Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Tadsjikistan

Geografi: Tadsjikistan er en Centralasiatisk, mellemøstlig republik med grænser til Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Usbekistan. Tadsjikistan er en del af Transoxiana-området og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, .
UN Atlas of Tajikistan.
Tadsjikistans Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
The policy of control: The State of freedom of expression in Tajikistan.
- London: Article 19, global campaign for free expression.
- https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/tajikistan-policy-of-control.pdf
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Tadsjikistan er medlem af the Collective Security Treaty Organization / Den Kollektive Sikkerhedstraktat Organisation, FN, Sammenslutningen af Uafhængige Stater (SNG) ; Shanghai Cooperation Organisation eller Shanghai 6 tidligere Shanghai 5.
Forsvar / militær
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Hovedsageligt Islam.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - landbrug, fiskeri, Industri.
The Economic Effects of Land Reform in Tajikistan. / : Zvi Lerman and David Sedik. FAO Regional Office for Europe and Central Asia. ; Policy Studies on Rural Transition No. 2008-1)
- http://www.fao.org/3/a-aq331e.pdf
Naturresourcer: Aluminium, kviksølv, olie.
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page