Vesttyskland, Forbundsrepublikken Tyskland
/ Bundesrepublik Deutschland

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Geografie, Natur, Bevölkerung, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Géographie, la nature, la démographie, l'histoire, la culture, la politique, de la défense, mouvements pour la paix, la religion, les questions sociales, éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Vesttyskland var en historisk demokratisk centraleuropæisk forbundsstat og republik med grænser til Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Luxembourg, Schweiz, Tjekkiet, Østrig og Østtyskland med og kystlinjer til Nordsøen, Vadehavet og Østersøen. De tyske øer omfatter bl. a.: Femern, Helgoland, Rügen, Sild og De østfrisiske øer.
Natur:
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Tekst.

Vesttysklands demografi:

Berlinmuren

Vesttysklands historie:

Oldtiden / Antiquity. Se tysk historie.
Yalta-konferencen under anden verdenskrig.
Historisk europæisk stat, 23. maj 1949- 3. oktober 1990.
Forfatning 8. maj 1949.
Nu Tyskland, bestående af en sammenlægning af Vesttyskland og Østtyskland.
Vesttyskland var medlem af EU og NATO og deltog bl.a. i den vesttysk-danske fælleskommando.
Fulda åbningen / Gap / Fulda-Lücke ellerr Lücke von Fulda
Der var amerikanske atomvåben i Vesttyskland under Den kolde krig.
Vesttysklands deltagelse i krige:
Vesttysklands kultur:
Massemedier:
Tekst:
Radio:
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
The German Speaking Countries of Europe: A Selective Bibliography.
Library of Congress, Washington, D.C., 1989.
- https://archive.org/details/ERIC_ED315374
'This bibliography was compiled to provide researchers and students with a current guide to sources on the German-speaking countries of Europe: Austria, the Federal Republic of Germany, the German Democratic Republic, Liechtenstein, and Switzerland. The following subject areas are included under each country: (1) bibliographies and reference works; (2) description and travel; (3) economy; (4) education; (5) history; (6) intellectual and cultural life; (7) literature; (8) military policy; (9) politics and government; (10) religion; and (11) society. The bibliography emphasizes publications from the 1980s and relies on 1970s publications only when no more recent title on the same subject is available. It also focuses on the broad nature of the material's appeal within its subject area, and its availability to the reading public. All items cited can be found in the collections of the Library of Congress. Preference has been given to English-language sources. Special attention has been given to the interaction between these countries and the United States. The sources selected attempt to highlight the uniqueness of the relationsihp of each country with the United States. A total of 1,485 items are listed, with full bibliographic data.'
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur: Bertolt Brecht.
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Musik:
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Country & Western; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Histoire de la musique; Organisations actuelles et historiques musique; Les maisons de disques; compositeurs; Des groupes de musique - et solistes; La musique folklorique; Jazz; Musique classique; Opera; Pop; Rocher; Archives; littérature
Historia de la música; Organizaciones actuales e históricos de la música; Las compañías discográficas; Compositores; Grupos de música - y solistas; Música folclórica; Jazz; Música clásica; Opera; Pop; Roca; Archivos; literatura
Musikgeschichte; Aktuelle und historische Musikorganisationen; Plattenfirmen; Komponisten; Musikgruppen - und Solisten; Country & Western; Volksmusik; Jazz; Klassische Musik; Opera; Pop; Rock; Archiv; Literatur
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Berufsverbot-bladet, 1982:4.

Vesttysklands politik:

Demokratisk parlamentarisme. Berufverbot.
Forfatning: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 8 Maj 1949.
- http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
- https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
Forfatningsdomstol / Constitutional Court
European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission): “Co-operation of Constitutional Courts in Europe Current Situation and Perspectives”: Working Document for the XVIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts.
- Strasbourg : Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, 2014.
- http://www.venice.coe.int/files/2014-05-02-CECC-e.pdf
Præsidenter:
 1. Theodor Heuss 1949–1959
 2. Heinrich Lübke 1959–1969
 3. Gustav Heinemann 1969–1974
 4. Walter Scheel 1974–1979
 5. Karl Carstens 1979–1984
 6. Richard von Weizsäcker 1984–1994
Regeringer / Governments:
Vesttyske statsministre, forbundskanslere / Bundeskanzler
 1. Konrad Adenauer
 2. Ludwig Erhard
 3. Kurt Georg Kiesinger
 4. Willy Brandt
 5. Helmut Schmidt
 6. Helmut Kohl
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Parties & Elections In Europe: The database about parliamentary elections and political parties in Europe, by Wolfram Nordsieck.
- http://www.parties-and-elections.eu/index.html
Parlamentsvalg / Parliamentary elections:
Tekst:
Præsidentsvalg:
Valg til Europa-Parlamentet / European Parliament elections:
Lokalvalg:
Folkeafstemninger / Referendums:
Tekst:
Politiske partier i Vesttyskland / Political parties / Partis politiques / Los partidos políticos / Politische Parteien
Socialdemokratiet, SPD
Den vesttyske forbindelse : Studier i det sikkerhedspolitiske opbrud i Socialdemokratiet, dansk partipolitik og civilsamfund, ca. 1976-1988. / : Rasmus Mariager. Saxo Instituttet, Afdeling for Historie, 2017.
International organisering
Vesttyskland var medlem af FNm NATO, Vestunionen.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: Værnepligt:
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Vesttysklands fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse:
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP, landbrug, fiskeri, Industri.
Naturresourcer:
Energi, erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport / Fábricas de armas, comércio de armas e-transporte:
Rüstungskooperation zwischen Deutschland und Israel. / : Otfried Nassauer ; Christopher Steinmetz.
- Berlin : Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit. ;BITS Research Report 03.1 September 2003)
- http://www.bits.de/public/researchreport/rr03-1-1.htm
Våbeneksport til Irak / Arms exports to Iraq / Les exportations d'armes vers l'Irak/ Exportaciones de armas a Irak / Exportação de armas para o Iraque / Waffenexporte in den Irak.
Dødens spekulanter / The death lobby : hvordan Vesten bevæbnede Irak. / : Kenneth R. Timmerman. Vinten 1992.
Om hvordan våbenfabrikker i USA, Brasilien, Egypten, Frankrig, Italen, Polen, Schweiz, Sovjetunionen, Storbritannien, Sydafrika, Vesteuropa, Vesttyskland, Østrig, i årevis leverede kemiske våben, giftgas og konventionelle våben til Irak.
Tekst:

Litteratur


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page