Geologisk Nordamerika
Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Honduras

Geografi: Honduras er en tropisk nordamerikansk republik og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Belize, El Salvador, Guatemala og Nicaragua og med kystlinjer til Mosquito kysten eller Atlanterhavskysten ved Honduras bugten i Det caribiske hav og Stillehavet. Øer: Bahiaøerne.
Honduras kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie. Se: Latinamerikansk kunst
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Honduras var medlem af the Central American Defence Council / Consejo de Defensa Centroamericana under Den kolde krig og er medlem af FN, OAS, Riotraktaten.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Honduras.
Værnepligt: Nej. Ikke siden 1994.WRI: Country report and updates: Honduras.
Der er amerikanske tropper i Honduras ved Soto Cano.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
The National Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH)
- http://copinh.org/
Berta Cáceres, 1973-†3. Marts/March 2016.
- http://copinh.org/
Religion: Mennonitter.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: Medlem af Central American Agricultural Council, FAO Country Profiles. The Union of Banana Exporting Countries / Foreningen af bananeksporterende stater.
Lakhani, Nina: Den beskidte krig i Honduras næres af vestens behov for ren energi: Godsejere i Honduras udvider deres palme-olieplantager for at imødekomme efterspørgslen på palmeolie til brug i biobrændsel og CO2-kreditter. De småbønder, der hidtil har boet og dyrket den lukrative landbrugsjordjord, fortrænges med vold, trusler og repressalier. I: Information, 01/10/2014..
Kaffe / Coffee / Café / Kaffee, produktion og eksport.
Members of the International Coffee Organization.
Monthly export statistics - January 2016. / : the International Coffee Organization.
- http://www.ico.org/:
Naturresourcer:
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page