Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Bhutan

Geografi: Bhutan er et Centralasiatisk monarki og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Indien, Kina og Tibet.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Mass media: its consumption and impact on residents of Thimphu and rural areas.
Phuntsho Rapten. Researcher, The Centre for Bhutan Studies, Thimphu
Journal of Bhutan Studies
- http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/jbs/pdf/JBS_03_01_06.pdf
Radio: Bhutan Broadcasting Service
TV: BBS television
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Kuensel
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Bhutan er medlem af FN, South Asia Co-operative Environment Programme (SACEP), Den sydasiatiske organisation for regionalt samarbejde / South Asian Association for Regional Cooperation.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Bhutan.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Bhutan.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Lande med buddhisme som konstitutionel statsreligion.
/ Countries with buddhism as constitutional state religion:
Bhutan, Cambodia, Sri Lanka, Tibet & Myanmar eller Burma.
Sociale forhold: Compilation of National Reports for the Review of the Implementation of the Brussels Programme of Action for the Decade 2001–2010. - New York: The United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States, 2010. - 316 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresserver:
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page