Dansk  musiklitteratur

Danish music literature
La littérature de la musique danoise
Literatura musical danesa
Dänische Musikliteratur
Almindelige opslagsværker / General works of reference
Musikkens hvem hvad hvor; biografier, I-II. Politikens forlag, 1961.
Musikkens verden: musik fra A–Z De luxe udgave udg. / ved Kjell B. Sandved ; gennemset og revideret af Vagn Kappel ; redaktionssekretær, K. Claussen. - København: A S Musikkens Verden Forlag, 1955.
Litteraturhistoriske og musikalske fremstillinger
Comparative literary and musical depictions
Twentieth Century Danish Music: An Annotated Bibliography and Research Directory. / : Lansing D. McLoskey. Greenwood Publishing Group, 1998,
Musikfortegnelser og tidsskrifter / Music listings and magazines
Dansk Musikfortegnelse 1899-1930
Hver måned udkommer en løbende, aktuel fortegnelse over noder som udgives (forlægges) i Danmark. Denne fortegnelse over trykte musikalier finder man i “”Musik og Handel”" - Dansk Musikhandlerforenings medlemsblad. Fortegnelsen kaldes Dansk Musikfortegnelse.
Dansk musiklitterær bibliografi
- https://aleph.kb.dk/F/-?func=file&file_name=find-b&local_base=bgf01_sbb
Denne bibliografi indeholder referencer til litteratur om dansk musik og dansk musikforskning. Bibliografien består først og fremmest af materiale indsamlet og systematiseret af Sigurd Berg, som var arkivar og bibliotekar på Musikhistorisk Museum 1947-1982, og dækker tidsrummet 1500-1950.
Twentieth Century Danish Music: An Annotated Bibliography and Research Directory. / : Lansing D. McLoskey. Greenwood Publishing Group, 1998 .
Dansk Musiktidsskrift 1925-.
Videnskabeligt tidsskrift udkommet siden 1925. Udkommer 6 gange pr. år. DMT informerer om både dansk og udenlandsk musik, nationale og internationale begivenheder. Skribenter er hovedsagligt komponister og musikpædagoger, men bidragydere har også været kritikere, musikvidenskabsfolk og musikadministratorer. Tidsskriftet omtaler kompositionsteknikker, historiske artikler, opførelsespraksis, interviews, portrætter, musikpolitik, præsentation af ukendte komponister og udøvere, anmeldelser af bøger og plader.
- http://dvm.nu/periodical/dmt/?format=medium&type=periodical
Musik & Forskning 1975-.
Musik & Forskning fungerede frem til 2005 som Musikvidenskabeligt Instituts årbog og er udkommet siden 1975 med et årligt bind. Den indeholder artikler af forskere ansat ved eller tilknyttet instituttet samt oversigter over årets bedømte specialer samt (indtil 2004 inkl.) referater af en del specialer.
Litteraturhistoriske og musikalske fremstillinger
Andersen, Ruth: Den rapmundede muse: 10 års Danmarkshistorie i skillingsviser fra Matthias Seests bogtrykkeri. Odense Universitetsforlag, 1995.
Med udgangspunkt i Seest-visetryk anskues danske skillingsviser i begyndelsen af 1800-tallet i sammenhæng med datidens politiske, samfundsmæssige og litterære forhold under napoleonskrigene.
Betænkning vedrørende en nyordning af konservatorieforholdene. Afgivet af musikkommissionen.
Undervisningsministeriet.
Musikkommissionen nedlagt
- http://dvm.nu/periodical/dmt/dmt_1971/dmt_1971_06/musikkommissionen-nedlagt/
Carl Nielsen: En musikografi. / : Ludvig Dolleris. Fyens Boghandels Forlag, 1949.
Clausen, Karl: Dansk folkesang gennem 150 år. Fremad ; Tingluti forlag, 1958 ; 1975.
