Geografi ; natur ; klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Mellemøsten / The Middle East

Geografi:
Der er to definitioner på Mellemøstens geografiske udstrækning: En traditionel og G8s.
Arabien (Den arabiske halvø) ; Asien ; Golfstaterne.

Mellemøstens natur.

Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Vådområder:
Directory of Middle East Wetlands
- http://webmap.iwmi.org/wetlands/WetlandDir3.asp
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
UNEP-WCMC (2008). National and Regional Networks of Marine Protected Areas: A Review of Progress. Cambridge.
- http://www.unep.org/regionalseas/publications/otherpubs/pdfs/MPA_Network_report.pdf
Demografi: FAO Statistical Yearbook 2014: Near East and North Africa. Food and Agriculture.
- Cairo : Food and Agriculture Organization of the United Nations. Regional Office for the Near East and North Africa, 2014.
- http://www.fao.org/docrep/019/i3591e/i3591e.pdf
Migrant Workers and Xenophobia in the Middle East. / : Ray Jureidini United Nations Research Institute for Social Development. ; Identities, Conflict and Cohesion Programme Paper Number 2) December 2003.
- http://www.esclavagemoderne.org/media/onu_unrisd2003_migrants_middle_east.pdf
Tekst:
Historie:
Oldtiden / Antiquity.
Palæontologi / Megafauna.
Stenalderen / Stone Age.
Astronomi kulturarv og arkæoastronomi.
Bronzealderen / Bronze Age.
Helleristninger / Petroglyph.
Jernalderen / Iron Age.
Romeriget / the Roman Empire. Katakomber. Vikingetiden.
Abbaside kalifatet ; Det akkadiske imperium ; Asien ; Assyrien ; Det assyriske imperium / Assyrian Empire ; Babylon ; Det byzantinske rige eller Det øst-romerske kejserdømme ; Fatimide kalifatet, herunder det spanske kalifat ; fønikerne ; Alexander den stores hellenistiske imperium: Makedonien ; hittitterne eller hettitterne ; kongerigerne Israel og Judæa ; Det kaldæiske imperium ; korstog ; Kurdistan ; Det latinske rige ; levanten ; Lilleasien ; Det lydiske rige ; Mesopotamien ; mongolerne ; Det nyassyriske imperium ; nærorienten ; ophørte stater ; orienten ; Det ottomanske rige ; Partherriget ; Persien, herunder det achaimenidiske dynasti ; Safavideriget ; Sassanideriget eller sassaniderne ; seljukkerne ; sumererne ; Transjordanien ; Umayyade kalifatet.
Se også: Araber ; Den arabiske liga ; OPEC.
The chronology of ancient nations; an English version of the Arabic text of the Athār-ul-Bākiya of Albīrūnī, or "Vestiges of the past". / : Muhammad ibn Ahmad Biruni. Translated by Eduard Sachau. - London: Pub. for the Oriental translation fund of Great Britain & Ireland by W.H. Allen and co., 1879.
https://archive.org/details/chronologyofanci00biru/page/n4/mode/2up
A History of the Ancient Near East: Ca. 3000-323 BC. / : Marc Van De Mieroop.
- Malden, MA : Blackwell Pub., 2007.
Tidernes morgen : på sporet af kulturens kilder i det gamle Mellemøsten : festskrift til ære for orientalisten Valdemar Schmidt, grundlæggeren af de mellemøstlige oldtidsstudier ved Københavns Universitet, skaberen af den ægyptiske samling i Ny Carlsberg Glypotek. / : Ny Carlsberg Glyptotek, 2008 ; Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek : ny serie, nr. 10)
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Aktuelle TV nyheder og analyser: Al Jazeera.
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Litteratur:
Kunst / Art
Bibliography of Art and Architecture in the Islamic World I-II. / : Susan Sinclair- Brill, 2012 .
Europa und der Orient 800-1900. / : herausgegeben von Gereon Sievernich und Hendrik Budde ; [Veranstalter], Berliner Festspiele.
- Gütersloh : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1989.
'Catalog of an exhibition held from May 28 to August 27, 1989, in the Martin-Gropius-Bau in Berlin as a part of the fourth Festival der Weltkulturen, Horizonte '9.'
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Musik:
The Middle East Peace Orchestra
Politik:
Tidligere diplomat: Salg af overvågning kan undergrave 14 års arbejde for demokrati: Informations afsløring af dansk eksport af masseovervågningsteknologi til Mellemøsten har vakt kritik fra flere sider. Vi samler op på reaktionerne. / : Lasse Skou Andersen, Sebastian Gjerding. I: Information, 19. juni 2017.:
Amnesty Internationals årsrapport 2010.
Af begær efter viden : orientalisterne og deres fjender. / Robert Irwin. - København : Vandkunsten, 2007. - 410 s.
'Debatteret fremstilling af mellemøst-forskningens historie fra det antikke Grækenland til vore dage, med belysning af en række forfatterskaber, samt en bred diskussion af orientalistikkens mange skoler og traditioner.'
Middle East Research and Information Project (MERIP).
U.S. Propaganda in the Middle East - The Early Cold War Version. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 78. Edited by Joyce Battle. December 13, 2002.
Fledelius:, Karsten: Byzansforskningen efter 1940. I: Historisk Tidsskrift, 1971.
Provencal, Philippe: Peter Forsskåls bidrag til arabisk leksikografi.
I: Fund og Forskning, Bind 38 (1999). - http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=101148
Poliak, Abraham N.: Feudalism in Egypt, Syria, Palestine, and the Lebanon, 1250-1900 (1939).
Maps of Asia Minor, the Caucasus, and Neighboring Lands : The Atlas of Ancient and Classical Geography by Samuel Butler, Ernest Rhys, editor (Suffolk, 1907, 1908).
CRS: U.S. Foreign Assistance to the Middle East: Historical Background, Recent Trends, and the FY2011 Request. / Jeremy M. Sharp. 2010. - 31 s.
- http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32260.pdf
Se tillige: Carterdoktrinen ; Det arabiske forår 2011.
International organisering
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Religion: Fundamentalisme ; Islam ; jødedom ; kristendom ; den maronitiske kirke ; mytologi.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Naturresourcer og energi / Natural resources: Olie og naturgas.

Mellemøstens våbenhandel

Mellemøstens våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport / Fábricas de armas, comércio de armas e-transporte:
Handel:

Litteratur

Asia and the Middle East lead rising trend in arms imports, US exports grow significantly, says SIPRI
(Stockholm, 12 March 2018) Continuing the upward trend that began in the early 2000s, the volume of international transfers of major weapons in 2013-17 was 10 per cent higher than in 2008-12, according to new data on arms transfers published today by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) at www.sipri.org.
The flow of arms increased to Asia and Oceania and the Middle East between 2008–12 and 2013–17, while there was a decrease in the flow to Africa, the Americas and Europe. The five biggest exporters—the United States, Russia, France, Germany and China—together accounted for 74 per cent of all arms exports in 2013–17.
CRS: Arms Sales in the Middle East: Trends and Analytical Perspectives for U.S. Policy. / : Clayton Thomas, 2017.
Arms Transfers to the Middle East. / : Sam Perlo-Freeman. SIPRI Background Paper, 2009.
CRS: Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2007-2014. / : Catherine A. Theohary, 2015.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page