The Danish Peace Academy

Holger Terp CV

Librarian
Holger Terp : holgerterp@pc.dk
Strandbyparken 4, 1 tv.
2650 Hvidovre
Denmark
Phone: 36 78 40 28
CV
Born February 29, 1952.

Holger Terp
Friends of Gandhi

Educated librarian 1992 in Copenhagen.
Participant in the course:“Internet and presentation technique”, 19.2-15.3 1996 in the Copenhagen Architect College's Academy of Fine Arts. Teacher Mads Henning Pedersen.
Invalidity pension 1999 because of poor eyes.
Conscientious objector.
Active in Danish peace groups since 1980-1981.
Member of the Union of Conscientious Objectors.
Member of the board of the Danish chapter of the War Resisters' International 1995-2002.
Editor and producer of the magazine Aldrig mere Krig, 1995-2002.
Member of Gandhi Informations Centrum, Berlin 2003.
http://home.snafu.de/mkgandhi/links.htm
Member of the World Association of International Studies (WAIS) 2004.
Founder of the Danish peace site Peace on the Net 1996, the Peace Commission of 1998 and co-founder of the Danish Peace Academy June 19, 2000.
Took the initiative for the nomination of Trident Ploughshares for the Right Livelihood Award 2001. The other signatories on the nomination were Dr. Anton Aggernæs from the International Physicians for the Prevention of Nuclear War and Erik Lau Christensen from the Danish Peace Tax Foundation.
Editor of the Peace Academy's Internet site 2000-.
Webmaster of the Peace Academy's Internet site 2002-.
Main organizer of the international seminar Nuclear Weapons and Non Violence in Copenhagen, October 2, 2004.
Member of the Danish Pugwash Conferences on Sciences and World Affairs, January 2005.
Member of the board of the Danish Peace Council, April 2005-April 2007.
Co-editor of the anthologies “Gandhi and Nordic Countries” and “Friends of Gandhi”.
http://www.bagchee.com/BookDisplay.aspx?Bkid=B39201
Author of the bibliographies Fred på tryk : Bibliography over Danish peace and security literature, 1881-1988, 1989
and Peace in Print... »is one of the biggest, developing, free online bibliographies over the history of peace matters and peace movements ...«
http://www.luc.edu/cas/academiccouncil/docs/hist323.doc
Author of the History of Danish Women's Peace Chain and the Women's International League for Peace and Freedom in the Period 1915-1924 and,
Danish Peace History”.
http://english.byu.edu/novelinks/Novel%20pages/Number%20the%20Stars.htm
http://battlefield-1942-update.dawnnewsupdate.info/danish-peace-history-a-commentary-1046744
http://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Felgenhauer
http://www.factbites.com/topics/History-of-tax-resistance
http://www.factbites.com/topics/Peace-and-Truce-of-God
http://www.aforcemorepowerful.org/films/afmp/stories/denmark.php
http://sirchin.com/?web:leidang&&res1=2
http://british-intelligence.combined-intelligence-review.info/danish-peace-history-a-commentary-1046744
Co-author and editor of the report from the Peace Commission of 1998 “Amiable Security”.
Production of “Fred i Danmark”, 2004.
Also electronic reprints of more than 100 rare peace literature in Peace on the Net and in the Danish Peace Academy.
Articles in Danish newspapers and magazines.
Review of Karin Utas Carlsson: Lära leva samman: Undervisning i konflikthantering. In: Køkkenrullen, 2002:5 pp. 8-9
Danmarks første studenteroprør. In: Information's essay, 12/15/2003.
Introduction to:
Ekman, Finn: Dansk fredsebvægelses historie, en miniature. In: Ret og Vrang, 2003:27 pp. 10-18.
Fredrik Bajer bibliography.
Netnyt. In: Kvinden & samfundet, 2004:1 p. 44
Review of Jan Øberg: Forudsigelig fiasko. In: Arbejderen, 08/11/2004.
Review of Margaret MacMillan: Paris 1919. In: Arbejderen, 08/26/2004.
Forsvarsaftaler 1951 og 2004. In: Arbejderen's essay. 08/24/2004.
Ulla Røder Biography, January 2005.
Grønland oprustes uden om grøndlænderne. In: Ingeniøren, 2005:6 p. 27.
