Boserup, Anders

F.1940 D. 1990
Professor og fredsforsker; mag.scient i teoretisk fysik 1965. Lektor i sociologi med særlig henblik på metode- og videnskabsteori, Københavns Universitet 1972. Aktiv i Kampagnen mod Atomvåben. Grundlægger sommen med fysikeren Claus Iversen og juristen Ib Jarvad i 1965 eller 1966 Dansk Institut for Freds- og konfliktforskning i Hellerup med og Nordisk Fredsfond. Rådgiver for FN og Udenrigsministeriet vedrørende nedrustningsspørgsmål.
Medlem af Pugwash ; SNU 1981; og medlem af SNUs formandsskab 1981-1983. Formand for COPRIs bestyrelse. Grundlægger EUropean Center for International Cecurity i København 1989.

Udvalgt litteratur med bidrag af Anders Boserup

Atomfri zoner : en udfordring til debat / Anders Boserup et al.
- København : Kampagnen mod Atomvåben, 1964. - 16 s. ; Valget 1964:3)

Boserup, Anders: CBW and the law of war. SPPRI, 1973.

The challenge of nuclear armaments : essays dedicated to Niels Bohr and his appeal for an open world / editors A. Boserup; L. Christensen ; O. Nathan. The University of Copenhagen, 1986. - 346 s.

Defending Europe : Options for Security. Taylor & Francis, 1985.

Europa i tresserne : Rustningskapløb eller Afspændingspolitik / Anders Boserup et al.
- København : Kampagnen mod Atomvåben, 1964. - 14 s. ; Valget 1964:1)

FN om nedrustning med forord af Anders Boserup. SNU, 1983. - 74 s.

Folketinget og udenrigspolitikken : to analyser / Anders Boserup et al.
- København : Kampagnen mod Atomvåben, 1964. - 36 s. ; Valget 1964:4)

For et atomfrit Europa / Claus Iversen et al.
- København : Kampagnen mod Atomvåben, 1967. - 10 s.

The foundations of defensive defence / editors Anders Boserup ; Robert Neild. Macmillan, 1990. - 222 s.

Fuld forsvarsevne uden offensiv kapacitet. SNU, 1984

Hvilken sikkerhed : et oplæg til nytænkning om Danmarks forsvar / [ed] Høringsgruppen et al. - København : Høringsgruppen, 1982. - [104] s.

Ikke-vold som nationalforsvar / Anders Boserup ; Andrew Mack.
- København : Spektrum, 1971. - 221 s. - (Spektrums aktuelle).

Et klart nej til atomvåben / Anders Boserup ; Claus Iversen ; Bent C. Jørgensen. - København : Kampagnen mod Atomvåben, 1964. - 28 s. ; Valget 1964:5)

Boserup, Anders: Non-offensive defence in Europe.
- København : Center for freds- og konfliktforskning, 1985. - 12 s. ; Arbejdspapirer ; 1985/5)

Boserup, Anders: Notes on the causes of imperialist expansion.
- Hellerup : Institut for Freds- og Konfliktforskning, 1971. - 6 s.

Om Krig I-III / Carl von Clausewitz et al.
- København : Rhodos, 1986. - 1088 s.

Boserup, Anders: The prevention of CBW. SPPRI, 1971.

Strategi og Kærnevåben : Den multilaterale Atomstyrke / Anders Boserup et al.
- København : Kampagnen mod Atomvåben, 1964. - 26 s. ; Valget 1964:2)

Säkerhetsutveckling i Östersjöområdet / [ed] Perti Joenniemi et al.
- Tampere : Freds- och konfliktforskningsinstituttet, 1988. - 239 s. ; Forskningsrapport ; 35. 1988)

Boserup, Anders: Two papers on maritime defence.
- København : Center for freds- og konfliktforskning, 1987. - 12 s. ; Arbejdspapirer ; 1987/1)

Boserup, Anders: Unequal exchange and the structure of imperialism : a collection of notes.
- Hellerup : Institut for Freds- og Konfliktforskning, 1971. -14 s.

