norsk arbeiderparti, udateret
Norsk Ikkevold, 1983:4
Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krigsdeltagelse ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; sociale bevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Norske fredsbevægelser

Aktuelle og historiske norske fredsbevægelser:

Current and historic Norwegian peace movements

Actuelles et historiques des mouvements de la paix norvégien

Aktuelle und historische norwegische Friedensbewegungen

Movimientos de Noruega actuales e históricos de paz

Se også: Norsk fredsforskning, fredsundervisning, politiske partier, sociale bevægelser.

Litteratur

Ekelund, Øyvind: Ulike veier til fred:Organisert fredesaktivisme i Norge 1953-1963, UiO 2008. PRIO Monograph.
Johansen, Jørgen: Sosialt Forsvar, 2000.
Riksarkivet: 42 arkiver fra norsk fredsbevegelse, herunder personalarkiver, udateret.
Rowe, Lars Erik: Forsvaret av freden og kampen mot krigsbrannstifterne: Fred som politisk våpen i den kalde krigen 1949-1956, Hovedoppgave i Historie, UiO, vår 1999.
Rowe, Lars Erik: "Nyttige idioter"? Fredsfronten i Norge, 1949-1956.
- Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 2002. - 242 s. ; Forsvarsstudier 1/2002


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page