Afghanistan

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, wars, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Afghanistan er en asiatisk, mellemøstlig islamisk republik og landet er aktuelt, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, defineret som et udviklingsland, med grænser til Iran, Kina, Pakistan (Durand-linjen), og grænser til følgende stater i det forhenværende Sovjetunionen: Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.
Natur: Den aktuelle krig i området truer vigtige dele af Afghanistan biodiversitet.
Nature: The current war in the region threatens important parts of the Afghanistan Biodiversity
Nature: La guerre actuelle dans la région menace des parties importantes de l'Afghanistan biodiversité.
Naturaleza: La actual guerra en la región amenaza partes importantes del Afganistán Biodiversidad
Natur: Der aktuelle Krieg in der Region bedroht wichtige Teile des Afghanistan Biodiversitäts.
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Afghansk, Afghanistans politik:
International organisering
Kongeriget Afghanistan var medlem af Folkeforbundet 1934-1945 og republikken Afghanistan er medlem af FN, South Asia Co-operative Environment Programme (SACEP), Den sydasiatiske organisation for regionalt samarbejde / South Asian Association for Regional Cooperation.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Afghanistan.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Afghanistan.
Efterretningstjenester: Regeringens efterretningstjeneste / Khadamat-e Etela'at-e Dawlati, KHAD.
Netherlands, The: Ministry of Foreign Affairs, Afghanistan - Security Services in Communist Afghanistan (1978-1992). AGSA, KAM, KhAD and WAD, 26 April 2001, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/467006172.html [accessed 13 February 2011]
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Officiel religionsfrihed. Overvejende Islam og i mindre grad hinduisme, buddisme, få jøder, katolikker og protestanter.
Sociale forhold: UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Compilation of National Reports for the Review of the Implementation of the Brussels Programme of Action for the Decade 2001–2010. - New York: The United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States, 2010. - 316 s.
Uddannelse:
Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan, United Nations Children's Fund (UNICEF) and Samuel Hall, All in School and Learning: Global Initiative on Out-Of-School Children – Afghanistan Country Study, Ministry of Education, UNICEF, Samuel Hall and USAID, Kabul, 2018.
- https://www.tolonews.com/pdf/afg-report-oocs2018.pdf?1
A new UN report says nearly half of Afghanistan's children are not attending school because of worsening security, poverty and gender inequality.
The United Nations Children's Fund (UNICEF) said in the report issued on Sunday that the number of children deprived of schooling was at its highest since 2002.
Afghanistan sletter 40 års historie: Landets nyere historie er så problematisk, at Undervisningsministeriet har valgt, at en hel generation af afghanske skolebørn slet ikke skal lære om den. / : Abdol Wahed Faramarz. Lagt på information.dk 5. juni 2012. Bragt i den trykte udgave 6. juni 2012 på side 8 i 1. sektion.
Leder: Kampen om skolegården. I: Information, 06/04/2011
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen:
Kabul Bank.
Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction: Fiscal Year 2011 Afghanistan Infrastructure Fund Projects Are behind Schedule and Lack Adequate Sustainment Plans. 2012. - 67 s.
- http://www.sigar.mil/pdf/audits/2012-07-30audit-12-12Revised.pdf
'More than 10 years after international intervention in Afghanistan, the U.S. government, the international community, and the Afghan government continue to face challenges in implementing programs to build basic infrastructure, particularly those efforts aimed at providing power to the largest cities and most critical areas in Afghanistan. For example, five of seven fiscal year 2011 AIF projects are 6-15 months behind schedule, and most projects may not achieve desired COIN benefits for several years. Acquisition and funding delays postponed the project execution schedules of most fiscal year 2011 AIF projects, including all power sector projects, except the Kandahar Bridging Solution. In addition, although DOD, State, and USAID made efforts to identify potential COIN benefits of fiscal year 2011 AIF projects, the scale of most projects means that these agencies will not achieve the planned contributions to the COIN strategy described in the fiscal year 2011 congressional notification for several years. Further, in some instances, these projects may result in adverse COIN effects because they create an expectations gap among the affected population or lack citizen support.
DOD and State did not ensure the sustainability of fiscal year 2011 AIF projects. For example, although implementing agencies produced sustainment plans for each fiscal year 2011 AIF project, as required, these plans did not define project sustainment costs, and agencies did not communicate such costs to the Afghan government. Moreover, in some cases—such as the Kandahar Bridging Solution and the Southeast Power System projects—the sustainment of fiscal year 2011 AIF projects relies on the completion of additional projects that remain unidentified, unfunded, or have projected completion dates well beyond 2014. Because agencies did not develop adequate sustainment plans, and project sustainment relies on Afghan entities with questionable capacity and on unidentified and unfunded projects or projects with completion dates beyond 2014, the U.S. government does not have reasonable assurance that projects implemented using fiscal year 2011 AIF funds will be sustained after completion.'
Review of USAID/Afghanistan's Bank Supervision Assistance Activities and the Kabul Bank Crisis,. USAID Office of Inspector General report, March 16, 2011.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Hungersnød 2018-2019
FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2018.
The State of Food Security and Nutrition
in the World 2018
: Building climate resilience
for food security and nutrition. Rome, FAO.
- http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
Countries requiring external assistance for food.
Crop Prospects and Food Situation No. 2 June 2016. / :
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Monitoring food security in countries with conflict situations (Issue No.5):
A joint FAO/WFP update for the United Nations Security Council, 2019.
Spotlight on Afghanistan, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Lake Chad Basin, South Sudan, Somalia, Syrian Arab Republic and Yemen.According to latest analyses from late 2018 (mainly Integrated Food Security Phase Classification [IPC]), around 56 million people need urgent food and livelihood assistance in these countries.
Spotlight på Afghanistan, Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo, Chad-søen, Sydsudan, Somalia, Syrien og Yemen. Ifølge de seneste analyser fra slutningen af 2018 (primært integreret fødevaresikkerhedsfaseklassifikation, IPC) har omkring 56 millioner mennesker brug for hurtig fødevarehjælp i disse lande.
Naturressourcer: Asbest, baryt, bauxit, beryllium, bly, flusspat, glimmer, guld og sølv, jern, kopper, krom, kviksølv, lapis, laursten lazuli, lithium. magnesium, marmor, nikkel, olie og naturgas, rubiner, salt, sjældne jordarters metaller, smaragder, svovl, talkum, uran og zink.
Afghanistan's famous lapis mines funding the Taliban and armed groups, new investigation shows.
/ : Global Witnes, 2016.
Taliban scorer milioner på ædelstensminer. / : Jon Boone. I: Information, 7. juni 2016.
Torben R. Simonsen: Amerikanske geologer finder naturrigdomme i Afghanistan. I: Ingenøren, 14. juni 2010.
The U.S. Geological Survey and Afghanistan
- http://afghanistan.cr.usgs.gov/
- http://pubs.usgs.gov/of/2007/1042/html/uranium.html
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri: Tæppefabrikation.
Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page