War in Europe : Nuclear and Conventional Perspectives. Aldershot, 1989.

Boserup, Anders: Who is the principal enemy? : Contradictions and struggles in Northern Ireland. - London : Independent Labour Party, 1972. - 32 s.

Artikler

Boserup, Anders: Demonstrations as a Source of Change : A study of British and Danish Easter Marchers / Anders Boserup ; Claus Iversen : Journal of Peace Research, nr. 4 s. 328-348. 1964

Boserup, Anders: Krig og Fred : En rundbordssamtale om krig / Anders Boserup et al. : Slagmark, 1987:10 s. 29-47.

Boserup, Anders: Jordnær fare ved stjernekrig. I: Krig & Fred, 1985:1 s. 11-13.

Boserup, Anders: Pugwash ser på ikke-offensivt forsvar. I: Krig & Fred, 1985:2 s. 34-35.

Boserup, Anders: Ideen. I: Krig & Fred, 1986:4 s. 12-14.

Boserup, Anders: Krigens vilkår : teknologien. I: Krig & Fred, 1986:4 s. 15-18.

Boserup, Anders: Angriberen er sårbar. I: Krig & Fred, 1986-1987:3 s. 13-14.

Boserup, Anders: Forsvarets udformning. I: Krig & Fred, 1986-1987:3 s. 15-20.

Boserup, Anders: Fredsforskningen skal præge Danmarks fremtid : Den skal ikke forsøge at gætte sig til den, skriver alternativ fredsforsker i skarpt opgør med sit gamle institut, der efter hans opfattelse er kørt totalt af sporet ved ansættelsen af Håkan Wiberg som centerleder. Instituttet ligger nu klods op af samfundsfagene. I: Informations kronik, 06/12/1989.

Boserup, Anders: Krigsforebyggelse ved defensivt forsvar : Med den moderne selvstyrende, målsøgende ammunition har angriberen et enormt handikap. Det defensive forsvar anviser en vej til sikkerhed og nedrustning uden om det gensidighedskrav, der hidtil har blokeret for alle fremskridt. I: Informations kronik, 06/06/1985

Boserup, Anders: Nøglen til nedrustning og sikkerhed i Europa : Gensidig reduktion af offensiv kapacitet. I: Informations kronik, 03/13/1987

Boserup, Anders: Øst og Vest i en åben dialog. I: Ikkevold, 1985:4 s. 3.

Dragsdahl, Jørgen: Dansk initiativ bag nyt Øst-Vest samarbejde om defensivt forsvar / Jørgen Dragsdahl ; [interview] Anders Boserup : Information, ?.1. 1989

Dragsdahl, Jørgen: Sovjet importerede defensivt forsvar fra den vestlige debat / Jørgen Dragsdahl ; [interview] Anders Boserup : Information, ?.1. 1989

Boserup, Anders: Research Communication : On a Therory of Nuclear War / Anders Boserup : Journal of Peace Research, nr. 1 s. 92-93. 1965

Bjørn Andersen, Anders Boserup : Krigsforebyggelse ved defensivt forsvar.

Schiott, Carsten: Hvem er nu fjenden / Carsten Schiott et al. : Ekstra Bladet, 16.2. 1990

Iversen, Claus: Man sætter ølse for - / Claus Iversen ; Anders Boserup ; Bent C. Jørgensen : Politisk revy, nr. 23. s. 16. 1964

Iversen, Claus: Nedrustningsdebatten. / Claus Iversen ; Anders Boserup ; Bent C. Jørgensen : Politisk revy, 1964:32. s. 2.

Iversen, Claus: CDU og det vestlige forsvar / Claus Iversen ; Anders Boserup ; Bent C. Jørgensen : Politisk revy, 1965:37 s. 11-12.

Iversen, Claus: Nye fronter, nye problemer, nye alliancer / Claus Iversen ; Anders Boserup ; Bent Jørgensen : Eksistens, unummereret s. 2. 1965
Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page