Angola

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geografia; natureza; demografia, história, cultura, política, defesa, movimentos de paz, religião, problemas sociais, educação, economia.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Angola er en tropisk afrikansk  republik med grænser til Den demokratiske republik Congo, Namibia og Zambia og med kystlinje til Atlanterhavet.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Kunst / Art
Litteratur:
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Folk-tales of Angola. Fifty tales, with Ki-mbundu text, literal English translation, introduction, and notes. / : Héli Chatelain, 1894.
- https://archive.org/details/ajs8768.0001.001.umich.edu
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Angola er medlem af FN, Fællesskabet for portugisisktalende lande, OPEC, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Angola.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Angola.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
The Peace Dividend: Analysis of a Decade of Angolan Indicators, 2002–12. / Markus Weimer.
Chatham House. March 2012. - 19 s.; Africa Programme Paper AFP PP 2012/03).
- http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/182750
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Kaffe / Coffee / Café / Kaffee, produktion og eksport.
Members of the International Coffee Organization.
Monthly export statistics - January 2016. / : the International Coffee Organization.
- http://www.ico.org/:
Naturresourcer og energi / Natural resources: Diamanter (bloddiamanter), guld, kopper, olie og naturgas.
Bottom of the Barrel: Africa’s Oil Boom and the Poor / Ian Gary, Strategic Issues Advisor – Africa, Catholic Relief Services Terry Lynn Karl, Professor of Political Science and Senior Fellow, Institute for International Studies, Stanford University. Catholic Relief Services, June 2003. - 110 s.
- http://crs.org/publications/showpdf.cfm?pdf_id=183
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page