Arabien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Den Arabiske Halvø eller Arabien er en halvø i Sydvestasien, Mellemøsten, beliggende, hvor Asien støder op til Afrika og med kystlinjer til Det røde hav. Halvøen består af følgende stater: Bahrain, De forenede arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabien og Yemen. Halvøen er landfast mod nord med Jordan og Irak.

Geografihistoriske primærkilder og fremstillinger /
Geography Historical primary sources and
presentations /
Géographie des sources historiques primaires:

Carsten Niebuhr ekspeditionen: Stig T. Rasmussen [red]: Den arabiske rejse 1761-1767: En dansk ekpedition set i videnskabs­historisk perspektiv. Rosinante, 1990.
Maps of the Arab world
- http://www.al-bab.com/arab/maps/maps.htm
Demografi:
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie:
Oldtiden / Antiquity.
Palæontologi / Megafauna.
Stenalderen / Stone Age.
Astronomi kulturarv og arkæoastronomi.
Bronzealderen / Bronze Age.
Helleristninger / Petroglyph.
Jernalderen / Iron Age.
Kongedømmet Ghassan ; Kongeriget Lakhmid ; Det Ottomanske Rige, 1299-1922 ; Kongeriget Saba.
Romerriget: Arabia Petraea.
Provinsen bestod af nabatæernes kongerige i Jordan, det sydlige Syrien, halvøen Sinai og det vestligste Saudi-Arabien.
Udtrykket Ghassan refererer til Ghassanid riget, et gammel kristen kongerige i Levanten, der var en vasal til det østromerske og til det byzantinske rige. De kæmpede sammen med det Byzantinske Rige mod de persiske sassanider og nordarabiske Lakhmider. Efter det første Ghassanid riges fald regerede dynastiet andre riger, både kristne og muslimske, indtil 1747 e.Kr. i Mount Lebanon.
The term Ghassan refers to the kingdom of the Ghassanids, an ancient Christian kingdom in the Levant, that was a client state to the Eastern Roman and Byzantine Empire. They fought alongside the Byzantine Empire against the Persian Sassanids and North Arabian Lakhmids.[2] After the fall of the first kingdom, the Ghassanid Dynasty ruled other realms, both Christian and Muslim, until 1747 AD in Mount Lebanon
Kultur: Visible Language: Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond. / : Edited by Christopher Woods.
- Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 2010.; Oriental Institute Museum Publications 32)
- http://oi.uchicago.edu/pdf/oimp32.pdf
Cultural Heritage and Development in the Arab World. / : Editors: Fekri Hassan, Aloisia de Trafford, Mohsen Youssef. - Alexandria, Egypt : Bibliotheca Alexandrina, 2008.
- http://www.bibalex.org/arf/en/gra1106_df_20081102_book.pdf
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum, a Mustafa ben Abdallah, Katib Jelebi dicto et nomine Haji Khalfa celebrato compositum; ad codicu Vindobonensium, Parisiensium et Berolinensis fidem primum edidit Gustav Flügel, 7 vols., Leipzig, 1835-58.
- Printed for the Oriental translation fund of Gt . Brit. & Ireland.
- https://archive.org/details/lexiconbibliogr03elgoog
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Kunst / Art
Bibliography of Art and Architecture in the Islamic World I-II. / : Susan Sinclair- Brill, 2012 .
Europa und der Orient 800-1900. / : herausgegeben von Gereon Sievernich und Hendrik Budde ; [Veranstalter], Berliner Festspiele.
- Gütersloh : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1989.
'Catalog of an exhibition held from May 28 to August 27, 1989, in the Martin-Gropius-Bau in Berlin as a part of the fourth Festival der Weltkulturen, Horizonte '9.'
Litteratur: Kitab al-Aghani.
Bibliothèque orientale, ou dictionaire universel contenant généralement tout ce qui regarde la connoissance des Peuples de l'Orient, Leurs Histoires et Traditions véritables ou fabuleuses. Leurs Religions, sectes et politique, leurs gouvernements, loix, coutumes, moeurs, guerres, et les révolutions de leurs Empires, Leurs sciences et leurs arts, Leurs Théologie, Mythologie, Magie, Physique, Morale, Médicine, Mathématiques, Historie naturelle, Chronologie, Géographie, Observations astronomiques, Grammaire et Réthorique. Les vies et actions remarquables de tous leurs saints, docteurs, philosophes, historiens, poëtes, capitaines et de tous ceux qui si sont rendus illustres parmi eux, par leus vertu, ou par leur savoir. Des jugements critiques, et des extraits de tous leurs ouvrages, de leurs Traitez, Traductions, Commentaires, Abrégez, Recüeils de Fables, de Sentences, de Maximes, de Proverbes, de Contes, de bons Mots, et de tous leurs livres, écrits en Arabe, en Persan ou en Turc, sur toutes sortes de Sciences, d'Arts et de Professions. / 'Orientalsk bibliotek, eller universel encyclopædi, indeholdende generelt alt hvad der angår kendskab til orientens folk, deres historie og traditioner - sande eller sagnagtige. Deres religioner, sekter og politik, deres regeringer, love, sæder og skikke, krige, og deres imperiers opståen og fald, deres videnskaber og kunst, deres teologi, mytologi, magi, fysik, etik, medicin, matematik, naturhistorie, kronologi, geografi, astronomiske observationer, grammatik og retorik. Deres helgeners, deres lægeres, filosoffers, historikeres, digteres, hærføreres - alle de, som har gjort sig berømte blandt dem, for deres liv eller deres viden - liv og gerninger. Kritiske vurderinger og uddrag af alle deres værker, deres afhandlinger, oversættelser, kommentarer, sammenfatninger, fabelsamlinger, sentenser, valgsprog, ordsprog, fortællinger, bevingede ord, og af alle deres bøger, skrevet på arabisk, persisk eller tyrkisk, om alle slags videnskab, kunst eller håndteringer'.