Dahlerup, Pil: Dansk litteratur, middelalder. Bd. 1, Religiøs litteratur. Bd. 2, Verdslig litteratur.
Gyldenal, 1998.
Dansk sangindeks 1980-81 : register til sange for børn og voksne. Bibliotekscentralen,1982.
Dansk Årbog for Musikforskning / Danish Yearbook of Musicology 1961-.
Det danske Hoftrompeterkorps. En historisk Undersøgelse. / : Niels Friis. Det Berlingske Bogtrykkeri, 1947.
Danske koralbøger fra Berggreen til Bielefeldt: en undersøgelse af det gamle melodistof, dets former, benyttelse og udskiftning i de danske koralbøger udgivet mellem 1850 og 1900. / : Jørgen Anker Jørgensen. 1976.
Evald Tang Kristensen : a lifelong adventure in folklore. / : Joan Rockwell.
Aalborg University Press, Danish Folklore Society, 1982. ; Serie om folkekultur, no. 5)
- https://archive.org/search.php?query=Evald%20Tang%20Kristensen
Fløjtespil i Danmark indtil år 1800. / : Toke Lund Christiansen. Langkilde & Høedt Forlag, 2007
For borgere og bønder: stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660-1800. / : Jens Henrik Koudal. Museum Tusculanum Press, 2000
Helmuth, Osvald: Lev stærkt – dø gammel. Stig Vendelkærs forlag, 1963.
Kulturradikalismens Musik. / : Michael Fjeldsøe. Museum Tusculanum Press, 2013.
Kulturstyrelsen: Rapport om musikskolevirksomheden 2010-12.
- http://dmpf.dk/media/4751/rapport-om-musikskolevirksomheden-2010-12.pdf
Det kvindelige spillerum - fra ’pigepigtråd’ til ’kvinderock’ (kvinder i dansk rock 1964-1979). / : Louise Rich. Specialeafhandling 2013. Institut for Kultur og Identitet Historie. Vejleder: Kim Esmark. Roskilde Universitet
- http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/10583/1/Det%20kvindelige%20spillerum%20-%20PDF%20-%20Rudar.pdf
Se også: Musikken som mål og middel: Kvinder i det danske rockfelt, 1974-79. / : Louise Rich. I: Praktiske Grunde 2013 : 4
- http://praktiskegrunde.dk/praktiskegrunde4-2013-rich.pdf
Den lette musik: Fra elevatormusik til lounge. / : redigeret af Ole Lindboe. Big City Books, 2003.
Musik på Fyn blandt kendere og liebhavere: Musik og musikalsk virksomhed i Danmark 1770-1850. / : Sybille Reventlow. Gad 1983
Musikfaget i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2010; Musikpædagogiske Studier – DPU. Bind 2. Redaktør: Frede V. Nielsen.
Faglig Enhed Musikpædagogik, Institut for Didaktik. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
- http://dmpf.dk/media/4750/statusrapport_final.pdf
Musikken ved Christian den Fjerdes hof: Et bidrag til dansk musikhistorie. / : Angul Hammerich 1892.
- https://archive.org/details/musikenvedchris00hammgoog
Musikkens Historie i Danmark, I-III. / : Nils Schiørring m. fl.. Politikens forlag, 1977-1978.
PH - 77 viser. En på lampen - Poul Henningsen-viser. /: redigeret af Sven Møller Kristensen. Thaning & Appel, 2009.
Politikens Dansk Rock 1956-1997. Politikens forlag, 1997.
Rejsende i musik : en bog om Benny Holst. / : Espen Strunk. Politisk revy, 2015.
Historien om sangskriveren og musikeren Benny Holsts (f. 1940) musikalske karriere, fra det professionelle parløb med Povl Dissing i 1960'erne over 1970'ernes protestsange frem til 2015, hvor Benny Holst fortsat formidler den danske sangtradition.
Svøbt i mår : dansk folkevisekultur 1550-1700. / redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen, Hanne Ruus C.A. Reitzel, 1999-2002. 4 bind.
