Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Zimbabwe

Geografi: Zimbabwe er en afrikansk republik og formelt diktatur og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Botswana, Mozambique, Sydafrika og Zambia.
UN Atlas of Zimbabwe.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Zimbabwean Broadcast Corporation
Tidligere the Rhodesian Broadcasting Corporation.
Internet enemies. Reporters Without Borders (Paris), 2009.
- http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_.pdf
Infoasiaid: ZIMBABWE: Media and telecoms landscape guide. September 2011
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Zimbabwe er medlem af FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Zimbabwe.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Zimbabwe.
Secret Australian SAS operations in Africa. / James Cogan, WSWS 14 March 2012.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Lembaerne (jøder).
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Hungersnød 2018-2019
FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2018.
The State of Food Security and Nutrition
in the World 2018
: Building climate resilience
for food security and nutrition. Rome, FAO.
- http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
Countries requiring external assistance for food.
Crop Prospects and Food Situation No. 2 June 2016. / :
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Kaffe / Coffee / Café / Kaffee, produktion og eksport.
Members of the International Coffee Organization.
Monthly export statistics - January 2016. / : the International Coffee Organization.
- http://www.ico.org/:
Naturresourcer: Asbest, cæsium, diamanter, kul, platin ; rubidium.
Human Rights Watch: Diamonds in the Rough Human Rights Abuses in the Marange Diamond Fields of Zimbabwe, 2009. - 61 s.
- http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/zimbabwe0609web.pdf
Erhverv, handel og industri: Nestlé køber Mugabes mælk: Den schweiziske multinationale gigant køber mælk fra en farm, som blev beslaglagt fra sine hvide ejere og nu ejes af præsident Mugabes kone. / Daniel Howden. Lagt på information.dk 1. oktober 2009. Bragt i den trykte udgave 2. oktober 2009 på side 13 i 1. sektion.
Brunsgaard Andersen, Rikke: Zimbabwe udnyttes af kineserne. I: Poltiken, 05/01/2011.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page