- Publisher: La Haye, J. Neaulme & N. van Daalen, 1778.
Bibliothèque orientale, ou dictionnaire universel contenant tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l'Orient, A new edition, with a supplementary volume by C. Visdelou, A. Galland, H.A. Schultens, and J.J. Reiske. The 1st edition, published by A. Galland after the author's death, appeared Paris, 1697.
- https://archive.org/details/bibliothqueorie00khalgoog
Geschichte der arabischen Litteratur. Zweite den Supplementbänden angepasste Auflage. / : Carl Brockelmann.
Brill, Leiden 1943. Supplementbände I-III. Brill, Leiden 1937-1942.
(ursprünglich in Die Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen).
- https://archive.org/details/geschichtederara00broc
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Musik:
Teater:
Politik
Det arabiske forår 2011.
Tidligere diplomat: Salg af overvågning kan undergrave 14 års arbejde for demokrati: Informations afsløring af dansk eksport af masseovervågningsteknologi til Mellemøsten har vakt kritik fra flere sider. Vi samler op på reaktionerne. . / : Lasse Skou Andersen, Sebastian Gjerding. I: Information, 19. juni 2017.:
Lovgivende forsamling:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
International organisering
Den arabiske liga
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam.
Eastern Christianity / østkirken, er de kirkesamfund, der har rødder i den østlige del af Romerriget, dvs. de ortodokse kirker, de orientalske kirker og de unerede kirker, også den byzantinske kirke eller den russisk-ortodokse kirke. De orientalske kirker, i snæver forstand de nestorianske (assyriske), de maronitiske, de melkitiske, de jakobitiske (syriske), de armenske, koptiske og etiopiske kirker samt de såkaldte Thomaskristne i Indien også kirkesamfund med oprindelse i de østkirkelige patriarkater i Konstantinopel, Alexandria, Antiochia og Jerusalem, dvs. også de græske, slaviske og rumænske ortodokse kirker samt den georgiske kirke.
Geschichte der christlichen Literaturen des Orients.
2. Aufl. Leipzig 1909 (Die Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen). / : C. Brockelmann.
- https://archive.org/details/GeschichteDerChristlichenLitteraturenDesOrientes
Uddannelse
Selected Bibliography of Arab Educational Materials, Vol. 1., ERIC 1978.
- https://archive.org/details/ERIC_ED159127
'One hundred fifty-four English language annotations of books, articles, and government publications about education in 11 Arab countries are contained in this bibliography. Drawing from materials published in 1976, the bibliography examines education for all age groups and ability levels in Egypt, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, and Yemen. The material is presented under 77 topic headings, including aims of studying in Arab countries, art education, curriculum development, education and economic development, educational experimentation, illiteracy, mathematics, guidance and counseling, school dramatics, and teaching methods. Lists of items by country, authors, and sources conclude the document'.
Universiteter
Økonomi: Kapitulationer / Kapitulationen des Osmanischen Reiches / Capitulations of the Ottoman Empire
Naturresourcer og energi / Natural resources: Naturgas ; olie.
Erhverv, handel og industri:
våbenhandel
BBC: How BAE sold cyber-surveillance tools to Arab states.
- http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40276568
One early customer of the new system was the Tunisian government.
Freedom of information requests submitted by the BBC and the Dagbladet Information newspaper in Denmark revealed exports to Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Oman, Morocco and Algeria.

Litteratur

Abu l-Faraj al-Isfahani, Kitab al-aghani, 25 vols.,
- Beirut : Dar Sader Publishers, 2004.
Book of songs.
- http://archive.org/search.php?query=Kitab%20al-Aghani
Provencal, Philippe: Peter Forsskåls bidrag til arabisk leksikografi.
I: Fund og Forskning, Bind 38 (1999). - http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=101148


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page