Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse og økonomi.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education and Economics.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Hollands våbenhandel

Hollands, Nederlandenes våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Rustningskontrol:
The Arms Trade Treaty, 2013.
- http://www.un.org/disarmament/ATT/
/ Bekendtgørelse af traktat af 2. april 2013 om våbenhandel.
'Den 3. juni 2013 undertegnede Danmark De Forenede Nationers våbenhandelstraktat, som vedtaget i New York den 2. april 2013.'
Fabrikker:
Hollandske våbenfabrikker er medproducenter på Joint Strike Fighter, F35-kampflyprojektet.
En del af de hollanske våbenfabrikker er datterselskaber af internationale og hovedsagelig amerikanske virksomheder.
Tax evasion and weapon production: Letterbox arms companies in the Netherlands. / : Martin Broek. Stop Wapenhandel, 2015.
Handel:
Composite table of Member States that reported in 2011 to the United Nations Register of Conventional Arms. / : United Nations Disarmament Yearbook 2011: Part II. Annex I.
SIPRI: Netherlands National Reports
'The Ministry of Economic Affairs has produced an annual report on arms export licences since 1997. Along with information on licences granted, the Dutch report also includes detailed information on instances where a licence application has been denied. This includes the intended recipient, the type of equipment, and the reason the denial was issued.' Sample report:
Annual report on The Netherlands arms export policy 2005. / : The Ministry of Economic Affairs and The Ministry of Foreign Affairs. The Hague, The Netherlands.
/ Jaarrapport Nederlands wapenexportbeleid 2005 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007 Kamerstuk 22 054, nr.108, 2006.
Holland er medlem af Den europæiske union. EU registrerer selv medlemslandenes eksport af militærteknologi og -udstyr. Den seneste årsberetning er fra 2013: Sekstende årsberetning i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr, sammenfattet og dokumenteret i Europaparlamentets EU Member States' arms exports at a glance, 2015.
The Netherlands is a member of the European Union. EU registers the member states' exports of military technology and equipment. The latest report is from 2013: Sixteenth Annual Report according to Article 8(2) of Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, summarized and documented in the European Parliament's EU Member States' arms exports at a glance, 2015.
Eksport af store våbensystemer, ifølge SIPRIs Arms Transfers Database: Algeriet, Angola, Argentina, Bahamaøerne, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Estland, Fiji, De forenede arabiske emirater, Frankrig, Grækenland, Honduras, Indonesien, Iran, Irland, Italien, Jamaica, Jordan, Kap Verde, Letland, Malaysia, Malta, Mexico, Myanmar / Burma ; New Zealand, Nigeria, Oman, Qatar, Pakistan, Peru, Saudi-Arabien, Singapore, Storbritannien, Sudan, Sydkorea, Tchad, Thailand, Turkmenistan, Venezuela, Vesttyskland og Vietnam.
Germany, Denmark, Netherlands and Finland stop weapons sales to Saudi Arabia in response to Yemen famine: UK has resisted calls at home and abroad to join the embargo. / : Jon Stone The Independent. Friday 23 November 2018.
Import af våben fra: Australien, Danmark, Finland, Frankrig, Israel, Italien, Norge, Rumænien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA.
Den tidlige danske våbeneksport er bl.a. dokumenteret i:
/ The early Danish arms exports is documented in:
/ Les premières exportations d'armes danoises est documentée dans:
/ Las primeras exportaciones de armas daneses se documenta en:
/ Die frühen dänischen Waffenexporte ist dokumentiert in:
Rustningsindustri og krigsforskning i Danmark
/ Armaments Industry and war research in Denmark.
/ : De Danske Vietnamkomiteers Dokumentationsgruppe
/ The Danish Vietnam committees Documentation Group.
Demos, 1973 ; 1978. Specielt s. 15.
Se tillige: Våbenhandel i: Afghanistan ; Albanien ; Andorra ; Antigua & Barbuda ; Armenien ; Aserbajdsjan ; Belize ; Benin ; Bhutan ; Bolivia ; Bosnien-Hercegovina ; Botswana ; Brasilien ; Brunei Darussalam ; Bulgarien ; Burkina Faso ; Burundi ; Cambodia ; Cameroun ; Den centralafrikanske republik ; Comorerne ; Republikken Congo ; Costa Rica ; Cuba ; Cypern ; Den demokratiske republik Congo ; Djibouti ; Dominica ; Den dominikanske republik ; Egypten ; El Salvador ; Elfenbenskysten ; Eritrea ; Etiopien ; Filippinerne ; Færøerne ; Gabon ; Gambia ; Georgien ; Ghana ; Grenada ; Grønland ; Guatemala ; Guinea ; Guinea-Bissau ; Guyana ; Haiti ; Hviderusland ; Indien ; Irak ; Island ; Japan ; Kazakstan ; Kenya ; Kina ; Kirgisistan ; Kiribati ; Kosovo ; Kroatien ; Kuwait ; Laos ; Lesotho ; Libanon ; Liberia ; Libyen ; Liechtenstein ; Litauen ; Luxembourg ; Madagaskar ; Makedonien ; Malawi ; Maldiverne ; Mali ; Marokko ; Marshalløerne ; Mauretanien ; Mauritius ; Mikronesien ; Moldova ; Monaco ; Mongoliet ; Montenegro ; Mozambique ; Namibia ; Nauru ; Nepal ; Nicaragua ; Niger ; Nordkorea ; Palau ; Palæstina ; Panama ; Papua Ny Guinea ; Paraguay ; Polen ; Portugal ; Rusland ; Rwanda ; Saint Kitts & Nevis ; Saint Lucia ; Saint Vincent & Grenadinerne ; Salomonøerne ; Samoa ; San Marino ; Sao Tomé & Principe ; Senegal ; Serbien ; Seychellerne ; Sierra Leone ; Slovakiet ; Slovenien ; Somalia ; Spanien ; Sri Lanka ; Surinam ; Swaziland ; Sydafrika ; Sydsudan ; Syrien ; Tadjikistan ; Taiwan ; Tanzania ; Tjekkiet ; Togo ; Tonga ; Trinidad og Tobago ; Tunesien ; Tuvalu ; Tyrkiet ; Uganda ; Ukraine ; Ungarn ; Uruguay ; Usbekistan ; Vanuatu ; Vatikanstaten ; Yemen ; Zambia ; Zimbabwe ; Ækvatorial Guinea ; Østrig ; Østtimor.

