naturvidenskab

Latin: Læren og teorier om naturen, eksempelvis anatomi ; atomfysik ; astrofyrik ; astronomi ; biologi ; botanik ; fysik ; geografi ; geofysik ; geologi ; hydrologi ; kemi ; klimatologi ; kosmoslogi ; mineralogi ; palæontologi og zoologi.
Aerologi er studiet af jordens atmosfære.
Også de metoder og de redskaber som anvendes i fagene til analyse og beskrivelse af naturen, eksempelvis datalogi, kemi, matematik, mineralogi, naturfilosofi og patologi.
Naturvidenskab var oprindelig på universiteterne en hjælpedisciplin for medicinstudiet.
Se også: Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd.

Litteratur

Referencematerialer inden for naturvidenskab & medicin. / : Finn Hjortgaard Christensen et al.
Danmarks biblioteksskole, 1985.

Bind XIII: Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, 2. del: Zoologi, Botanik, Geologi, Dyre- og Plantefysiologi, Gymnastikteori, Genetik og Mikrobiologi. 1979, ISBN: 87-87848-05-8
Del af: Københavns Universitet 1479-1979 I-XIV. / : hovedred.: Svend Ellehøj ; under medvirken af Leif Grane m. fl.. Udgivet af Københavns Universitet ved 500 års jubilæet. - København : G.E.C. Gads Forlag, 1979-2005.
Omfattende og meget grundig fag- og firmahistorie.

Klimaet på Dagsordenen – Dansk klimadebat 1988-2012. / : Oluf Danielsen.. Multivers, 2015.
Indhold: Klimadebatten i sociologiske, journalistiske og naturvidenskabelige sammenhænge ; Klimavidenskaben under behandling i Information og Weekendavisen ; De meget lange forhandlingers vej - fra Stockholm over Rio og Kyoto til København og Doha ; Omstillingen til lavkulstofsamfundet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page