Schou: Den danske grammofonplade
Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Aktuelle og historiske
danske  pladeselskaber:

Current and historical Danish record companies
Danoises actuelles et historiques compagnies de disques
Compañías discográficas danesas actuales e históricos
Aktuelle und historische dänischen Schallplattenfirmen
Danske pladeselskaber er en del af underholdningsindustrien. Langt størstedelen af pladeselskaberne i Danmark har været eller er udenlandske datterselskaber.
The International Federation of the Phonographic Industry, IFPI, er musikselskabernes branche-organisation. IFPI Danmarks medlemskreds består af både danske og udenlandske pladeselskaber, hvis omsætning udgør mere end 95 pct. af samtlige de musikudgivelser, der årligt sælges i Danmark.
Organisationen udgiver løbende publikationerne: Dansk musikstatistik og Digital Music Report.
IFPIs oplysninger indgår i Danmarks Statestiks årbøger, eksempelvis Tabel 94
- http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/16252/saa2012.pdf
IFPI danske medlemmer fremgår af - http://www.ifpi.dk/?q=medlemmer
Stort set alle nyere danske musikalier er registreret et eller andet sted i bibliotekssystemet. Hvis man i foråret 2015 søger på Det kongelige kapel, så er der registreret 715 poster med orkesteret.
Virtually all recent Danish musical publications is recorded somewhere in the library system.
Danbib og Pladeanmeldelser
Danbib er et databasebaseret fælleskatalog for de danske biblioteker som indeholder den danske nationalbibliografi samt alle offentlige forsknings- og folkebibliotekers beholdning af materialer, herunder musikalier. Pladeanmeldelser registrerer anmeldelser af danske musikfonogrammer fra danske aviser, danske og udenlandske tidsskrifter samt websites. Indekseringen er påbegyndt i 1984.
Værket Danske musikoptagelser er den nationaldiskografiske registrering af alle danske musik fonogrammer. I Danske musikoptagelser registrereres musikoptagelser (grammofonplader, lydbånd, compact discs) produceret for danske udgivere 1986 ff., herunder også grønlandske musikoptagelser, samt optagelser, der har relation til Danmark (dansk komponist, arrangør, udøvende kunstner, tekstforfatter, dansk motiv etc.). Tidligere udkom trykte fortegnelser for 1960-61 ff. Efter at pligtaflevering blev indført i 1998, har registreringen delvis kunnet baseres på de pligtafleverede fonogrammer
Bibliotekernes tilgang af fonogrammer registreres i Musikalier i danske biblioteker / accessionskatalog. Music in Danish libraries; a union catalogue. 1970-
Aktuelle pladeselskaber
Historiske pladeselskaber
Nationaldiskotekets danske grammofonplader
Statsbiblioteket i Århus rummer Nationaldiskoteket, der er landets største samling af dansk kulturarv på lyd. Grammofonplader (både lak- og vinylplader), cd'er mv. der er udgivet i Danmark, samt unikke historiske lydoptagelser med datidens berømte kvinder og mænd er i arkivet. Den ældste lydoptagelse er helt tilbage fra 1889.
Grundstammen er en samling kulturhistorisk værdifulde lydoptagelser fra første halvdel af det 20. århundrede, som har tilhørt Politiken redaktøren Anker Kirkeby. Denne samling indeholder grammofonplader med optagelser af stemmer af datidens fremtrædende danske mænd og kvinder, lydbilleder fra hverdagen i 1930'rne, dansk presse fra London under besættelsen, m.m.
Danske cd'er
Alle danske cd'er fra den først udgivne i 1982 og fremefter bliver løbende digitaliseret som led i Statsbibliotekets bevaringsopgave.
Danske fonografvalser
Samlingen er endnu ikke publiceret. Tilgængeliggøres senere på http://statsbiblioteket.dk/
Her vil der blive adgang til kommercielt udgivne fonografvalser med musik og recitationer fra dansk kulturliv i begyndelsen af det 20. århundrede.
Lydoptagelserne blev udgivet af Dansk Fonografmagasin i perioden 1900 -1930.
Samlingens omfang: 1.300 fonografvalser
Discogs: Danish Labels - multiartist labels only
- http://www.discogs.com/lists/Danish-Labels-multiartist-labels-only/147614
Record Collecting - Discography - Diskografi - Pladesamleren - Lakplader - 78'ere
- http://www.the-discographer.dk/
ABC Paramount, senere Karusell Grammofon A/S og Tono Records
Abra Cadabra
Amar Records
- http://www.discogs.com/label/93637-Amar-Records
A./S. Sørensen & Thurøe (Polyphon)
Applaudando 1914-?