Grønland oprustes uden om grønlænderne. In: Arbejderen, 02/25/2005.
Mindeord: Inger Bjørn Andersen (1926-2005). In: Arbejderen, 03/08/2005.
Mindeord: Inger Bjørn Andersen. In: Berlingske Tidende, 03/11/2005.
EU's forfatningstraktat fremmer militarisme. In: Arbejderen, 05/10/2005.
Gandhi and Nordic Countries. In: Global Peace, Vol. 4:3, March 2005 pp. 30-31.
Drop lukningen af MS-bibliotek. In: Information, 08/24/2005.
Hjernedøde vælgere. In: Information, 08/30/2005.
Sir Joseph Rotblat. In: Politiken, 09/04/2005.
Introduction to Greenham Common Women's Peace Camps Songbooks.
http://www.peacenews.info/issues/2477/2477011.html
Skandaløs bibliotekslukning. In: Arbejderen, 12/01/2005.
Review of Davi Prasad's: War is a Crime against Humanity. In: NB, 2005:4 p 7.
Humanisme med et socialt menneskesyn : mindeord over Kate Fleron. In: Arbejderen, 03709/2006.
Nielsen, Sune: Danske kvinder stod Gandhi nær.
http://www.religion.dk/nyheder/artikel:aid=299745
Gandhi and Scandinavia. In: Satyagraha, No. 53, 2006 pp. 1-2.
Mere dansk Tolstoj. In: Berlingske Tidende, 09/07/2006.
Friends of Gandhi . Interview with Danish librarian and peace activist Holger Terp, first published in Danish at the Danish internet portal religion.dk, 5. August 2006. Interview and translation: Sune Nielsen (Mr).
Lidt om den danske Fredsakademien. In: Kvinnor för fred, 2006:4 p. 11.
To milliarder mere til krigsfly. Interview with Holger K. Nielsen and Holger Terp. Frontpage Arbejderen, February 28, 2007.
Fra asken til ilden... In: Arbejderen, 03/17/2007.
Developer and webmaster of the site of the Women for Peace 2006-.
http://www.kvinderforfred.dk
Women in the Danish Peace Academy
In: Glasgow Women's Library: GWL Newsletter, Issue 35/Spring 2007 p. 12.
http://www.womenslibrary.org.uk/news/GWL%20Newsletter%2035.pdf
My Poor Path to Peacebuilding: Producing a Peace Academy.
In: Journal of Stellar Peacemaking, Vol. 2 No. 1, 2007.
http://64.37.79.93/peacejournal/volume_index/4/v2n1a6.html
Principal of the John Woolman College of Equity-Restorative Justice, Peacemaking, and Conflict Transformation August 2007.
Dansk fredsbevægelse anno 1990 / Betty Nielsen ; Hogler Terp. In: Arbejderen, 08/07/2007.
Dansk Fredshistorie - Kampagnen mod Atomvåben. In: NB 2007:2 pp. 5-7.
Lidt om hvad medlemskab af Militærnægterforeningnen kan føre til. In: NB 2007:2 p. 8.
Værk om rustningsindustrien. In: Arbejderen, 01/2272008.
Barud Thomsen, Rasmus: Den standhaftige / the steadfast. Interview with Hogler Terp. In: Politiken, 01/26/2008.
Indexed by the Danish Derence Command,
http://forsvaret.dk/FKO/Nyt+og+Presse/Pressenyt/L%C3%B8rdag+d.+26.+januar.htm?Mode=Print&Site=fko
Liberal slagside i kánon. In: Nordjyske, 03/15/2008.
Mere demokrati, tak. In: Arbejderen, 03/25/2008.
Mere demokrati. In: Information, 03/28/2008.
Bypass operation at Gentofte Hospital, 06/09/2008.
Sårene vi ikke må se er online!
Gandhi havde fødselsdag 2. oktober. In: Arbejderen, 10/08/2008.
2. oktober - Gandhis fødselsdag. In: Køkkenrullen, no. 7, 2008.
Kanonvås. In: Arbejderen, 11/15/2008.
Fred og musik, radiobroadcast / Interviewer John Macko.
Jazztimen. December 21, 2008.
Local Radio Humleborg.
http://www.humleborg.dk/
Hvor er den israelske og den danske anstændighedsgrænse? January 22, 2009.
Værnetvang for Kvinder? In: Arbejderen, 05/12/2009.
Lokalradioudsendelser Fred og musik / ved mikrofonen John Macko. Tilrettelæggelse Holger Terp. 05/13/2009.
Hans Ekberg: Interview with Holger Terp: In: Hvidovre Nærradio:05/29/2009
http://www.etbedreliv.net/NETRADIO/holger.mp3
Pet-kommissionen og fredsbevægelsen [early version]. In: Arbejderen, 06/26/2009.
Pet-kommissionen og fredsbevægelsen [2nd version]. In: Modkraft.
Pet-kommissionen og fredsbevægelsen [3nd version].
Peace and music:
Frederikshavn Lokalradios Dialog-program d. 21 juli 2009.
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/090501terpfredsmusik128st.htm
