Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krigsdeltagelse ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Sveriges fredsbevægelser

Sverige: Aktuelle og historiske fredsbevægelser / Fredsrörelser / Sweden: Peace Movements
Se også: Sverige: Fredsforskning ; Rickard Almskoug 1887-1909 ; SÄPO ; Elin Wägner.

Litteratur

Agrell, Wilhelm: Övrig illegal verksamhet - Övervakningen av svenska kärnvapenmotståndare 1958-1968.
- Stockholm : W&W, 1999. - 217 s.
Inburad: Svenska fredsaktivister skriver från fängelse. / : Martin Smedjeback, Annika Spalde, Anna Sternfeldt, Pelle Strindlund (red.) och Stellan Vinthagen. Irene publishing, 2015.
'Författarna är fredsaktivister med lång erfarenhet av civil olydnad och ickevåldsaktioner.'
Kvinor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940 /
Women against War Actions and Networks for Peace, 1914-1940.
/ : Irene Andersson. - Lund : Historiska Inst. vid Lunds Univ., 2001.
; Studia historica Lundensia 1)
Justitiedepartementet: Rapport från Säkerhetstjänstkommissionen: Den farliga fredsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990; Statens offentliga utredningar, 2002:90
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/454


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page