Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; atomvåbenforsøg ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, nuclear weapons, nuclear weapons tests, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Pakistan / the Islamic Republic of Pakistan

Geografi: Pakistan er en asiatisk  islamisk republik og forbundsstat og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Afghanistan (Durand-linjen), Indien, Iran og Kina, og med kystlinje til Det arabiske hav. Jammu, Kashmir. Peshawar.
Vigtige floder: Indus, Karan og Makran floderne.
UN Atlas of Pakistan.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Pakistan var medlem af CENTO under Den kolde krig og er medlem af FNSouth Asia Co-operative Environment Programme (SACEP), Den sydasiatiske organisation for regionalt samarbejde / South Asian Association for Regional Cooperation, og har underskrevet Aftalen om forbud mod angreb mod nukleare anlæg / the Agreement on the Prohibition of Attack Against Nuclear Installations.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Pakistan.
Til de pakistanske militærudgifter skal medregnes militærrelaterede bidrag fra USA, eksempelvis:
CRS: Direct Overt U.S. Aid Appropriations and Military Reimbursements to Pakistan, FY2002-FY2013. 2012.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Pakistan.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam.
Sociale forhold: UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse:
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Direct Overt U.S. Aid Appropriations and Military Reimbursements to Pakistan, FY2002-FY2013 : Prepared by the Congressional Research Service for distribution to multiple congressional offices, February 29, 2012.
CRS: Direkte offentlige amerikanske støttebevillinger til og militære tilbagebetalinger til Pakistan, Finansårene 2002-2018 / Direct Overt U.S. Aid Appropriations for and Military Reimbursements to Pakistan, FY2002-FY2018, 2017.
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Hungersnød 2018-2019
FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2018.
The State of Food Security and Nutrition
in the World 2018
: Building climate resilience
for food security and nutrition. Rome, FAO.
- http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
Naturresourcer og energi: kobber, olie, uran.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Bilproduktion, våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page