Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Danmark: Landsdækkende
fredsbevægelser

Current Danish nationwide peace organizations

Courant danois des organisations de la paix à l'échelle nationale

Aktuelle dänischen landesweiten Friedensorganisationen

Las actuales organizaciones danesas de paz en todo el país

Danmark: Aktuelle fredsbevægelser

Danmark: Ophørte Landsdækkende fredsbevægelser

Discontinued historic Danish peace organizations

Abandonnées historiques organisations danoises de la paix

Aufgegebene historischen dänischen Friedensorganisationen

Suspendió las organizaciones históricas de paz danés

Litteratur

PET's overvågning af protestbevægelser 1945-1989. / : PET-kommissionens beretning bind 10.
Terp, Holger: Danish Peace History.
Terp, Holger: Fred på tryk, 1989.

Se også: Danmark: Lokale fredsgrupper ; fonde for fred ; Sverige: Fredsrörelser ; UK Peace Groups ; US: Peace Groups.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page