Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; kunst ; film ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.

Latinamerikas geografi

Geografi: Latinamerika er en region på det amerikanske kontinent, hvor romanske sprog (dvs. dem, der stammer fra latin) - især spansk og portugisisk, og varierende fransk - primært tales.
De Mellem- og Sydamerikanske stater der først og fremmest var koloniseret af Frankrig, Portugal og Spanien, desforuden de britiske og hollandske kolonier i Caribien og Sydamerika.
The Central and South American states that first and foremost was colonized by France, Portugal and Spain, besides the British and Dutch colonies in the Caribbean and South America.
El Centro y Sur de América señala que en primer lugar fue colonizado por Francia, Portugal y España, además de las colonias británicas y holandesas en el Caribe y América del Sur.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page