau, Hans J.:
Videnskabsmanden contra magtpolitik / Hans J. Morgenthau.
- København : Stig Vendelkærs forlag, 1966. - 205 s.

Storch, Axel:
Krigskunst og hærvæsen gennem tiderne : Udarbejdet til brug ved undervisningen i officeerklassens ældste afdeling / Axel Storch.
- København : Officerskolens bogforlag, 1951. - 256 s. : ill.

Sun-tzo:
Krigskunsten / Sun-tzo.
- København : Akademisk forlag, 1989. - 251 s.
- ISBN 87-500-2774-3

Waltz, Kenneth N:
Man, State and War / Keneth N. Waltz.
- New York : Columbia University Press, 1959.

Waltz, Kenneth N.:
Theory of International Politics / Keneth N. Waltz.
- Reading, MA. : Addison-Wesley, 1979.

Top

Online hjælpemidler til konfliktanalyse

Intranational Politcial Interactions (IPI)
Kansas Event Data System (KEDS)
http://www.ku.edu/~keds/
Minorities at Risk
http://www.cidcm.umd.edu/mar/
State Failures Project
http://www.cidcm.umd.edu/stfail
Violent Intranational Conflict Data Project (VICDP)

Interstate System dataset
Militarized Interstate Disputes (MID's)
SIPRI Arms Transfers Data Base
International Studies Association's Data Archive
Militarized Interstate Disputes This data set is version 1.1 of Katherine Barbieri's national and dyadic trade data, which covers the period 1870-1992.
Richard Tucker's Political Science Research Resources
Eyerman, Hensel, and Reed's International Relations Data Page
Polity Data Archive (Kristian Gleditsch's Page)

Mangler referencer til værktøj til dataanalyse.

Top

Udvalg af online hjælpemidler til analyse af specifikke krige

Første verdenskrig

Fredsakademiets læseplan til første verdenskrig ; Versailles Treaty

Den spanske borgerkrig

Hørup, Ellen: Spain the Battlefield of Capitalism.
The main events of the Spanish civil war
The Spanish Revolution & Civil War 1936-1939.

Den finsk-sovjetiske vinterkrig

Nielsen, Gunnar: Krigens Ofre : Ødelæggelser og Genrejsning. Politikens kronik, 06-06-1942.

Anden verdenskrig / WW2 ; Second World War

Chronology of international events, march 1938 to december 1941. - Department of State, Bulletin, December 27, 1941, p. 590.
http://www.ibiblio.org/pha/events/events.html
Remembering Nagasaki
Resource listing for WWII. Mange primærkilder til anden verdenskrig.

http://www.ibiblio.org/pha/
Twentieth Century Atlas - World War Two Casualty Statistics
War Relocation Authority Camps in Arizona, 1942-1946

Den kolde krig

Den kolde krig.

Koreakrigen

Korean War Project fra amerikanske krigsveteraner.

Vietnamkrigen

Amerikanske og deres allieredes synspunkter og kilder:
Sixties Project: Bibliography of the Sixties and the Viet Nam War |
The American War Library |
Australians at war |
Korean veterans of the Vietnam War |
Lessons of the Vietnam War |
Medal of Honor Citations |
The Moving Wall |
National Vietnam Veterans Memorial Wall |
Olive-Drab - Military History |
Sixties Project & Vietnam Generation |
soc.history.war.vietnam |
SpecialOperations |
Staples H.S. Vietnam Research Page |
Statistics about the Vietnam War |
U.S war crimes | Krigsforbrydelser
Vietnam Casualty Search |
Vietnam Era FTP Server |
The Vietnam Experience |
Vietnam Interactive Portfolio |
Vietnam Memorial Wall |
Vietnam Resource Collection |
Vietnam Veterans home page |
Vietnam Veterans Memorials Gallery |
Vietnam Veteran's Terminology and Slang | Ordbog
War of Vietnam |
Vietnam War |

Mellemøsten

Israel, atomvåben |
seksdageskrigen, 1967 |

Falklandskrigen

Falklands War: Bibliography The Falklands : Politics and War Vol 1 G. M. Dillon.
The Falklands War (1982) / La Guerra de Las Malvinas (1982). Chronicle of the Falklands / Malvinas History and War of 1982.
Morgan Vandagriff - Falklands War Paper.
Falklands 15 years on, a report on media coverage of the 1982 Falklands War.
Bell & Howell Information and Learning: Great Events: Falklands . Falklands War 1982 Great Events VI as reported in The New York Times. Brief account of events for use in schools. Reading list, comprehension questions and research topics.
Falklands War 1982. BATTLES OF THE FALKLANDS WAR by Land, Sea & Air, Week-by-Week. Online version of the book "Battles of the Falklands War".