Litteratur

Israel and the drone wars : Examining Israel's production, use and proliferation of UAVs. / : Mary Dobbing and Chris Cole Drone Wars UK, 2014.
- https://dronewarsuk.files.wordpress.com/2014/01/israel-and-the-drone-wars.pdf
Justitsministeriets våbenudførselstilladelser i 2009. I: Udenrigsministeriet: Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark for 2009. 2010. - 100 s. . 2010. - 100 s.
Small Arms Transfers: Importing States. / : Small Arms Survey Research Notes, Number 12, 2011.
- http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-12.pdf
Dutch arms trade with coalition forces in the Yemen war.
Stop Wapenhandel, 2015.
Topjaar 2014, analyse Nederlandse wapenexport. / : Mark Akkerman.
Stop Wapenhandel, 2015.
Våbenskandale skaber svensk selvransagelse: Den svenske regering er hårdt ramt af afsløringen af en hidtil hemmeligholdt aftale om hjælpe Saudi-Arabien med at opføre en våbenfabrik. I et land, hvor våbenindustriens omsætning i det seneste tiår er blevet flerdoblet, knirker det i den svenske selvforståelse som et etisk og demokratifremmende land. / Tobias Havmand. Lagt på information.dk 11. marts 2012. Bragt i den trykte udgave 12. marts 2012 på side 8 i 1. sektion.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page