olie

Latin: 1) Indenfor kemi: Fossilt brændstof.
Olier kan være animalsk, vegetabilsk eller petrokemisk.
Bjergarter, som kan danne olie eller gas kaldes kildebjergarter, og de områder, hvor kulbrinter dannes, kaldes køkkener.
Olieberedskabsloven, 2012
§ 4. I denne lov forstås ved:
1) Råolie: Mineralolie af naturlig oprindelse, der består af kulbrinter og forskellige urenheder såsom svovl. Råolie forekommer i flydende form ved normal temperatur og normalt tryk og har varierende fysiske egenskaber. Råolie omfatter også kondensat, der udvindes af associeret og ikkeassocieret gas i tilknytning til indvindingen og blandes med råolie, og halvfabrikata, der har gennemgået en raffineringsproces og skal gennemgå yderligere processer, inden de bliver til endelige olieprodukter.
2) Olieprodukter: Produkter, der er fremstillet ved raffinering af råolie, og additiver eller biobrændstoffer, der tilsættes eller iblandes disse produkter.
Råolie kan raffineres til en lang række komponenter, carbonhydrider.
List of oil refineries
http://pandianprabu.weebly.com/uploads/4/9/4/3/4943529/oil_and_gas_company_list.pdf
Petrokemiske er de raffinerede komponenter af råolie og de kemiske produkter fremstillet af dem. De anvendes bl.a som rengøringsmidler, gødning, medicin, maling, plastik, syntetiske fibre og syntetisk gummi. Olie anvendes som smøremiddel og til fremstilling af varme og energi.
2) Flydende eller faste organiske fedtstoffer, der findes såvel i dyreriget, eksempelvis fiskeolier, som i planteriget, især i frø og frugter
Se også: Benzin : bestandstruende olieudslip ; brændselsolie ; Brændselsolienævnet af 1917 ; Brændselsolienævnet af 1939 ; dieselolie ; dieselskandalen ; DONG ; emulsion ; energipolitik ; gasolie ; International Tanker Owners Pollution Federation ; madolie ; naturgas ; Offshoresikkerhedsrådet ; olieboykot ; olieembargo ; olieforurening ; oliemaling ; Olienævnet af 1916 ; Olienævnet af 1973 ; Olienævnet af 1995 ; olivenolie ; OPEC.

Litteratur

Danske pensionsselskaber har aktier for over 16 milliarder kroner i oliegiganter : De 17 største danske pensionsselskaber har investeret massivt i den klimaskadelige olieindustri, viser kortlægning. / : Lasse Skou Andersen, Sebastian Gjerding, Bo Elkjær. I: Information, 13. april 2019.
CRS: The World Oil Market and U.S. Policy: Background and Select Issues for Congress. / : Heather L. Greenley, 2019.
The United States, as the largest consumer and producer of oil, plays a major role in the world market. Policy decisions can affect the price of oil and petroleum products (e.g., gasoline) for U.S. consumers and companies operating in U.S. oil production, transportation, and refining sectors. Congress considers policies that can affect the world oil market, including trade, sanctions, protection of trade routes, the Strategic Petroleum Reserve (SPR), and alternative fuel standards.
Technological advancements, supportive policies, and other aspects of the U.S. oil industry have reversed a multidecade downward trend in U.S. oil production. In 2018, U.S. oil production nearly doubled compared to 2008. The United States is also the number one consumer of crude oil and refined petroleum products in the world. The pricing of crude oil contributes to the price consumers pay for petroleum products in the United States.
CRS: Attacks Against Saudi Oil Rattle Markets. / : Michael Ratner et al. 2019.

Brownfield, M.E., and Charpentier, R.R., 2006, Geology and total petroleum systems of the West-Central Coastal Province (7203), West Africa: U.S. Geological Survey Bulletin 2207-B, 52 p. - http://pubs.usgs.gov/bul/2207/B/pdf/b2207b_508.pdf
'The West-Central Coastal Province of the Sub-Saharan Africa Region consists of the coastal and offshore areas of Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Angola (including the disputed Cabinda Province), and Namibia. The area stretches from the east edge of the Niger Delta south to the Walvis Ridge. The West-Central Coastal Province includes the Douala, Kribi-Campo, Rio Muni, Gabon, Congo, Kwanza, Benguela, and Namibe Basins, which together form the Aptian salt basin of equatorial west Africa.'
The Otero Mesa
- https://archive.org/details/otero_mesa
The Chihuahuan Desert extends southward from New Mexico, Texas and Arizona into the Mexican Plateau. It covers an area of 250,000 square miles and is considered to be among the most biologically rich and diverse desert eco-regions in the world. The area is home to Pronghorn Antelope, migratory songbirds and independent cattle ranches that have been in operation for generations.
Despite local outrage and a 2005 law suit filed by New Mexico's governor against the Bush administration, the Bureau of Land Management has made the decision to nearly double the acreage available for oil and gas development on Otero Mesa. If it is turned into a full-scale oil and gas field, the Wilderness and much of the wildlife that live there will be threatened by groundwater pollution. Current drilling requires the use of a number of chemical agents (many of which are suspected carcinogens) that are used the entire length of a drilling process.
Folkevalgte og olieindustri i klimaopgør i Californien. / : Anita Chabria. I: Information, 31. august 2015.
Leder: Til samfundets bedste... I: Information, 5. juli 2017.
Olieindustrien bruger milliarder på at obstruere den globale klimapolitik: Ny rapport viser, at verdens største olieselskaber på trods af klimaaftalen fra Paris fortsat bruger enorme beløb på at blokere for mere ambitiøs global klimapolitik.
Det konkluderer en ny rapport fra InfluenceMap, en britisk tænketank, der har analyseret, hvor meget olieselskaberne ExxonMobil, BP, Shell, Chevron og Total har brugt på henholdsvis at finansiere kampagner, der fremstiller selskaberne som grønne, samt hvor meget de har brugt på politiske kampagner for at lægge en dæmper på den grønne lovgivning. / : Jesper Løvenbalk Hansen. I: Information, Information, 23. marts 2019.
Pensam ekskluderer oliegiganter : 26 af verdens største olieselskaber er blevet ekskluderet fra Pensams investeringer. Pensionskassen begrunder beslutningen med, at den ønsker at bakke op om Parisaftalens målsætninger og reducere risikoen fra de selskaber, som forventes ikke at klare sig godt i den grønne omstilling. / : Sebastian Gjerding. I: Information, 22. juni 2019.
En rå verden : oliens storhed og fald. / : Peter Maass. Gyldendal, 2010.
Sampson, Anthony: De syv søstre : De store olieselskaber og den verden, de skabte. Gyldendal, 1976.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page