Natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Egyptens geografi, kartografi og
geografihistorie:

Egypten er en nordøstafrikansk og mellemøstlig arabisk republik, militærdiktatur og autokratisk  politistat, hvis territorium omfatter Sinai halvøen som adskilles fra Egypten ved Suezkanalen - med kystlinjer til Middelhavet og Det røde hav. Grænser til Libyen, Israel, Palæstina og Gaza samt Sudan i syd. Del af Levanten. Til Egypten hører Sinai-halvøen ved det Røde Hav mellem Suezbugten mod vest og Akababugten mod øst. Området nord for den egentlig halvø op til Middelhavet afgrænset af Suez-kanalen mod vest og den egyptisk-israelske grænse mod øst. Halvøen er den vestligste del af Asien.
Suezbugten adskiller Sinai-halvøen fra Afrika i den nordlige ende af det Røde Hav. Længst mod nord er havnebyen Suez og indgangen til Suez-kanalen.
For de gamle egyptere var Elefantine eller Elefantøen i Nilen sydgrænsen til Nubien, det sorte Afrika.
Egypten er og har historien igennem været et strategisk vigtigt geopolitisk trafikknudepunkt mellem Europa og Asien.
Egypten dækker et område på omkring en million kvadratkilometer og kan opdeles i fire fysiografiske regioner: Nil-dalen, Den vestlige ørken, Den østlige ørken og Sinai. Den tørre ørken dækker 92% af jorden, de resterende 8% af agerjord er begrænset til Nildalen, Nil-deltaet og et par oaser spredt i den vestlige ørken.
Hovedstad: Cairo.
UN Atlas of Africa.
Atlas of Egypt
Geography, cartography and geography history:
North African and Middle Eastern Arab Republic, military dictatorship and autocratic police state, whose territory includes the Sinai peninsula separated from Egypt by the Suez Canal - with coastlines on the Mediterranean and the Red sea. Borders to Libya, Israel, Palestine and Gaza and Sudan in the south. Part of the Levant. To Egypt belongs the Sinai Peninsula in the Red Sea between the Bay of Suez to the west and the Gulf of Aqaba to the east. The area north of the actual peninsula on the Mediterranean is bounded by the Suez Canal to the west and the Egyptian-Israeli border to the east. The peninsula is the westernmost part of Asia. The Gulf of Suez separates the Sinai Peninsula from Africa in the northern end of the Red Sea. In the far north is the port city of Suez and the entrance to the Suez Canal. For the ancient Egyptians were Elephantine or the Elephant island in the Nile the south border to Nubia, the black Africa.
Egypt covers an area of about one million square kilometers and can be divided into four physiographic regions: the Nile Valley, the Western Desert, the Eastern Desert and Sinai. The arid desert covers 92% of the land, the remaining 8% of arable land being restricted to the Nile Valley, the Nile Delta and a few oases scattered in the Western Desert.
Egypt is and has throughout history been a strategically important geopolitical hub between Europe and Asia.
Suez kanalen / Suez Canal
- https://archive.org/search.php?query=Suez%20Canal
'One of the most important waterways in the world, the Suez Canal runs north to south across the Isthmus of Suez in northeastern Egypt. This image of the canal covers an area 36 kilometers (22 miles) wide and 60 kilometers (47 miles) long in three bands of the reflected visible and infrared wavelength region. It shows the northern part of the canal, with the Mediterranean Sea just visible in the upper right corner. The Suez Canal connects the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez, an arm of the Red Sea. The artificial canal provides an important shortcut for ships operating between both European and American ports and ports located in southern Asia, eastern Africa, and Oceania. With a length of about 195 kilometers (121 miles) and a minimum channel width of 60 meters (197 feet), the Suez Canal is able to accommodate ships as large as 150,000 tons fully loaded.'.
Convention Respecting the Free Navigation of the Suez Maritime Canal
Constantinople Convention, 1888
Convention between Great Britain, Germany, Austria-Hungary, Spain, France, Italy, The Netherlands, Russia and Turkey, respecting the free navigation of the Suez maritime canal signed at Constantinople, October 29, 1888.
- http://www-rohan.sdsu.edu/dept/polsciwb/brianl/docs/1888ConstantinopleConventionon.pdf
'Article I:
The Suez Maritime Canal shall always be free and of commerce or of war, without distinction of flag. Consequently, the High Contracting Parties agree not in any way to interfere with the free use of the Canal, in time of war as in time of peace. The Canal shall never be subjected to the exercise of the right of blockade.'
Actes constitutifs de la Compagnie universelle du canal de Suez. / : Compagnie financière de Suez, 1866.
- https://archive.org/details/bub_gb_lb1IAAAAMAAJ

Geografihistoriske primærkilder og fremstillinger /
Geography Historical primary sources and
presentations /
Géographie des sources historiques primaires:

Ptolemy's Geography, Book 4. : The Geography by Claudius Ptolemy, Greek geographer of the 2nd century A.D., translated by Edward Luther Stevenson (New York, 1932). Book 4: Africa: Mauritania Tingitana, Mauritania Caesariensis, Numidia, Africa Cyrenaica, Marmarica (Libya), Egypt Lower and Upper, Libya Interia, Ethiopia below Egypt, Ethiopia, interior. Graphics in zipped HTML files prepared by Robert Bedrosian.
