Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Holland, Nederlandene

Geografi: Holland, Nederlandene er et europæisk kongerige med grænser til Belgien og Tyskland og med kystlinje til Nordsøen og Vadehavet. Til Holland hører kolonierne: Øerne Aruba, Bonaire og Curaçao i Det caribiske hav.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Koninklijke Bibliotheek.
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur: Gerard Reve.
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Tegnekunstens betydninger for den naturalistiske landskabskunst i Den Nederlandske Republik, ca. 1600-1650. / : David Burmeister Kaaring. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2007.
Kunstmuseer
Jheronimus Bosch Art Center
- http://www.jheronimusbosch-artcenter.nl/
Malere
Albert Eckhout (1610-1664)
Hieronymus Bosch (ca. 1450-1516)
Jan van Eyck, (ca. 1390-1441)
Pieter Bruegel den ældre (cirka 1527-1569)
- https://archive.org/search.php?query=Pieter%20Bruegel
Art in history/history in art : studies in seventeenth-century Dutch culture. / : Edited by David Freedberg and Jan de Vries.
- Santa Monica, CA: The Getty Center for the History of Art and the Humanities, 1991.
Painting in the Dutch Golden Age: A Profile of the Seventeenth Century.
- Washington DC.: National Gallery of Art,
Von Jan van Eyk bis Hieronymus Bosch : ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Landschaftsmalerei / von Fortunat von Schubert-Soldern. Strassburg : Heitz, 1903.; Studien zur deutschen Kunstgeschichte ; Heft 46)
- https://archive.org/details/vonjanvaneykbish00schu
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: EYE Film Instituut Nederland (Amsterdam)
- www.eyefilm.nl
Teater:
International organisering
Holland var medlem af Folkeforbundet, Bruxelles-pagten - under den kolde krig og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Benelux, EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, OECD, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of the Netherlands.
Værnepligt: WRI: Nej. Ikke siden 1997. Country report and updates: Netherlands .
Der er amerikanske kernevåben i Holland.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer: Provo.
Religion

Sociale forhold: UNICEF: Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries.
Innocenti Report Card 7, 2007, UNICEF Innocenti Research Centre, Florence
- http://www.unicef.org/media/files/ChildPovertyReport.pdf

Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Økonomiske kriser: 1637.
Holland er fra 1948 medlem af Benelux-landenes toldunion: Benelux Economische Unie / Union Économique Benelux.
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Produktion og eksport af levnedsmidler, fødevarer:
Production and export of food:
/ Production et exportation de produits alimentaires:
/ Produktion und Export von Lebensmitteln:
æg / eggs / des æufs / Eier: tomater.
Naturresourcer: Aluminium, Guld, olie og naturgas.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Bilproduktion, elektronik, medicin, skibe og våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page