Peru

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Peru er en tropisk sydamerikansk republik med grænser til Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia og Ecuador, og med kystlinje til Stillehavet. Lambayeque.
Atlas de Peru.
Natur: Peru har stor biologisk mangfoldighed / megadiversity.
Kultur: American Colonial Music: a sample of its documentary richness, 2006. - 9 s.
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie. Se: Latinamerikansk kunst
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Peru er medlem af Det Andinske Fællesskab eller Den andiske sammenslutning / Comunidad Andina de Naciones, Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, FN, OAS, Riotraktaten.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Peru.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Peru.
Efterretningstjenester: Operación Cóndor.
The Secret U.S. Debate Over Intelligence Sharing with Peru and Colombia National Security Archive Electronic Briefing Book No. 44 / Edited by Michael L. Evans. 2001.
- http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB44/
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Asociación Peruana de Estudios e Investigación para la Paz.
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
CRS: Peru in Brief: Political and Economic Conditions and Relations with the United States. / : Maureen Taft-Morales, 2013.
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles:
Kaffe / Coffee / Café / Kaffee, produktion og eksport.
Members of the International Coffee Organization.
Monthly export statistics - January 2016. / : the International Coffee Organization.
- http://www.ico.org/:
Naturressourcer: Arsenik, bly, bor, cadmium, guld, olie, kobber, kviksølv, tin, selen, sølv og zink.
Phillips, Tom: Guldfeber truer Amazonas' folk: Den høje pris på guld har medført omfattende ulovlig minedrift og forøget vold i Sydamerikas regnskovsregioner. I: Information, 10/01/2011.
Peru – Bagua bloodshed in the context of amazon protest. Urgent need for good faith dialogue. / : The International Federation for Human Rights, 2009.
- http://www.refworld.org/pdfid/4ae6f5fa2.pdf
Protecting Children from Lead Emissions in the Peruvian Andes
- https://elaw.org/system/files/lead.emissions.in.la.oroya.pdf
Højt oppe i Andesbjergene i Peru, er byen La Oroya alvorligt påvirket af bly, arsenik, og cadmium-emissioner fra et amerikansk selskabs polymetalliske smelteværk. Hundredvis af børn i La Oroya lider af højt blyindhold i blodet.
/ High in the Peruvian Andes, the community of La Oroya is gravely affected by lead, arsenic, and cadmium emissions from a U.S. corporation’s polymetallic smelter. Hundreds of children in La Oroya suffer from high blood lead levels.
La Oroya, Peru: The lead smelter in this town, run by a North American company Doe Run, is responsible for the huge amounts of lead that has polluted the city. About all children living in the neighborhood have been tested and there has been lead found in their bloodstream, at very unacceptable levels.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Energi, erhverv, handel og industri: Bilproduktion, våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page