Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Usbekistan

Geografi: Usbekistan er en autoritær centralasiatisk, mellemøstlig republik og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Afghanistan, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan. Aralsøen ligger på grænsen mellem Kasakhstan i nord og Usbekistan i syd. Usbekistan er en del af Transoxiana-området.
UN Atlas of Usbekistan.
Usbekistans kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Internet enemies. Reporters Without Borders (Paris), 2009.
- http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_.pdf
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
National Bibliography of Uzbekistan.
- http://www.library.illinois.edu/spx/webct/nationalbib/natbibuzbek.html, herunder
Alisher Navoiy Nomidagi O’zbekiston Milliy Kutubxonasi / National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi.
- http://www.natlib.uz/
'The National Library of Uzbekistan, named after Alisher Navoi, is a national repository of home and foreign publications, methodic, research and is a coordinating center in sphere of library science, bibliography and the Republic’s librarianship history. The library is one of the most important and oldest repositories in the Central Asia region. It was founded in 1870 as the Tashkent Public Library.'
Uzbekistan Instruments & Music
- http://www.archive.org/details/Globalcafe-UzbekistanInstrumentsMusic901-2
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Usbekistan var medlem af the Collective Security Treaty Organization / Den Kollektive Sikkerhedstraktat Organisation 1994-2012 og er medlem af FN, Sammenslutningen af Uafhængige Stater (SNG) ; Shanghai Cooperation Organisation eller Shanghai 6 tidligere Shanghai 5.
Forsvar / militær:
Efterretningstjenester: Svensk TV: Uppdrag granskning: Teliasonera cooperates with oppressive regimes, 04/18/2012
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam.
Sociale forhold: Slave Nation: State Sponsored Forced Child Labour in Uzbekistan's Cotton Fields. Environmental Justice Foundation, February 2010. - 21 s. - http://www.ejfoundation.org/pdf/slave_nation.pdf
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Guld, olie, uran.
Erhverv, handel og industri: Bilproduktion.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page