Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Bolivia ; Den flernationale stat Bolivia

Geografi: Bolivia er en tropisk sydamerikansk  republik og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay og Peru.
Natur: Bolivia har stor biologisk mangfoldighed / megadiversity.
Bolivias Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie. Se: Latinamerikansk kunst
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Bolivia er medlem af ALBA-landene, Det Andinske Fællesskab eller Den andiske sammenslutning / Comunidad Andina de Naciones, FN, Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum, OAS, Riotraktaten.
Bolivia just signed the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.
The president of Bolivia, Evo Morales, today (16 April 2018) signed the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Bolivia.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Bolivia.
Efterretningstjenester: Operación Cóndor.
Paramilitære styrker:
Bolivias fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations / Los movimientos sociales, incluidas las organizaciones medioambientales: Alianza de Intelectuales Antifascistas
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Kaffe / Coffee / Café / Kaffee, produktion og eksport.
Members of the International Coffee Organization.
Monthly export statistics - January 2016. / : the International Coffee Organization.
- http://www.ico.org/:
Naturresserver: Antimon, bor, guld, naturgas, sølv, tin og zink.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Phillips, Tom: Guldfeber truer Amazonas' folk: Den høje pris på guld har medført omfattende ulovlig minedrift og forøget vold i Sydamerikas regnskovsregioner. I: Information, 10/01/2011.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Energi, erhverv, handel og industri:
Produktion og eksport af våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page