Gazastriben / Gaza Strip

Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Palæstinensisk enklave nordøst for Sinai-halvøen, syd for Israel og fra 1948 med grænser til Egypten og Israel og med kystlinje til Middelhavet. Området er aktuelt delvist kontrolleret af Israel. Stort kort.
Geography: Palestinian enclave northeast of the Sinai Peninsula, south of Israel and from 1948 with borders to Egypt and Israel and with coastline to the Mediterranean. The area is currently partially controlled by Israel.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire&lang=en:
Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law. .
Geologi: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Historie: Gaza var en del af det område, der udgjorde Palæstina under den britiske mandatperiode efter første verdenskrig.
Gaza was part of the area that was Palestine under the British mandate after World War I. The occupation of the Gaza Strip by Egypt occurred between 1948 and October 1956 and again from March 1957 to June 1967. From September 1948, until its dissolution by Egyptian President Gamal Abdel Nasser in 1959, the Gaza Strip was officially administered by the All-Palestine Government.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Jean-Pierre Filiu: Gaza: A History. Hurst.
The First World War in Gaza and the Battle for Palestine. July 31, 2014, Jean-Pierre Filiu.

Litteratur

IHH Humanitarian Relief Foundation: Gaza Report, November 2012. - 22 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page