Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Chile

Geografi: Chile er en sydamerikansk republik med grænser til Argentina, Bolivia og Peru og med kystlinje til Stillehavet og Magellanstrædet. Ildlandet, Påskeøen.
Kultur: Andesbjergenes Kristus
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
El Mercurio
- https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mercurio
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie. Se: Latinamerikansk kunst
Splendid Isolation: Art of Easter Island. / : Eric Kjellgren, with contributions by Jo Anne Van Tilburg and Adrienne L. Kaeppler, 2001.
- https://archive.org/details/SplendidIsolationArtofEasterIsland
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Chile var medlem af ABC-staterne under første verdenskrig og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, FN, OAS, Riotraktaten.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Chile.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Chile.
Efterretningstjenester: Operación Cóndor.
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Colonia Dignidad
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
CRS: Chile: Political and Economic Conditions and U.S. Relations. / Peter J. Meyer. 2012. - 23 s.
Bankvæsen.
Banco Central de Chile: Macroeconomic Indicators As of quarter IV, 2010 - http://www.bcentral.cl/eng/publications/
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresserver: Bor, kobber, lapis, sølv, rhenium.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri: Produktion og eksport af biler, våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page