Direkt link:
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/090501terpfredsmusik128st.mp3
Peace and music Vol 2:
Frederikshavn Lokalradios Dialog-program d. 4 august 2009.
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/090501terpfredsmusik128st.htm
En ildsjæl er fyldt 70 [Arne Hansen] In: Arbejderen, August 1, 2009.
Nedbrydende og undergravende virksomhed. In: NB, 2009:2 pp. 5-6.
Burka og uniformer In: Arbejderen ; Information, 08/26/2009.
Tanketorsk. In: Arbejderen, 09/19/2009.
Begrebet civil ulydighed. In: Information, 10/01/2009.
Down by the Riverside. In: Jazz Special no. 111 October, 2009 pp. 20-30.
Det gamle tv-signal lukker.
Hurra for, at det gamle tv-signal lukkede og slukkede. In: Information, 11/01/2009.
Civil ulydighed som begreb og handling - historisk og i dag. In: Arbejderens kronik, 11/06/2009.
Civil ulydighed - enkort historie. In: Køkkenrullen, 2009: 6 pp. 10-12.
Skjalden sang fredssangen og slaget på marken stoppede, 2010.
The History of Danish peace songs.
Bemærkninger til dansk fredsmusiks historie. In: Nyhedsbrev AmK, February 2010. pp 12-13.
Nye kampfly. In: Information, 02/09/2010.
Nye kampfly. In: Arbejderen, 02/11/2010.
Øjet i det høje. In: Information, 04/15/2010.
Interview: Jesper Jensen online i Fredsakademiet. In: Arbejderen, 04/29/2010.
Frø: Syng en lille sang om fred. In: Politiken, 05/26/2010.
News review of the songbook Skjalden sang fredssangen...
Gøg og Gokke. In: Arbejderen, 06/02/2010.
Veteraner på pension. In: Information, 06/02/2010.
Ubuntu? In: Information, 06/14/2010.
Fredssange : Den glemte Danmarkshistorie. In: Hvidovre Avis, 07/06/2010.
Fredens sange på udstilling. In: Arbejderen, 07/07/2010.
Fredssange : Den glemte Danmarkshistorie. In: Lokalavisen Hvidovre, 07/06/2010.
Panduro og Jensen. In: Information, 07/14/2010.
Meget mere Tucholsky på dansk. In: Arbejderen, 08/05/2010.
Pligtlæsning om dødstal. In: Information, 08/06/2010.
Døde i Afghanistan. In: Arbejderen, 08/21/2010.
Kære vælgere. In: Politiken, 08/29/2010.
Forsvarsfråds. In: Arbejderen, 09/03/2010.
Arne Hansen: Radio interview with Holger Terp. In: Frederikshavn Lokalradios program Dialog, 09/04/2010.
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/100904HolgerTerpLiviapris64.htm
Flagdag? In: Arbejderen, 09/07/2010.
Arne Hansen: Else Hammerich radio interview. In: Frederikshavn Lokalradios program Dialog, 09/07/2010.
Flagdag? In: Information, 09/08/2010.
Holger Terp får Liviafondens hæderspris. In: Arbejderen, 09/08/2010.
Vibeke Aagaard: Fredskultur. In: Køkkenrullen, 2010:4 p. 11.
Thank You Speech at the Reception of the Prize of Honour by the Livia Foundation, 09/09/2010.
Besparelser? In: Hvidovre Avis, 09/14/2010.
De sorte lejesvende. In: Arbejderen, 09/21/2010.
Gaveboden. In: Arbejderen, 10/07/2010.
Republication of The Arms race or the human race? Bernstorff ; Philipsen, 1986 , October 2010.
Goliath v David: A short history of the fight against organised peace work. October 2010.
Jule-tv. In: Arbejderen, 01/06/2011/.
Militæret. In: Arbejderen, 01/19/2011.
Holger Terp: Danmarks krig er ulovlig : Fredsaktivist og bibliotekar ved Fredsakademiet Holger Terp mener, at FNs resolution om Libyen er ulovlig. 23:55, 18. mar 2011 | Thomas Harder. In: Ekstra Bladet, 03/18/2001.
http://ekstrabladet.dk/nationen/article1521954.ece
Spørgsmål om flyveforbud. In: Arbejderen, 03/29/2011.
Notes and Samples of US - Libyan History During the Cold War. In: Countercurrents.org, 03/30/2011.
http://www.countercurrents.org/terp300311.htm
Nyd freden i Hvidovrer. In: Arbejderen, 04/08/2011.
Den glemte danmarkshistorie : Holger Terp viser ny udstilling, I: Hvidovre Avis, 04/12/2011.
Troels Schmidt - TVGaderummet: [interview with] Holger Terp: Del 2) Vestens og Danmarks Del & Hersk Krige vs. Freds- og Anti Krigs Bevægelserne
