middelalderen

Historisk, periode i Europa fra år 700 til omkring år 1500.
Senmiddelalderen, 1340-1536, er perioden fra den sorte død til reformationes indførsel i Danmark.
I løbet af middelalderen sker der en gradvis adskillelse af det religiøse fra det verslige.
Middeladleren afløser oldtiden og afløses af reformationen og renæssancen.
Den lille istid cirka 1250-1920.
En itinerar var i antikken og i middelalderen 1) en vejviser og sejlrutebeskrivelse som uden atlas eller kort beskriver rejseruter eksempelvis for nordiske pilgrimme, der vile rejse til den hellige grav i Jerusalen. Kilde: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, bind 7 spalterne 517-520. 2) En rejsedagbog eller rejsebeskrivelse og 3) En militær marchrute.
En omfattende udgivelse af musik fra middelalderen, renæssancen og barokken er udgivet af det tyske pladeselskab Deutsche Grammophon, Archiv Produktion, der blev grundlagt efter anden verdenskrig som "Musikhistorisches Studio der Deutsche Grammophon-Gesellschaft".
Musikeksempler: Piffaro - the renaissance band ; dirigenter: Joan Kimball og Robert Wiemken: Flemish Feast: Renaissance Wind Music. Archiv Produktion 457609-2 1999
Se også: Agerspor ; Thomas Aquinas (Summa Theologiae) ; atheisme ; ballet ; birketing ; byfred ; byskat ; bystat ; bønhase ; candendarium ; codex ; condottiere ; dans ; dansemani / Tanswut (dansesyge), eksempelvis danseplagen i Strasbourg 1518 ; dansevise ; diplomatik ; Diplomatium Danicum ; domskapitler ; domskoler ; drabant ; Eirene ; emblemer ; enevælde ; faktori ; feudalisme ; folkeviser ; fredløs ; gudsfred ; heraldik ; Hesseløsagen ; hesteudskrivning ; hird ; hoveri ; husbondret ; humanisme ; inne ; jernbyrd ; kapitulationer ; katakomber ; katalog ; kirkebøger ; kirkefred ; kirkeret ; kloster ; kongefred (svensk: edsöre) ; kongeveje ; korstog ; kulturetik ; kyskhedsbælte ; kyskhedsløfte ; landefred ; ledingsvæsnet ; len ; lensvæsen ; madskat ; Magna Carta 1215 ; mappa mundi ; merkantilisme ; moral ; melankolske mordere ; nationalstat ; naturret ; neumer ; nimbus ; oblati ; ombudsmand ; passionsskuespil ; pebling ; peterspenge ; plovskat ; polyhistor ; privatkirke ; reces ; rejsekongedømme ; retorik ; romantikken ; runer ; rytterivæsen ; skolastiken ; stud ; tiende ; udbudsfolk ; universitet ; vajsenhus ; ægt ; ærkepræst ; ødegård.

