Norsk Ikkevold, 1983:4
Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, detalje fra titelbladet
Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krigsdeltagelse ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; sociale bevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature, demographics, history, war participation, culture, art. music, politics, political parties, intelligence agencies, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Norge

Geografi: Norge er et nordeuropæisk, skandinavisk kongerige med grænser til Finland, Rusland, det forhenværende Sovjetunionen (1944-1991) og Sverige og med søgrænser til Barentshavet og Norskehavet i Atlanterhavet.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Ordbøger: herunder Bokmålsordboka, Nynorskordboka og Johan Fritzners Ordbog over Det gamle norske Sprog
Norsk kulturråd og kulturnett.no
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
1760: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab nu: Universitetsbiblioteket i Trondheim grundlægges.
1785: Deichmanske bibliotek i Christiania Bye etableres..
1904: Det norske Nobelinstitutts bibliotek åbner.
Anonym- og pseudonym-lexikon for Danmark og Island til 1920 og Norge til 1814. / : Holger Ehrencron-Müller.
- København: Hagerup, 1940.
Book Collections of Clerics in Norway, 1650–1750. / : Gina Dahl.l. - Leiden : BRILL, 2010.
Books in Early Modern Norway. / : Gina Dahl.
- Leiden : BRILL, 2011.
Norsk bokfortegnelse. / : Norske bokhandlerforening,
Universitetsbiblioteket i Oslo, 1814-.
Forlag:
Norsk Gyldendal stiftet 1925.
https://no.wikipedia.org/wiki/Gyldendal_(Norge)
Pax.
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tekst:
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Katalog over danske og norske Digteres
Originalmanuskripter i Det kongelige Bibliotek
.
/ : Lauritz Nielsen. Ejnar Munksgaard, 1943.
Sigrid Undset 1882-1949. Nobelpris i litteratur 1928.
- https://archive.org/search.php?query=Sigrid%20Undset
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: Nasjonalbiblioteket (Oslo)
- www.nb.no
Teater:
Det norske Theater i Bergen
Det usynlige teatret: Radioteatrets historie 1926-2001. / : Tilman Hartenstein. Norsk Rikskringkasting, 2001.
Glimrende og detaljeret firmahistorie.
International organisering
Norge var medlem af Folkeforbundet og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Arktisk Råd, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, Nordisk Råd, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Norway.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Norway.
Paramilitære styrker:
Sociale forhold:
Barnesagkyndigkommissionen
Barnevernet / Norwegian Child Welfare Services
Barnevernet i Norge: Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer : Utredning fra utvalg oppnevnt ved kgl. res 29 januar 1999. ; NOU, Norges offentlige utredninger 2000: 12)
Dahlin, Ulrik: Norge har sagt undskyld til børnehjemsbørn: Både Stortinget, regeringen og kong Harald har sagt undskyld til nordmænd, der som børn har været anbragt og udsat for vanrøgt og seksuelle overgreb. Indtil nu har de anbragte børn modtaget omkring 286 mio. kroner i erstatning fra staten og kommunerne. Lagt på information.dk 3. november 2011 kl. 18:25. Bragt i den trykte udgave 4. november 2011 på side 6 i 1. sektion.
Ødegaard, Ola: Ingen barndom.
- Oslo : Cappelen - 1985. - 173 s.
Uddannelse
20 years in the eye of the storm: The Nansen Dialogue Network 1995-2015. / : Edited by Kim Sivertsen.
- Lillehammer : Nansen Center for Peace and Dialogue, 2015.
- http://www.peace.no/wp-content/uploads/2016/02/20-Years-in-the-Eye-of-the-Storm.pdf
Universiteter

Candidati og examinati juris 1736-1936 : candidati politices 1852-1936 : candidati actuarii 1922-1936. / : A. Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen . - København : I kommission hos Gad, 1957. - 445 s. [Online].
Worm, Jens: Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd, som ved trykte skrifter have giort sig be-kiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsættendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt, I-III. - 690+728+1366 s.
- Helsingøer, Trykt i det Kongelig allene privilegerede bogtrykkerie, 1771.
- v. 2. Kiøbenhavn, Trykt paa det Typographiske selskabs bekostning hos August Frieder. Stein, 1773.
- v. 3. Kiøbenhavn, Trykt paa Glydendals forlag hos August Friderich Stein, 1784.
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic00wormgoog ,
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic01wormgoog , og
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic02wormgoog

Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, kul, olie og naturgas.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Energi, erhverv, handel og industri: Produktion og eksport af fiskekuttere, medicin, skibe og våben.
OECD: Peer review of the Norwegian shipbuilding industry, 2017.
- https://www.oecd.org/industry/ind/PeerReviewNorway_FINAL.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page