Terp, Holger: Skjalden sang fredssangen og slaget stoppede ... Bemærkninger til dansk fredsmusiks historie Det danske Fredsakademi, [2009].
Teaterårbogen 1955-.
Tingluti tangluti i 50 år : folklore, ungdomskultur, på tværs af alle grænser. / : redaktion: Niels Ishøj Christensen m. fl. Tingluti, 2001.
'Historien om foreningen Tinglutis mangeartede aktiviteter som bl.a. folkloreensemle, kor og aftenskole gennem det halve århundrede siden grundlæggelsen i 1951.'
Treading the dance: Danish Medieval Ballads / Men dansen den går : Danske folkeviser. / : David Broadbridge og Sonia Brandes. Hovedland, 2011.
Trille Nielsen: Altid har jeg længsel: Erindringer. Gyldendal, 2015.
Træk af dansk Musiklivs Historie: Omkring Etatsraad Jacob Christian Fabricius' Erindringer Otto Fabricius og hans slægt. Jacob Fabricius' erindringer. Mere om Jacob Fabricius og hans familie. Vega og anden kammermusik i København. Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik 1871-1918. / : Lars Børge Fabricius. Nyt Nordisk Forlag, 1975.
Ungdomsoprør og beatmusik - En analyse af relationen mellem ungdomsoprør og beatmusik i Danmark 1967 - 1972. / : Lars Gottschau Malm. Specialeafhandling, 2009 Institut for kultur og identitet Historie. Roskilde Universitetscenter. - http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/4437/1/Speciale%20f%C3%A6rdigt%20til%20Bib%20.pdf
Visemageren : 1800-tallets skillingsvisekonge Julius Strandberg. / : Iørn Piø. Strandbergs forlag, 1994.
Viser i bornholmsk Mundart. / : Samlede af H. Johansen. Særtryk af: Bornholmske Samlinger. 1908-11. Indbundet sammen med: Ældre og nyere Folkeviser og Sange i bornholmsk Mundart. Med Forord og Ordforklaring af K. A. Petersen. 3. forøgede Oplag. - Nexø: Gornitzka, 1917.

Se også: Afrikansk musik ; Musik fra Amerika ; Musik fra Asien ; Europæisk musik ; Musik fra Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)
Afghansk musik ; Albansk musik ; Algerisk musik ; Andorras musik ; Amerikansk musik ; Amerikanske pladeselskaber ; Amerikansk folkemusik ; Amerikansk jazz ; Amerikansk rock ; Amerikansk musiklitteratur ; Amerikanske musikorganisationer ; Angolas musik ; Antigua & Barbudas musik ; Argentinsk musik ; Armensk musik ; Aserbajdsjans musik ; Australsk musik ; Bahamaøernes musik ; Bahrains musik ; Bangladesh musik ; Barbados musik ; Belgisk musik ; Belizes musik ; Benins musik ; Bhutans musik ; Boliviansk musik ; Bosnien-Hercegovinas musik ; Botswanas musik ; Brasiliansk musik ; Brunei Darussalams musik ; Bulgarsk musik ; Burkina Fasos musik ; Burundisk musik ; Cambodjansk musik ; Camerouns musik ; Canadisk musik ; Centralafrikansk musik ; Chilensk musik ; Colombiansk musik ; Comorernes musik ; Congos musik ; Costa Ricansk musik ; Cubansk musik ; Cypriotisk musik ; Dansk musik ; Danske musikgrupper - og solister ; Dansk folkemusik ; Dansk guldalder jazz ; Dansk jazz ; Dansk klassisk musik ; Dansk Pop ; Dansk Rock ; Danske komponister ; Danske pladeselskaber ; Danske musikarkiver ; Den demokratiske republik Congos musik ; Djiboutisk