- http://www.archive.org/details/PtolemysGeographyBook4
Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Frederik Ludvig Norden: Drawings of some ruins and colossal statues at Thebes in Egypt, with an account of the same in a letter to the Royal Society. (1741).
- http://www.archive.org/details/drawingssomerui00nordgoog
Sefer nameh; relation du voyage de Nassiri Khosrau en Syrie, en Palestine, en Égypte, en Arabie et en Perse, pendant les années de l'Hégire 437-444 (1035-1042) Publié, traduit et annoté par Charles Schefer. - Paris: E. Leroux, 1881.
- https://archive.org/details/sefernamehrelati01nasiuoft
Frederik Ludvig Norden: Rejse i Egypten og Nubien. / : Frederik Ludvig Norden. Kaptajn i den kongelige flåde. Rejsebeskrivelse forsynet med kort og tegninger udført på stederne af forfatteren selv. Oversat af Kim Witthoff fra den franske førsteudgave. København 1755. Indledt af Paul John Frandsen og udsendt af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Vandkunsten. 2010. - ISBN 978-87-7695-127-6. Rejsebeskrivelsen er den første danske oversættelse af Voyage d'Egypte et de Nubie,1755.
Et pragtværk om den danske søofficer Frederik Ludvig Nordens rejse til Egypten og Nubien i 1737-1738. Værket udkom oprindeligt på fransk i 1755 og var kendt af såvel Carsten Niebuhr som Napoleon. Det vakte en stor interesse for Egypten og dets oldtidsmonumenter i samtiden og var med til at forberede det senere arkologiske gennembrud.
- https://archive.org/search.php?query=Frederik%20Ludvig%20Norden
Chr. Bendix Thostrup.: Frederik Ludvig Norden. En dansk Forskers Pioner arbejde i Ægypten. Geografisk Tidsskrift, Bind 41 (1938).
Carsten Niebuhr ekspeditionen. Stig T. Rasmussen [red]: Den arabiske rejse 1761-1767: En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. Rosinante, 1990.
Se desuden:
- http://www.kb.dk/da/nb/samling/os/naeroest/cneksp.html
Main Map of Ancient Egypt.
- http://www.mnsu.edu/emuseum/prehistory/egypt/maps/mainmap.html
Bruce, James: Travels to discover the source of the Nile : in the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, and 1773.Vol. I-VI.
- http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Bruce%2C+James%2C+1730-1794%22
- Dublin : Printed by William Sleater, for P. Wogan, L. White, P. Byrne, W. Porter, W. Sleater, J. Jones, J. Moore, B. Dornin, C. Lewis, W. Jones, G. Draper, J. Milliken, and R. White, 1790.
'Vol. 3 printed by William Porter, v. 5 by Graisberry and Campbell, and v. 6 by Zachariah Jackson Vol. 6 has title: Select specimens of natural history collected in travels to discover the source of the Nile, in Egypt, Arabia, Abyssinia, and Nubia.'
Voyages au Soudan oriental, dans l'Afrique septentrionale et dans l'Asie mineure, exécutés de 1847 à 1854, comprenant une exploration dans l'Algérie, les régences de Tunis et de Tripoli, l'Asie Mineure, l'Egypte, la Nubie, les déserts, l'ïle deMéroé, le Sennar, le Fa-Zoglo, et dans les contrées inconnues de la Nigritie Texte. / Pierre Trémaux. - Paris : L. Hachette, 1862-1863.
- http://www.wdl.org/en/item/2550/
'Pierre Trémaux (1818-95) was a French architect, traveler, photographer, and amateur scientist who, in 1847-48, voyaged up the Nile to Nubia, Ethiopia, and eastern Sudan. Trémaux described the geology, flora and fauna, architectural monuments, and people of these countries in several works published in France in the 1850s and early 1860s. Some scholars consider his descriptions and sketches of Lower Nubia to be especially valuable, since much of this area now is covered by Lake Nubia, the extension into Sudan of Lake Nasser, created when the Aswan High Dam was built in the 1960s.'
Se tillige: Afrikansk geografi ; Amerikas geografi ; Arabisk geografi ; Asiens geografi ; Caribisk geografi ; Europæisk geografi ; Latinamerikansk geografi ; Mesopotamien ; Nordamerikansk geografi ; Oceaniens geografi, SydAmerikas geografi.
