Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie, Britiske kolonier og protektorater, krigsdeltagelse ; kultur, bogvæsen ; musik ; pladeselskaber ; folkemusik ; rock; politik ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; kernevåben ; atomvåbenforsøg ; religion ; sociale forhold, uddannelse ; fredsforskning ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; British colonies and protectorates, War participation; Culture, Books On Books; Music; Record companies; Folk music; Rock; Politics; Political parties ; Defense; Intelligence services; Nuclear weapons; Nuclear weapons tests; Peace movements; Religion; Social conditions, Education; Peace research; Economy and arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Colonies et protectorats britanniques, Participation à la guerre; Culture, livres sur les livres; La musique; Les maisons de disques; Musique folklorique; Roche; Politique; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Armes nucléaires; Tests d'armes nucléaires; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales, éducation; Recherche pour la paix; L'économie et le commerce des armes.

Storbritannien: fredsbevægelser / UK peace groups

Aktuelle og historiske britiske fredsgrupper og -bevægelser, herunder : Greenham Common. Starten på det organiserede fredsarbejde i Det forenede kongerige Storbritannien tager form i den tidlige europæiske middelalder med de historiske fredskirker.
Current and historical British peace groups and movements, including: Greenham Common. The beginning of the organized peace work in the UK takes shape in the early medieval Europe with the historic peace churches.
Se også: Commonweal Collection ; European Federation Against Nuclear Arms ; First General Peace Convention , London, 1843 ; Housmans Peace Resource Project, Housmans World Peace Database ; Irland: fredsbevægelser. PaxCat Project Gallery - http://www.tinyurl.com/paxcatexhib ; Storbritannien: politiske partier, religion ; undervisning, universiteter.

Litteratur

Terp, Holger: Peace in Print
Terp, Holger: Goliath vs David, 2010.


Building Coalitions against War (2009).
http://www.archive.org/details/NOWconference2009 Campbell, Duncan: Secret Society I, BBC 1987.
http://www.archive.org/details/SecretSociety-Part1SecretConstitution
ABC of Air Disarmament. London: London: Air Disarmament Committee, 1935.
Disarm the Air! London: London: Air Disarmament Committee, 1935
The Air Menace and How to End It. Air Disarmament Committee, London, 1938.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page