Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Finland

Geografi: Finland er en demokratisk nordeuropæisk, nordisk  republik med grænser til Norge, Rusland, det forhenværende Sovjetunionen (1944-1991), og Sverige og med kystlinjer til Østersøen. Karelen, Lapland, Ålandsøerne.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
The National Library of Finland.
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Samisk folkekunst. / : tekst: Tinna Møbjerg og Jens Rosing ; foto: Gérard Franceschi ; billedkomposition: Asger Jorn.
Borgen , i samarbejde med Silkeborg Kunstmuseum, 2005.
; 10000 års nordisk folkekunst)
Bd. 1-6 i 7 dele. I: Skånes stenskulptur under 1100- talet. II: Nordens Gyldne Billeder. III: Folkekunst i Grønland. IV: Stavkirkerne - og det norske middelaldersamfund. V: Samisk folkekunst. VI: Mennesker, guder og masker i nordisk jernalderkunst - Nordisk jernalder 1. VII: Fuglen, dyret og mennesket i nordisk jernalderkunst - Nordisk Jernalder 2.
Kunstmuseer
Malere
Film: Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (Helsingfors) 1957 ff - www.kava.fi
International organisering
Finland var medlem af Folkeforbundet og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Arktisk Råd, EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, Nordisk Råd, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Finland.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Finland.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Adbusters Media Foundation - http://www.voima.fi/adbusters/
Environmental Safety of Underground Nuclear Tests : A preliminary report to the Ministry for Foreign Affaires of Finland by a Group of Experts. - Helsinki, 1991. - [23] s.
Religion
Johannes Fibiger: Omrids af den finske hedentro, Tilligemed En Betragtning Over Dens Forhold Til de Skandinaviske Oldsagn, 1853.
http://www.archive.org/details/omridsafdenfins00fibigoog
Herman Råbergh
- http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=r%C3%A5bergh
Finska kyrkohistoriska samfundet 1891-.
Sociale forhold:
Uddannelse
Föreningen för Fredsforskning i Finland
Seismologi i Finland / Seismology in Finland in the Twentieth Century. / : U. Luosto ; T. Hyvönen.
Institute of Seismology, University of Helsinki. Geophysica (2001), 37(1-2), 147-185
- http://www.geophysica.fi/pdf/geophysica_2001_37_1-2_147_luosto.pdf
The Finnish Research Project on Seismological verification of Nuclear Tests.
- Helsinki : Ministry for Foreign Affairs of Finland, 1989. - 16 s.
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Germanium, selen.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Svensk TV: Uppdrag granskning:
Teliasonera cooperates with oppressive regimes, 04/18/2012
Bilproduktion, elektronik, medicin og våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page