Pladeselskabet Applaudando-Record (Tyskland – Danmark - Sverige) En illustreret diskografi. Samlet af René Aagaard, 2010,
- http://the-discographer.dk/label/applaudando-label-disko.pdf
Ariola, Mørks Musikforlag
ASA Records, filmselskabet ASA
Better Day Records
CBS Grammofon A/S 1966-. mu CBS Records
California, Mørks Musikforlag
Circle Records
Crescendo 1958-1961
Danafon
Danica Records
- http://www.discogs.com/label/103515-Danica-Records-2
Danish Record Company 1967-?
Danrecords
Dansk Grammofon Selskab
Dansk Grammofonplade Forlag, Sonet/Dansk Grammofon A/S
Dansk Grammofonplade Reklame
Danske Folkedanseres Spillemandskreds
Debut Records Denmark 1957-1962
- http://www.steppeulvene.com/index.debut_records.html
- http://www.discogs.com/label/216915-Debut-Records-3
Designo
Diplom
Domino Records
Dot, Mørks Musikforlag.
Ecco
Edition Egtved
EMI A/S, herunder: Skandinavisk Odeon Aktieselskab og plademærkerne Odeon og Parlophone. Skandinavisk Columbia Grammophon A/S. Udgav bl.a. plademærket Columbia. Skandinavisk Grammophon A/S som udgav His Master's Voice (H.M.V), samt Capitol og Telefunken.
Eminent
- http://www.discogs.com/label/186331-Eminent
Epafon, Eriksen & Petersen Aktieselskab 1935-1940
Felix eller Films- og Grammofon A/S ”FELIX” 1947-?
Diskografi over det kristne pladeselskab. Samlet af René Aagaard 2010
- http://the-discographer.dk/label/felix/felix-78.pdf
og - http://www.the-discographer.dk/label/felix/felix-vinyl.pdf
Ferry Records
- http://www.discogs.com/label/185671-Ferry-Records
Fiasco, Sonet/Dansk Grammofon A/S
Fona
- http://www.discogs.com/label/171484-FONA
Samt
Fona: Dansk Musik med Det Kongelige Kapel
- http://www.discogs.com/label/691185-Dansk-Musik-Med-Det-Kongelige-Kapel
Forlaget Oktober
Forlaget Tiden
Folkebevægelsens EF plade
Fotopladen, Dansk Grammofonplade Industri 1934
"Fotopladen", "Epafon", "Danafon", "National" og "Hudson", Den danske plade. Samlet af René Aagaard og Peder Hansen, 2013.
- http://www.the-discographer.dk/fotopladen/fotopladen-diskografi.pdf
Gala International 1964
Grammophon, Nordisk Polyphon A/S
Gurre Records
Helofon
His Master's Voice (H.M.V.), Skandinavisk Grammophon
Hit Records
Holm Casette
Hudson. Plademærket Hudson: En illustreret diskografi
- http://www.the-discographer.dk/fotopladen/hudson-diskografi.pdf
Haase
Importørens Ønskeplade
Jacks Beat Records 1965-1969
Joker
Kampagnen mod Atomvåben
Karusell Grammofon A/S 1959-?
KMK 1983-?
Kontrapunkt
Kulturforeningen Oskar
Letofon
Life Records, Dansk Grammofonplade Forlag, Sonet
Lousiana / Gyldendal Grammofonplader 1961-1965
- http://www.discogs.com/label/172133-Louisiana-Gyldendal-Grammofonplader
Mangler Gris på Gaflen 1962.
Mascot, senere del af Sonet 1958-? Pladeselskabet Mascot: samtlige udgivelser en illustreret diskografi. / : René Aagaard, 2010.
- http://www.the-discographer.dk/vinyl/mascot-menu.htm
Musikeksempel: Knud Poulsens Farlig opera, 1-2. del. Hannah Bjarnhof ; akk.: Ole Jacobsen Mascot EP 109 1960
Genudgive på - En på frakken. Criz Music NICD 2011 2001
Medley
Medium, Mørks Musikforlag
Melody, Nordisk Polyphon A/S
Metronome Records A/S
Mørks Musikforlag 1932-.
National 1939-.
Det danske Plademærke "National" En illustreret diskografi
Samlet af René Aagaard og Peder Hansen 2013.