Golfkrigen - USA

Arkin, William M.: The Gulf War: Secret History.
Gulf War Veterans
Whirlwind War

Krigen mod terror - USA

Terrorisme

Irakkrigen

Russian Army GRU
http://forum.vif2.ru:2003/nvk/forum/3/0.htm
http://www.iraqbodycount.net/
Iraqi Civilian War Casualties - http://civilians.info/iraq/
Covering the period of March 21 - July 31, 2003
data collection by CIVIC Worldwide
Raed Jarrar, Director of Iraq Survey
Villesen, Kristian: Død iraker ville have elsket demokratiet. I: Information, 04/05/2003.
Artiklen indeholder links til satire om krigen i Østtexas, Irakkrigen.

Rethinking The War : Web Resources for Teaching the War Kindergarten through College

Teaching:
Rethinking Schools: The teacher’s publication, Rethinking Schools, created a special supplement on teaching the war in its Spring, 2003 issue (volume 17, number 3) complete with lesson plans, readings, map and geography activities, links and much more.
http://www.rethinkingschools.org/war/index.shtml
Teachablemoment.Org is a K-12 teaching lesson project of Educators for Social Responsibility. The site includes lessons on the war
http://www.teachablemoment.org/
Labor
U.S. Labor Against The War: Founded in January 2003, USLAW now has over 100 affiliated unions and labor federations, including 14 AFT locals. Its comprehensive website provides in-depth resources, news, analysis and links.
http://www.uslaboragainstwar.org/index.php
Monitoring the war
Occupation Watch, based in Baghdad, is an independent, on-the-spot monitor of ongoing military and economic occupation of Iraq and, as such, is an excellent source of updated information.
http://www.occupationwatch.org/
Electronic Iraq, is an alternative news and resource portal with links to breaking news, fact sheets and on-the-scene reports about Iraq.
http://www.electroniciraq.net/news/
Costs of the war
Cost of War is a second-by-second compilation (on a running counter) of escalating war costs together with comparisons of what this money would buy in eight categories: Pre-school, Kids Health, Public Education, College Scholarships, Public Housing, World Hunger, AIDS Epidemic and World Immunization.
http://www.costofwar.com/
Iraq Body Count, updated daily, provides a body count of civilian casualties in the Iraq war and occupation. The site includes a date base and an explanation of its methodology.
http://iraqbodycount.net/
Iraq Coalition Casualty Count lists military deaths and wounded, broken down by time period, nation, city and state of origin and other categories. It has also compiled a list, admittedly incomplete, of contractor casualties and missing.
http://icasualties.org/oif/
Humanitarian issues
Amnesty International has an” Iraq Crisis” section
http://web.amnesty.org/pages/iraq_summary
OXFAM has produced fact sheets on “the humanitarian implications of military action in Iraq.”
http://electroniciraq.net/news/302.shtml
War profiteering
Find the War Profiteers in Your Community compiled by United For Peace and Justice.
http://www.unitedforpeace.org/downloads/war_profiteers.doc
USLAW Report: Profile of U.S. Corporations Awarded Contracts in U.S./British-Occupied Iraq. You can download the report from the USLAW site which also has a “Haliburton Watch” and a section on “U.S. Corporations in Iraq.”
http://www.uslaboragainstwar.org/article.php?id=3484 Corpwatch has launched a new “War Profiteers” site.
http://www.warprofiteers.com/
The Institute for Southern Studies has launched a “Campaign to Stop War Profiteers http://www.southernstudies.org/
Anti-war groups
Answer is an acronym for Act Now to Stop the War and End Racism. http://www.internationalanswer.org/
United For Peace and Justice "is a coalition of more than 800 local and national groups throughout the United States who have joined together to oppose our government's policy of permanent warfare and empire-building."
http://www.unitedforpeace.org/
Veterans and military families
Bring Them Home Now http://www.bringthemhomenow.org/
Citizen Soldier http://www.citizen-soldier.org/
Military Families Speak Out http://www.mfso.org/
Veterans for Peace http://www.veteransforpeace.org/
Vietnam Veterans Against War http://www.vvaw.org/
Alternative news & analysis
Alternet http://www.alternet.org/
Common Dreams http://www.commondreams.org/
Democracy Now http://democracynow.org/
ZNET Iraq http://www.zmag.org/CrisesCurEvts/Iraq/IraqCrisis.cfm

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk