medicin

Latin: Videnskaben eller lægekunsten om sygdomme, deres kur og patienters mulige helbredelse.
Der uddeles som hovedregel en eller flere årlige Nobelpriser i medicin i Stockholm.
En ampul er en lille flaske eller beholder til flydende vęske.
Magistrelle lægemidler er lægemidler fremstillet på apotek til den enkelte patient under angivelse af deklaration og uden anden form for navneangivelse.
Opioider er en fællesbetegnelse for receptpligtig smertestillende medicin som udvindes af opiumsvalmuen, som virker i centralnervesystemet, eksempelvis heroin, kodein, metadon, og morfin.
Polyfarmaci er brug af mindst 5 lægemidler samtidig.
Seponering af medicin er henlæggelse eller deponering, nedtrapning eller ophørt brug af medicin.
Lægemiddelstatistikregisteret 1994-.
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) indeholder oplysninger om al salg og alle leverancer af lægemidler. Både det der bliver solgt på apoteket og i butikker, og det der bliver udleveret af lægen eller på sygehuset.
Styr på medicinsk udstyr? : Overvågning, godkendelse og kontrol med medicinsk udstyr skal strammes op. Teknologirådet, 2001.
Medicinsk udstyr er alt det udstyr, som fra producentens side er beregnet til at blive anvendt ved behandling af mennesker, uanset om det drejer sig om diagnosticering, overvågning, forebyggelse, behandling eller lindring. Medicinsk udstyr omfatter bland andet implantater, der er ikke-biologiske medicinske hjælpemidler, som indopereres i mennesker, fx led og hjerteklapper.
Godkendelsen af implantater er fra de offentlige myndigheders side udliciteret til private virksomheder – de såkaldte godkendelsesorganer. Bliver et implantat godkendt i et EU-land gælder denne godkendelse i hele EU. Imidlertid er der hverken fra producenterne af implantater eller myndighedernes side den nødvendige tillid til godkendelsesorganerne. Der eksisterer desuden et stort gab mellem de krav, der stilles til ny medicin og de, der stilles til implantater, hvor der fx ikke er krav om efterkontrol.
Boneloc-sagen viste, at patienter skades både på krop og sjæl, når der indopereres “reservedele”, der enten ikke virker eller har alvorlige bivirkninger. Det er derfor afgørende, at det nuværende godkendelsessystem strammes op, så man undgår nye sager med høje menneskelige omkostninger. Ifølge arbejdsgruppen om medicinsk udstyr er hovedproblemerne med medicinsk udstyr i dag at:
Se også: Apotek ; arbejdsmedicin ; biomedicin ; bivirkninger ; blødersagen ; farmakologi ; farmakoterapi ; forsøgsdyr ; homoøpati ; hospital ; immunforsvar ; Institut for Rationel Farmakoterapi ; kemi ; kirurgi ; kronikertilskud ; Karl Jaspers ; lægemiddel ; Lægemiddelskadeankenævnet ; Lægemiddelstyrelsen ; Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister ; mediciner ; medicingennemgang ; medicinkemi ; medicinkort ; medicinliste ; Medicinalnævnet ; Medicinrådet ; medicintilskud ; medicus ; medikament ; medikoteknik ; Medicinsk-Historisk Museum ; miljømedicin ; nuclear medicin ; overmedicinering ; placeboeffekten ; psykofarmaka ; radiologi ; Sundhedsloven om tilskud til lægemidler ; symptom ; symptomatologi ; urter ; urtebøger ; vaccine.

Litteratur

Dansk medicinhistorisk Bibliografi / Danish Medical Historical Bibliography 1479–1913.
/ : Johan Schioldann. Det Kongelige Bibliotek, 2014.
- http://support.kb.dk/pdf/preisler/schioldann/Bibliotheca.Medica.Danica.1479-1913.pdf
Referencematerialer inden for naturvidenskab & medicin. / : Finn Hjortgaard Christensen et al.
Danmarks biblioteksskole, 1985.

Medicinsk ordbog. / : Bengt I. Lindskog, oversat af Kent Havemann ; dansk fagredaktion under ledelse af Henriette Deckert ; redaktion ...: Jan Olav Hauge ; psykiatriske artikler: Aksel Bertelsen. Gyldendal, 2004.
En annoteret bibliografi over det danske sundhedsområdes historie efter 1945. / : Søren Bak-Jensen.
- København : Medicinsk Museum, Københavns Universitet, 2005. - 202 s.
http://www.mhm.ku.dk/upload/bid_001.pdf
Lægemiddelstyrelsen: Medicinpriser - http://www.medicinpriser.dk/
'Lægemiddelstyrelsen har siden 1998 givet adgang til at se aktuelle priser på medicin på Medicinpriser.dk.'
"A people's Agenda", An Interview with Dr. Matthias Rath, April 2003.
- http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-files/interview/interview_english.pdf
Bekendtgørelse om godtgørelse til HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.
Blødersagen i et internationalt perspektiv : I forbindelse med de politiske vedtagne erstatninger er der aldrig blevet indrømmet skyld. / Erik Albæk. Ugeskrift for læger, 1999. - http://www.ugeskriftet.dk/lf/ufl/ufl99_00/1999_2000/ufl9945/o_s/31825.htm
CRS: The Opioid Epidemic and the Food and Drug Administration: Legal Authorities and Recent Agency Action. / : Jennifer A. Staman, 2018.
Danmark på anklagebænken. / Lene Hansen, Ditte Goldschmidt . Institut for Menneskerettigheder, 2007. - 176 s.
- http://menneskeret.dk/files/pdf/Publikationer/DK-domstol.pdf
Danmark skyld i global mangel på tuberkulosevaccine til børn: Manglende danske leverancer af tuberkulosevacciner har skabt voldsom mangel på de livsvigtige vacciner til nyfødte i 28 lande. Stærkt beklageligt, erkender Statens Serum Institut. / : Bjarne Nørum, Lise Josefsen Hermann, Rune V. Harritshøj. I: Information, 22. februar 2016.
Leder: Ingen kur mod dyr medicin. I: Information, 8. august 2015.
Lives in Medicine. / : John Scales Avery. The Danish Peace Academy, 2019.
Lov om Blødererstatningsfonden, 1995
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=46951
Lov om erstatning for lægemiddelskader, 1995
The Pharmaceutical "Business with Disease".
- http://www4.dr-rath-foundation.org/PHARMACEUTICAL_BUSINESS/pharmaceutical_industry.htm
Bind VII Det lægevidenskabelige Fakultet,. - ISBN: 87-87848-01-5
Del af: Københavns Universitet 1479-1979 I-XIV. / : hovedred.: Svend Ellehøj ; under medvirken af Leif Grane m. fl.. Udgivet af Københavns Universitet ved 500 års jubilæet. - København : G.E.C. Gads Forlag, 1979-2005.
Omfattende og meget grundig fag- og firmahistorie.
Kritisk institut for lægemiddeloplysning nedlægges: Det institut i Lægemiddelstyrelsen, som er lægernes vagthund i forhold til medicinalindustriens markedsføring, lukker. Trist, uforståeligt og ’stik imod tidsånden’, mener flere læger. / Kristian Villesen, og Emil Rottbøll. Lagt på information.dk 9. februar 2012. Bragt i den trykte udgave 10. februar 2012 på side 4 i 1. sektion.
'Institut for Rationel Farmakoterapi bliver nedlagt som en selvstændig enhed i forbindelse med fusionen mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen'.
Medicin uden grænser: Statens Serum Institut under besættelsen / : Henrik Tjørnelund. Syddansk Universitetsforlag, 2007. ; University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 351)
Medicin uden grænser søger at afdække Statens Serums Institut ageren i perioden 1940-45. Det er historien om, hvordan ledelsen og den danske stat både under og efter besættelsen skjulte samarbejdets eksistens. Og om hvordan centrale arkiver efter besættelsen forsvandt.
Bogen beviser, hvordan Seruminstituttet forsynede SS-lægen dr. Ding med plettyfusvaccine, som blev testet på sigøjnere - i alt 26,6 procent af dem døde.
Medicinalindustrien midt i et vadested. Lægemagasinet, Magasin for praktiserende læger. Februar 2012.
- http://www.e-pages.dk/scanpub/308/
Rusmidlernes biologi. / : Henrik Rindom. Sundhedsstyrelsen, 2002.
Sponsorforskning får 30 gange flere penge end den frie kliniske forskning: Medicinalindustrien dominerer suverænt den kliniske forskning i Danmark. De små offentlige bevillinger betyder, at forskerne får stadig sværere ved at forske i de behandlinger, der tjener patienterne bedst. / Emil Rottbøll, Kristian Villesen Lagt på information.dk 5. februar 2012. Bragt i den trykte udgave 6. februar 2012 på side 12 i 1. sektion.
Villesen, Kristian: Du betaler for medicinalvirksomhedernes fejl: I Danmark er det staten der betaler, når patienter får erstatninger på grund af lægemiddelskader. I alle andre lande er det medicinalindustrien. Den danske model er både ’logisk og glimrende’ mener industrien som bakkes op af venstre og sundhedsminister Nick Hækkerup (S). I: Information, 8. november 2014.
Villesen, Kristian: Medicinalindustrien tjener formuer på at skabe tvivl: Når forskere finder bivirkninger ved medicin, prøver medicinalindustrien ofte at så tvivl om resultatet. Dermed holder de liv i myten om, at ’forskere er uenige’ for fortsat at sælge den tvivlsomme medicin. Taberne er de mennesker, der skal leve med bivirkningerne. Lagt på information.dk 9. december 2011 kl. 22:30. Bragt i den trykte udgave 10. december 2011 på side 1 i 1. sektion.
Villesen, Kristian: Tvivl for milliarder af kroner: Til januar skal retten i St. Louis afgøre, om p-pillerne Yasmin og Yaz giver større risiko for blodpropper end de gamle p-piller. I alt 8.000 kvinder søger erstatning i en af de største medicinalretssager nogensinde. Syv uafhængige forskergrupper har vist, at de nye piller er farligere, men gang på gang har forskere betalt af medicinalvirksomheden Bayer, sået tvivl om resultaterne Lagt på information.dk 9. december 2011 kl. 15:35. Bragt i den trykte udgave 10. december 2011 på side 10 i 2. sektion.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page