udviklingslande

En dansk liste over udviklingslande, ulande, er udarbejdet af ligningsmyndigheden Skatterådet. Skatterådet har for indkomståret 2015 fastsat, at følgende lande skal anses for udviklingslande efter LL § 7 K, stk. 5., hvorefter, Ligningsrådet fastsætter, hvilke lande der efter denne bestemmelse skal anses for udviklingslande. Denne danske opgørelse stemmer godt overens med OSCEs internationale DAC List of ODA Recipients Effective for reporting on 2014, 2015 and 2016 flows, hvor også Angola og Nordkores er medtaget på listen over mindst udviklede lande og andre lavindkomstlande / Least Developed Countries and Other Low Income Countries:
Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page