Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

De forenede arabiske Emirater

Geografi: De forenede arabiske Emirater er en tropisk mellemøstlig føderal politistat med grænser til Oman, Qatar og Saudi Arabien og med kystlinjer til Den persiske golf og Oman-bugten. De forenede arabiske emirater som er en del af Golfstaterne, består af emiraterne:
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Internet enemies. Reporters Without Borders (Paris), 2009.
- http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_.pdf
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
National Library of UAE
- http://tcaabudhabi.ae/en/national-library/Pages/default.aspx
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film:
Teater:
De forenede arabiske emirater er medlem af Den arabiske liga, FN, OPEC, Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of United Arab Emirates.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: United Arab Emirates.
Formaliseret militært samarbejde med USA / Defense Cooperative Agreements og USCENTCOM, 1991.
Kenneth Katzman: Bahrain: Key Issues for U.S. Policy, 2005
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/95-1013.pdf
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
De forenede arabiske Emiraters fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam.
Sociale forhold: Nasra M Shah: Recent labour immigration policies in the oil-rich gulf: How effective are they likely to be?
- ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 2008. 40 p.
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/lang--en/docName--WCMS_099165/index.htm
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi: Aluminium, olie og naturgas.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page