Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krigsdeltagelse ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; sociale bevægelser ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Norsk, Norges religion:

Se også: Dansk religion.

Litteratur

Den Geistlige Histori offuer alt Danmarckis Rige. Det er, Eñ Kort Crønicke huorledis Bisperne sammesteds, og den Christelige Religion vdi i disse Lande er forfremmet, opuore de forekommen indtil vor tid : Sammeledis it Register om de Norske Bisper. / : Ved Arrild Huitfeldt R.C. - Preñtet i Kiøbenhaffn : Sumptibus Iohan Aalburg, Anno Domini M. DC. IIII (1604).
Genoptryk: Rosenkilde og Bagger, 1978.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page