http://www.youtube.com/watch?v=Si7RYNZJOb0&playnext=1&list=PL8A3928098C96BCA7
Troels Schmidt - TVGaderummet: [interview with] Holger Terp: Del 3) Vestens Del & Hersk Krig Mod Libyen - Resultat: Libyens evt. Deling
http://www.youtube.com/watch?v=1b-iwzh4p7o&feature=mfu_in_order&list=UL
The Play In Pakistan. In: Countercurrents.org, 05/09/2011.
http://www.countercurrents.org/terp090511.htm
Skuespillet i Pakistan. In: Arbejderen, 05/10/2011.
Bomb Target Norway : A short documented and illustrated introduction to the history and policy of Norway, 08/01/2011
Atomvåbenproduktion i USA. 2011. - 110 pp.
Atomvåbenproduktion i USA. Essay in: Arbejderen, 10/26/2011.
Nuclear Weapons Production in the US, 1942-2011, the Danish Peace Academy, 2011-2012.. - 403 pp.
Kongerøgelse og brækfornemmelser. In: Arbejderen, 01/12/2012.
Værnepligt ikke grundlovssikret. I: Information, 10/10/2012.
Grundloven og værnepligten. I: Arbejderen, 10/18/2012.
Fredsakademiet publicerer rapport om EU's våbenfabrikker og våbenhandel, Fredsakademiet, 10/25/2012.
EU militær og Nobels fredspris, Fredsakademiet, 10/25/2012.
Fredsakademiets vejledning til USAs historie, kultur og politik. Fredsakademiet, 2012. - 239 s. - ISBN nr. 978-87-91085-06-2
Terp, Holger: Lili Marleens historie. Det danske Fredsakademi, 2014. - 17 s.
Udsendelse om fredsmusik. I: Radio Spartakus, 05/12/2014. kl. 22.30-24.
Udsendelse om fredsmusik. I: Radio Spartakus, 05/19/2014. kl. 22.30-24.
Udsendelse om soldatersange. I: Radio Spartakus, 06/02/2014. kl. 22.30-24.
Udsendelse om sange om atomvåben. I: Radio Spartakus, 06/16/2014. kl. 22.30-24.
The Bertha von Suttner Project, June 2014
'The Bertha von Suttner project extends its deepest thanks to Holger Terp of the Danish Peace Academy for his assistance with the translations of the Danish screens into English.'
- http://www.forwardintolight.com/The%20Film/index.html
Første verdenskrigs sange: Samlet og dokumenteret af Holger Terp, Det danske Fredsakademi. Juni 2014
Indledning til Fredssange : En dokumenteret spilleliste over 100 års musik: Samlet og dokumenteret af Holger Terp, Det danske Fredsakademi Juli 2014
Introduction to Peace Songs: A documented playlist over 100 years of music: Collected and documented by Holger Terp, The Danish Peace Academy July 2014
World War One Songs: Collected and documented by Holger Terp, The Danish Peace Academy. July 2014
Hvidovres helt egen FREDSAKTIVIST: Holger Terp har siden Vietnamkrigen været pacifist. I sidste uge offentliggjorde han en sangbog med fredssange fra 1914 og frem til nu - han kalder sangene livsbekræftende. I: Hvidovre Avis, 5. august 2014.
- http://hvidovre.lokalavisen.dk/hvidovres-helt-egenfredsaktivist-/20140805/maerkedage/708059354
Marganiliseret protestmusik. I: Information, 04/09/2015.
Fredsakademiets redaktionelle beretning for første halvår 2015.
Fredsakademiets redaktionelle beretning for andet halvår 2015 , 2016.
Syriens våbenhandel. I: Arbejderen 20. april 2016.
Et potentielt atomvåben på danske vinger til ukendt pris
- https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/2016/05/23/et-potentielt-atomvaaben-paa-danske-vinger-til-ukendt-pris-af-holger-terp/
https://nejtaktilnyekampfly.files.wordpress.com/2016/05/joint-strike-fighter-af-holger-terp.pdf
Myten om skabelsen. Fredsakademiet, 2018.

Holger Terp received the award of the Danish Peace Tax Foundation in the year 2000.
En særlig hæderspris gives til Holger Terp [af Liviafonden], fordi han livet igennem har dokumenteret, hvordan generationer af modige mennesker har arbejdet for fred gennem tale, skrift, sange, protester og fælles handling.
A special honorary award is given by the Danish Livia Foundation to Holger Terp, because he all his live has documented how generations of courageous people have worked for peace through speech, writing, songs, protests and joint action, 09/09/2010.

Top


Fredsakademiet .