Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Saudi Arabien

Geografi: Saudi-Arabien er et aktuelt krigsførende, tropisk enevældigt  mellemøstligt, arabisk monarki med grænser til Irak, Jordan, Oman og Yemen og med kystlinjer til Den persiske golf og Det røde hav. Saudi-Arabien er en del af Golfstaterne.
Atlas of Saudi Arabia.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Løgnenes konge : Saudi-Arabien formår gang på gang at give omverdenen indtryk af, at monarkiet bevæger sig i en mere progressiv retning. En af årsagerne er, at saudierne er blevet eksperter i at manipulere den globale offentlighed. Saudierne er blevet så gode til det, at de lader vestlige institutioner gøre det beskidte arbejde for sig. Waleed Safi. I: Information, 25. marts 2019.
Internet enemies. Reporters Without Borders (Paris), 2009.
- http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_.pdf
Jamal Khashoggi
- https://archive.org/search.php?query=Jamal+Khashoggi&page=2
Radio:
TV
Al Saudiya.
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Saudi Arabien er medlem af Den arabiske liga, FN, OPEC, Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater..
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Saudi Arabia.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Saudi Arabia.
Mapping the Saudi State, Chapter 6: The Saudi Armed Forces.
Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain.
- http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.02_MSS-Ch.-6-Armed-Forces_Final.pdf
Formaliseret militært samarbejde med USA / Defense Cooperative Agreements og USCENTCOM, 1990.
Kenneth Katzman: Bahrain: Key Issues for U.S. Policy, 2005
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/95-1013.pdf
Efterretningstjenester:
Danmark tillod salg af teknologi, der kan overvåge en hel befolkning, til et af verdens mest undertrykkende regimer: Saudi-Arabien : Et dansk-britisk firma har eksporteret masseovervågningsteknologi til diktaturstaterne Saudi-Arabien, Oman og Qatar. De danske myndigheder har godkendt salgene og holdt tilladelserne hemmelige. Systemerne kan overvåge en hel befolkning og bruges med stor sandsynlighed til at slå ned på regimekritikere, vurderer eksperter. / : Lasse Skou Andersen, Sebastian Gjerding. I: Information, 15. juni 2017.
Paramilitære styrker:
Saudi-Arabiens fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Sociale forhold: Officiel homofobi.
International Trade Union Confederation (ITUC): Internationally Recognised Core Labour Standards in Saudi Arabia: Report for the WTO General Council Review (Geneva, 25 and 27 January 2012). - 11 s.
- http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/final_tpr_saudi_arabia.pdf
Nasra M Shah: Recent labour immigration policies in the oil-rich gulf: How effective are they likely to be?
- ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 2008. 40 p.
- http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/lang--en/docName--WCMS_099165/index.htm
Health and disease in Saudi Arabia : oral history transcript : the Aramco experience, 1940s-1990s / 1998.
- http://www.archive.org/details/healthdisease01gelprich
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi: olie og naturgas. American perspectives of Aramco, the Saudi-Arabian oil-producing company, 1930s to 1980s : oral history transcript / 1995.
http://www.archive.org/details/aramcooilproduc00hickrich
CRS: Attacks Against Saudi Oil Rattle Markets. / : Michael Ratner et al. 2019.
Erhverv, handel og industri:
Produktion og eksport af: Cement.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page