Det danske Fredsakademi

Semester 3 - civil ulydighed/Ikkevold og våbenhandel

Indholdsfortegnelse

Opgaver

Der ønskes en 'Mahatma Gandhi for begyndere' på dansk.

Der ønskes en beskrivelse af Mahatma Gandhis filosofi

Der ønskes en analyse af Mahatma Gandhis betydning i Skandinavien i dag.

Der ønskes en analyse af kendskabet og anvendelsen af civil ulydighed i Islam.

Der ønskes en biografi voer den amerikanske politiker Richard Perle.

Der ønskes en analyse af den danske krigsforsikring i perioden 1941 til 1945 med henblik på at få fastslået, hvilke danske firmaer som producerede krigsmateriel i perioden samt hvilken betydning den danske våbenproduktion havde under anden verdenskrig.

Der ønskes en analyse af lønsomheden, aktieudbytte osv., i de 25 største danske våbenfabrikker i perioden 1975-2004.

Efter udvidelsen af EU i 2004 er EU's rolle som international aktør indenfor våbenproduktion og -eksport steget markant. Der ønskes en analyse af våbenproduktion og -handel i EU efter den kolde krigs ophør.

Der ønskes en analyse af dansk våbeneksport til Irak.

Der ønskes en analyse af danske pensionskassers invisteringer i våbenindustrien.

Der ønskes en opgørelse over statsstøtten til de 25 største danske våbenfabrikker i perioden 1975-2000.

Der ønskes en analyse af den beskæftigelsesmæssige effekt af den danske deltagelse i århundredes våbenhandel.

Der ønskes en komparativ analyse af omkostningerne for en arbejdsplads i våbenindustrien i USA, Storbritannien og Danmark.

Der ønskes en nalyse af omkostningerne ved en arbejdsplads i våbenindustrien sammenlignet med civile arbejdspladser inden for jern og metal, eksempelvis bilindustrien, sygehusvæsnet og akademiske arbejdspladser.

Pensum

Ikkevold/civil ulydighed

Monografier:

 • Andrews, C. F.: Mahatma Gandhis Tanker : Med et uddrag af hans Skrifter. H. Hagerups forlag, 1931.
 • Fischer, Louis: The Life of Mahatma Gandhi. 1983. - ISBN 0-06-091038-0
 • Gandhi, M. K.: Mine forsøg med Sandheden. Nye Veje, 1930.
 • Fredsakademiet: Gandhi and Nordic Countries
 • Kamp uden Vaaben : Ikkevold som Kampmiddel mod Krig og Undertrykkelse / Niels Lindberg ; Gammelgaard Jacobsen, Karl Erlich. Levin & Munksgaard. 1937
 • Schmidt, Peter: Peace Is Our Profession : Teaching Nonviolence in the Schools. 1984.
 • Sharp, Gene: The Politics of Nonviolent Action, 1973.
 • Tolstoj, Leo: Hvori bestaar min tro?
 • Tolstoj, Leo: kristi Lære og Kirkens Lære
 • Håndbogen "Tri-denting it" : En åben vejledning til Trident Ploughshares (Plovskær)

Våbenhandel

 • The Arms Fixers : Controlling the Brokers and Shipping Agents - A research report from BASIC, NISAT and PRIO on black market arms trade / Brian Wood ; Johan Peleman, 1999.
 • Civilkontorets årsberetning 2000
 • Krigens Købmænd : Det hemmelige opgør med Riffelsyndikatet, A.P. Møller, Novo og den øvrige storindustri efter Anden Verdenskrig / Jens Christensen ; Thomas Christensen ; Carl Erik Nielsen, 2000.
 • Lemke, Thomas: De vigtigste tal udsultes. I: Ingeniøren, 2002:51 s. 8-9.
 • Lindroos, Reijo: Nedrustning og beskæftigelse : En undersøgelse af forsvarsudgifternes indflydelse på beskæftigelsen og af mulighederne for at omstille våben-produktion til civil produktion. SOC, 1983.
 • Paamand, Tom: Våbenkræmmere på nettet, 2000.
 • Thee, Marek: Whatever Happened to the Peace Dividend? : The post-Cold War Armaments Momentum, 1991.
 • Øberg, Jan: Myter om vor sikkerhed, s. 108-180.

Tidsskrifter

 • Våbenproduktion i Norden. I: Nordisk Forum, 1982-1983:35-37 s. 57-230.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage

Fredsakademiet.dk