- http://www.the-discographer.dk/fotopladen/national-disko.pdf
Nexø Records
Oktav
Olga Records
New York Records
Nordisk Polyphon A/S 1920-?
Peace Records
Philips Grammofon Industri, Nordisk Polyphon A/S
Phonogram A/S
Pladecompagniet 1988-1994. Nu del af Sony Music Entertainment Denmark A/S
- http://www.discogs.com/label/20150-Pladecompagniet
Point
Polydor, Nordisk Polyphon A/S
Pladekompagniet
Polydor
Polygram Records A/S
Polyphon 1920-
Quali Sound
Ramsø Spillemandslaug
RCA, Skandinavisk Grammophon A/S
Reca 1973-?
- http://www.discogs.com/label/125226-RECA
Replay Records
Rhapsody Records 1967-?
Rhodos
Ring Records 1967-?
Rosen
Rosenborg Recording
Røde Muldhvarp v/ Studenterforeningen i Århus
Scan Folk
- http://www.discogs.com/label/130340-Scanfolk
Scandinavian HMV
Schou: Den danske grammofonplade
- http://www.discogs.com/label/679419-Schou
S.I.D. Records 1966-?
Skandinavisk Columbia Grammophon A/S
Skandinavisk Grammophon A/S 1903-?
Skandinavisk Odeon Aktieselskab
Sonet, Dansk Grammofon A/S
Springthyme
- http://www.discogs.com/label/678344-Springthyme
Spillemandskredsens Forlag
S.R.E. Records 1965-.
Stoa 1968-?
Stuk
- http://www.discogs.com/label/102834-Stuk Tono
Teener
Telefunken
Tingluti Forlag
Det danske Grammofonselskab Tono, Tono Records og Tono, Radio Record, Schous Sæbefabrikker ("Tono Grammofonplader, fabrikken Plastica A/S")
Top Pop 1961
Top Rank International
2 R Records 1965-?
Triola, Mørks Musikforlag
Vestre Landsdelskommando 1990
Vibe Plader Fona
White Puma Records
- http://www.discogs.com/label/81376-White-Puma-Records
Aktuelle pladeselskaber
Classico
Cowbell Music - independent jazz label
- http://www.discogs.com/label/68392-Cowbell-Music
Danacord 1979-.
- http://www.danacord.dk/frmsets/maincat.html
Decenter
Demos
- http://www.discogs.com/label/93762-Demos
Næsten komplet discografi.
Elap music
Exlibrix
Fanfare
Fønix Musik
- http://www.discogs.com/label/60840-Fønix-Musik
Genlyd
- http://www.discogs.com/label/38261-Genlyd
Go', Danish Folk Music Production
Harlekin
Karma Music 1976-.
- - http://www.discogs.com/label/72591-Karma-Music-2
Klejnen
Mermaid Music
Olufsen Records
- http://www.discogs.com/label/34662-Olufsen-Records
Paula Records Discogs 1973-.
- http://www.discogs.com/label/141101-Paula-Records-2
Radius
Salut
Scandinavian Text Service
Storyville
Stunt Records 1983-.
- http://www.discogs.com/label/36147-Stunt-Records
Sundance Music ApS
- http://www.discogs.com/label/323216-Sundance-Music-ApS
Universal

Se også: Afrikansk musik ; Musik fra Amerika ; Musik fra Asien ; Europæisk musik ; Musik fra Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)
Afghansk musik ; Albansk musik ; Algerisk musik ; Andorras musik ; Amerikansk musik ; Amerikanske pladeselskaber ; Amerikansk folkemusik ; Amerikansk jazz ; Amerikansk rock ; Amerikansk musiklitteratur ; Amerikanske musikorganisationer ; Angolas musik ; Antigua & Barbudas musik ; Argentinsk musik ; Armensk musik ; Aserbajdsjans musik ; Australsk musik ; Bahamaøernes musik ; Bahrains musik ; Bangladesh musik ; Barbados musik ; Belgisk musik ; Belizes musik ; Benins musik ; Bhutans musik ; Boliviansk musik ; Bosnien-Hercegovinas musik ; Botswanas musik ; Brasiliansk musik ; Brunei Darussalams musik ; Bulgarsk musik ; Burkina Fasos musik ; Burundisk musik ; Cambodjansk musik ; Camerouns musik ; Canadisk musik ; Centralafrikansk musik ; Chilensk musik ; Colombiansk musik ; Comorernes musik ; Congos musik ; Costa Ricansk musik ; Cubansk musik ; Cypriotisk musik ; Dansk musik ; Danske musikgrupper - og solister ; Dansk folkemusik ; Dansk guldalder jazz ; Dansk jazz ; Dansk klassisk musik ; Dansk Pop ; Dansk Rock ; Dansk musiklitteratur ; Danske komponister ; Danske musikarkiver ; Den demokratiske republik Congos musik ; Djiboutisk musik ; Dominicansk musik ; Ecuadoriansk musik ; Engelsk musik ; Engelsk folkemusik ; Engelsk rock ; Engelsk musik litteratur ; Engelske pladeselskaber ; Egyptisk musik ; El Salvadoransk musik ; Elfenbenskystens musik ; Eritreas musik ; Estlands musik ; Etiopisk musik ; Fijis musik ; Filippinsk musik ; Finsk musik ; De forenede arabiske Emiraters musik ; Fransk musik ; Færøsk musik ; Gabons musik ; Gambiansk musik ; Georgiansk musik ; Ghanas musik ; Grenadas musik ; Græsk musik ; Grønlandsk musik ; Guatemalas musik ; Guineas musik ; Guinea-Bissaus musik ; Guyansk musik ; Haitiansk musik ; Honduransk musik ; Hollansk musik ; Hvideruslands musik ; Indisk musik ; Indonesisk musik ; Iraks musik ; Iransk musik ; Islandsk musik ; Irsk musik ; Israelsk musik ; Italiensk musik ; Jamaicas musik ; Japansk musik ; Jordans musik ; Kap Verdes musik ; Kasakhstans musik ; Kenyansk musik ; Kinesisk musik ; Kirgisistans musik ; Kiribatis musik ; Kosovoansk musik ; Kroatiens musik ; Kuwaitisk musik ; Laotisk musik ; Lesothisk musik ; Letlandsk musik ; Libanesisk musik ; Liberiansk musik ; Libysk musik ; Liechtensteins musik ; Litauens musik ; Luxembourgs musik ; Madagascars musik ; Makedonsk musik ; Malawis musik ; Malaysiansk musik ; Maldiviensk musik ; Malis musik ; Maltesisk musik ; Marokkansk musik ; Marshalløernes musik ; Mauretaniens musik ; Mauritius musik ; Mexicansk musik ; Mikronesisk musik ; Moldovisk musik ; Monacos musik ; Mongoliets musik ; Montenegros musik ; Mozambiques musik ; Myanmars musik ; Namibias musik ; Naurus musik ; Nepals musik ; New Zealandsk musik ; Nicaraguansk musik ; Nigers musik ; Nigerias musik ; Jazz ; Norsk musik ; Nordkoreansk musik ; Omans musik ; Pakistansk musik ; Palaus musik ; Palæstinas musik ; Panamansk musik ; Papua Ny Guineansk musik ; Paraguays musik ; Peruviansk musik ; Polsk musik ; Portugisisk musik ; Qatars musik ; Rumænsk musik ; Russisk musik ; Rwandas musik ; Salomonøernes musik ; Samoas musik ; San Marinos musik ; São Tomé & Principles musik ; Saudi-Arabisk musik ; Schweizisk musik ; Senegals musik ; Serbisk musik ; Seychellernes musik ; Sierra Leones musik ; Singapores musik ; Skotsk musik ; Slovakiets musik ; Sloveniens musik ; Somalisk musik ; Spansk musik ; Sri Lankas musik ; St. Kitts & Nevis musik ; St. Luciansk musik ; St. Vincent og Grenadinernes musik ; Sudanesisk musik ; Surinams musik ; Svensk musik ; Swazilands musik ; Sydafrikansk musik ; Sydkoreansk musik ; Syrisk musik ; Tadsjikistansk musik ; Taiwanesisk musik ; Tanzaniansk musik ; Tchads musik ; Thailandsk musik ; Tjekkisk musik ; Togos musik ; Tongas musik ; Trinidad & Tobagos musik ; Tunesisk musik ; Turkmenistansk musik ; Tuvalus musik ; Tyrkisk musik ; Tysk musik ; Ugandas musik ; Ukrainsk musik ; Ungarnsk musik ; Uruguays musik ; Usbekistans musik ; Vanuatus musik ; Venezueleansk musik ; Vietnamesisk musik ; Yemens musik ; Zambias musik ; Zimbabweansk musik ; Ækvatorial Guineas musik ; Østrisk musik ; Østtimors musik.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page