Afghansk geografi ; Albansk geografi ; Algerisk geografi ; Andorras geografi ; Amerikansk geografi ; Angolas geografi ; Antigua & Barbudas geografi ; Argentinsk geografi ; Armensk geografi ; Aserbajdsjans geografi ; Australsk geografi ; Bahamaøernes geografi ; Bahrains geografi ; Bangladesh geografi ; Barbados geografi ; Belgisk geografi ; Belizes geografi ; Benins geografi ; Bhutans geografi ; Boliviansk geografi ; Bosnien-Hercegovinas geografi ; Botswanas geografi ; Brasiliens geografi ; Brunei Darussalams geografi ; Bulgarsk geografi ; Burkina Fasos geografi ; Burundis geografi ; Cambodjansk geografi ; Camerouns geografi ; Canadisk geografi ; Centralafrikansk geografi ; Chilensk geografi ; Colombias geografi ; Comorernes geografi ; Congolesisk geografi ; Costa Ricas geografi ; Cubansk geografi ; Cypriotisk geografi ; Dansk geografi ; Den demokratiske republik Congos geografi ; Djiboutis geografi ; Den Dominikanske Republiks geografi ; Dominicas geografi ; Ecuadoriansk geografi ; Engelsk geografi ; El Salvadors geografi ; Elfenbenskystens geografi ; Eritreas geografi ; Estlands geografi ; Etiopisk geografi ; Fijis geografi ; Filippinsk geografi ; Finsk geografi ; De forenede arabiske Emiraters geografi ; Fransk geografi ; Færøsk geografi ; Gabons geografi ; Gambiansk geografi ; Georgiansk geografi ; Ghanas geografi ; Grenadas geografi ; Græsk geografi ; Grønlandsk geografi ; Guatemalas geografi ; Guineas geografi ; Guinea-Bissaus geografi ; Guyansk geografi ; Haitiansk geografi ; Hollansk geografi ; Honduras geografi ; Hvideruslands geografi ; Indisk geografi ; Indonesisk geografi ; Iraks geografi ; Irans geografi ; Islands geografi ; Irsk geografi ; Israels geografi ; Italiens geografi ; Jamaicas geografi ; Japans geografi ; Jordans geografi ; Kap Verdisk geografi ; Kasakhstanisk geografi ; Kenyas geografi ; Kinesisk geografi ; Kirgisistans geografi ; Kiribatis geografi ; Kosovos geografi ; Kroatiens geografi ; Kuwais geografi ; Laotisk geografi ; Lesothisk geografi ; Letlands geografi ; Libanesisk geografi ; Liberiansk geografi ; Libysk geografi ; Liechtensteins geografi ; Litauens geografi ; Luxembourgs geografi ; Madagascars geografi ; Makedonsk geografi ; Malawis geografi ; Malaysias geografi ; Maldiviensk geografi ; Malis geografi ; Maltesisk geografi ; Marokkansk geografi ; Marshalløernes geografi ; Mauretaniens geografi ; Mauritius geografi ; Mexicansk geografi ; Mikronesisk geografi ; Moldovisk geografi ; Monacos geografi ; Mongoliets geografi ; Montenegros geografi ; Mozambiques geografi ; Myanmars geografi ; Namibias geografi ; Naurus geografi ; Nepals geografi ; New Zealandsk geografi ; Nicaraguansk geografi ; Nigers geografi ; Nigerias geografi ; Norsk geografi ; Nordkoreansk geografi ; Omans geografi ; Pakistansk geografi ; Palaus geografi ; Palæstinas geografi ; Panamas geografi ; Papua Ny Guineansk geografi ; Paraguays geografi ; Peruviansk geografi ; Polsk geografi ; Portugisisk geografi ; Qatars geografi ; Rumænsk geografi ; Russisk geografi ; Rwandas geografi ; Salomonøernes geografi ; Samoas geografi ; San Marinos geografi ; São Tomé & Principles geografi ; Saudi-Arabisk geografi ; Schweizisk geografi ; Senegals geografi ; Serbisk geografi ; Seychellernes geografi ; Sierra Leones geografi ; Singapores geografi ; Skotsk geografi ; Slovakiets geografi ; Sloveniens geografi ; Somalisk geografi ; Spansk geografi ; Sri Lankas geografi ; St. Kitts & Nevis geografi ; St. Lucias geografi ; St. Vincent og Grenadinernes geografi ; Sudans geografi ; Surinams geografi ; Svensk geografi ; Swazilands geografi ; Sydafrikansk geografi ; Sydkoreansk geografi ; Sydsudans geografi ; Syrisk geografi ; Tadsjikistans geografi ; Taiwanesisk geografi ; Tanzanias geografi ; Tchads geografi ; Thailandsk geografi ; Tjekkisk geografi ; Togos geografi ; Tongas geografi ; Trinidad & Tobagos geografi ; Tunesisk geografi ; Turkmenistans geografi ; Tuvalus geografi ; Tyrksk geografi ; Tysk geografi ; Ugandas geografi ; Ukrainsk geografi ; Ungarnsk geografi ; Uruguays geografi ; Usbekistans geografi ; Vanuatus geografi ; Venezuelas geografi ; Vietnamesisk geografi ; Yemens geografi ; Zambias geografi ; Zimbabwes geografi ; Ækvatorial Guineas geografi ; Østrisk geografi ; Østtimors geografi.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page