Det danske Fredsakademi

Hjælpetekst til Artikelbase

Nyheder på Internettet generelt

Dansk avisvejviser

Arkivfilen indeholder både en HTML-fil og den oprindelige fil skrevet i Star Office 5.2. Hvis du ikke kan læse StarOffice-filer, så anskaf det gratis kontorprogram. HTML-filen, artbas.htm er meget stor. Den er på omkring 2 MB og indeholder over 1500 poster! Så hav venligst tålmodighed, mens den læses ind i hukommelsen.

Hvis brugeren er i besiddelse af en database som er i stand til at læse HTML-filer, så er der intet i vejen for, at dataark læses ind i databasen og anvendes der til søgninger og fremstilling af litteraturlister.

Når Det danske Fredsakademi flyttes ud på Internettet vil man kunne anvende Fred på Nettets avancerede søgemaskine til at finde oplysninger i databaserne.

Alle dataark skal med tiden flyttes over i en Intertnetbaseret database, hvor der vil være mulighed for at have søgeformularer, rapportgeneratorer osv.. Der arbejdes på sagen…

Artikelbasen indeholder felter til oplysninger om:

 1. Titel. Titelfeltet er sorteret alfabetisk. Obligatorisk.
 2. Undertitel, eller underrubrik, medtages hvis den tjener til yderligere beskrivelse af artiklens indhold. Ikke obligatorisk.
 3. Forfatter, herunder også navne på interviewede. Eksempel: Andersen, H. C. ; [interview] grimme Ælling, den.
 4. Tidsskrift, avis
 5. Publikationsår. I tvivlstilfælde anvendes et eller to spørgsmålstegn indtil artiklen er verifiseret.
 6. Udgave, nr., hvis kendt
 7. Sektion, hvis der er flere sektioner i en avis
 8. Sidenummer, hvis kendt
 9. Dato
 10. Emneord
 11. Genrer for skønlittrære artikler, er ledere i aviser skrevet under navn, anvendes leder i genrer
 12. Sprog
 13. DK5, folkebibliotekernes klassemærker
 14. Medie
 15. WEB adresse, kun medtaget for gratis artikler i fuld tekst
 16. Note, anvendes til resume af artiklens indhold, hvis dette ikke fremgår af titel, undertitel og emneord

Gå til Fredsaakdemiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.