musik ; Dominicansk musik ; Ecuadoriansk musik ; Engelsk musik ; Engelsk folkemusik ; Engelsk rock ; Engelsk musik litteratur ; Engelske pladeselskaber ; Egyptisk musik ; El Salvadoransk musik ; Elfenbenskystens musik ; Eritreas musik ; Estlands musik ; Etiopisk musik ; Fijis musik ; Filippinsk musik ; Finsk musik ; De forenede arabiske Emiraters musik ; Fransk musik ; Færøsk musik ; Gabons musik ; Gambiansk musik ; Georgiansk musik ; Ghanas musik ; Grenadas musik ; Græsk musik ; Grønlandsk musik ; Guatemalas musik ; Guineas musik ; Guinea-Bissaus musik ; Guyansk musik ; Haitiansk musik ; Honduransk musik ; Hollansk musik ; Hvideruslands musik ; Indisk musik ; Indonesisk musik ; Iraks musik ; Iransk musik ; Islandsk musik ; Irsk musik ; Israelsk musik ; Italiensk musik ; Jamaicas musik ; Japansk musik ; Jordans musik ; Kap Verdes musik ; Kasakhstans musik ; Kenyansk musik ; Kinesisk musik ; Kirgisistans musik ; Kiribatis musik ; Kosovoansk musik ; Kroatiens musik ; Kuwaitisk musik ; Laotisk musik ; Lesothisk musik ; Letlandsk musik ; Libanesisk musik ; Liberiansk musik ; Libysk musik ; Liechtensteins musik ; Litauens musik ; Luxembourgs musik ; Madagascars musik ; Makedonsk musik ; Malawis musik ; Malaysiansk musik ; Maldiviensk musik ; Malis musik ; Maltesisk musik ; Marokkansk musik ; Marshalløernes musik ; Mauretaniens musik ; Mauritius musik ; Mexicansk musik ; Mikronesisk musik ; Moldovisk musik ; Monacos musik ; Mongoliets musik ; Montenegros musik ; Mozambiques musik ; Myanmars musik ; Namibias musik ; Naurus musik ; Nepals musik ; New Zealandsk musik ; Nicaraguansk musik ; Nigers musik ; Nigerias musik ; Jazz ; Norsk musik ; Nordkoreansk musik ; Omans musik ; Pakistansk musik ; Palaus musik ; Palæstinas musik ; Panamansk musik ; Papua Ny Guineansk musik ; Paraguays musik ; Peruviansk musik ; Polsk musik ; Portugisisk musik ; Qatars musik ; Rumænsk musik ; Russisk musik ; Rwandas musik ; Salomonøernes musik ; Samoas musik ; San Marinos musik ; São Tomé & Principles musik ; Saudi-Arabisk musik ; Schweizisk musik ; Senegals musik ; Serbisk musik ; Seychellernes musik ; Sierra Leones musik ; Singapores musik ; Skotsk musik ; Slovakiets musik ; Sloveniens musik ; Somalisk musik ; Spansk musik ; Sri Lankas musik ; St. Kitts & Nevis musik ; St. Luciansk musik ; St. Vincent og Grenadinernes musik ; Sudanesisk musik ; Surinams musik ; Svensk musik ; Swazilands musik ; Sydafrikansk musik ; Sydkoreansk musik ; Syrisk musik ; Tadsjikistansk musik ; Taiwanesisk musik ; Tanzaniansk musik ; Tchads musik ; Thailandsk musik ; Tjekkisk musik ; Togos musik ; Tongas musik ; Trinidad & Tobagos musik ; Tunesisk musik ; Turkmenistansk musik ; Tuvalus musik ; Tyrkisk musik ; Tysk musik ; Ugandas musik ; Ukrainsk musik ; Ungarnsk musik ; Uruguays musik ; Usbekistans musik ; Vanuatus musik ; Venezueleansk musik ; Vietnamesisk musik ; Yemens musik ; Zambias musik ; Zimbabweansk musik ; Ækvatorial Guineas musik ; Østrisk musik ; Østtimors musik.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page