Litteratur

Bibliogrfi til Danmarks historie i senmiddelalderen. / : Per Ingesman og Jens Villiam Jensen.
I: Danmark i senmiddelalderen. Aarhus Universitetsforlag, 1994 s. [363]-410.
Bibliography of English translations from medieval sources, 1943-1967. / : Mary Anne Heyward Ferguson et al.
- New York : Columbia University Press, 1974.
Bibliotheca danica: Systematisk fortegnelse over den danske literatur fra 1482 til 1830, efter samlingerne i det Store kongelige bibliothek i Kjøbenhavn. Med supplementer fra Universitetsbibliotheket i Kjøbenhavn og Karen Brahes bibliothek i Odense 1. bd. Theologie, retsvidenskab, lægevidenskab, philosophi, pædagogik, statsvidenskaberne, de skjønne videnskaber og kunster. 1877.--2. bd. De exakte, økonomiske og techniske videnskaber. Geographi og rejser. Historie I: Almindelig historie. Historie II: De tre nordiske riger. Danmarks topographi, statistik, stats- og kulturforhold. 1886.--3. bd. Historie II., forsættelse: Danmarks historie: Færøerne, Island og Grønland. De danske besiddelser i Vestindien. Slesvig og Holsten. Norge. Personalhistorie. 1896.--4. bd. Sprogvidenskab. Literatur. Tidsskrifter af blandet indhold og aviser. 1902. - http://www.archive.org/search.php?query=Bibliotheca%20danica
Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814,
første udgave, 19 bind, 1887-1905, redigeret af C. F. Bricka. - http://runeberg.org/dbl/
Dansk Historisk Bibliografi indtil 1912 : systematisk fortegnelse over bidrag til Danmarks historie til udgangen af 1912, i tilslutning til Bibliotheca Danica
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, I-XXII.
- København : Rosenkilde og Bagger 1956-1978.
Dahlerup, Pil: Dansk litteratur, middelalder. Bd. 1, Religiøs litteratur. Bd. 2, Verdslig litteratur.
Baareprøven, dens historie og stilling i fortidens rets- og naturopfattelse. / Christian Villads Christensen (1900).
- http://www.archive.org/details/baareprvendensh02chrigoog
Dronningemagt i middelalderen : festskrift til Anders Bøgh. / : redaktører: Kasper H. Andersen, Jeppe Büchert Netterstrøm. Aarhus Universitetsforlag, 2018.
Indhold: Dronningemagt i middelalderen : en indledning / Jeppe Büchert Netterstrøm og Kasper H. Andersen. Agnes S. Arnórsdottir: Danske dronninger i de islandske sagaer. Marie Bønløkke Missuno: Emma : Knud den Stores engelske dronning. Else Roesdahl: To internationale kvindeskæbner : Beatrix, en potentiel dronning og Sofia, dronning og landgrevinde. Lutgard af Stade : brudstykker af en kvindeskæbne fra 1100-tallet / Lone Liljefalk og Stefan Pajung. Kasper H. Andersen: "Kun af navn de franskes dronning" : Ingeborg-sagen i nyt lys. Jens E. Olesen: Dronning i krisetider : Agnes af Brandenburg. Steinar Imsen: Dronningmakt i Norge : 1261-1389. Erik Opsahl: Margrete : "Norges pengefattige og magtløse dronning"? Carsten Jahnke: En magtfuld enkedronning : Dorothea af Brandenburg, dronning af Danmark, Norge og Sverige. Jeppe Büchert Netterstrøm: Dorotheas hof og lensmænd. Mikkel Leth Jespersen: Dronning Christines politiske rolle. Lars Bisgaard: I skyggen af Sigbrit? : Elisabeth, Christian 2.s dronning. Carsten Porskrog Rasmussen: Dronningeblod : danske dronningers dynastiske betydning for kongeslægten fra 1100- tallet til 1600-tallet.
De Re Militari: Primary translated medieval sources that deal with warfare in the Middle Ages.
- http://www.deremilitari.org/primary-sources/
Erslev, Kristian Sofus August: Repertorium diplomaticum Regni danici mediaevalis / Fortegnelse over Danmarks breve fra middelalderen, med udtog af de hidtil utrykte; Bind I-IV (1894).
- http://www.archive.org/details/repertoriumdipl00hudegoog
Koudal, Jens Henrik For borgere og bønder: Stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660-1800.
Museum Tusculanum, Københavns Universitet, 2000. Disputats, København Universitet.
'Priviliged city musicians are known in Europe from the 13th to the 19th centuries in which they had an important function within the musical scene. This thesis provides the first thorough description of the society of city musicians in Denmark which got its fundamental inspiration from Germany but developed its very own individual characteristics during the period of absolute monarchy.'
The London Pleasure Gardens of the Eighteenth Century / : Arthur Edgar Wroth and Warwick William Wroth. xviii, - London : Macmillan, 1896. 335 p., [21] leaves of plates : ill. (some col.), maps.
- http://archive.org/details/londonpleasureg00wrotgoog
Medieval and Renaissance music on long-playing records (1964).
; Detroit Studies in Music Bibliography
- https://archive.org/details/medievalrenaissa00coov
La musique flamande dans la société des XVe et XVIe siècles / Flamsk musik i det femtende og sekstende århundrede. / : Robert Wangermée. - Bruxelles : Editions Arcade, 1965 ; 1971.
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wangerm%C3%A9e
Pavelige Nuntiers Regnskabs- og Dagböger, førte under Tiende-Opkrævrningen i Norden 1282-1334 ... (1864).
- http://www.archive.org/details/paveligenuntier00nuncgoog
Hans Zimmermann, Görlitz: Quellensammlung : Quellen zu den Themen "Schöpfung" und "Weltbild der Antike und des Mittelalters" in den neun Sprachen.
http://12koerbe.de/hansz/index.htm
Select documents illustrating mediæval and modern history (1905)
http://www.archive.org/details/selectdocumentsi00reicrich
Wittendorff, Alex: Alvej og kongevej : Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i det 16. og 17. århundrede.
- København : Akademisk forlag 1973. - 348 s. ; skrifter udgivet af det historiske institut ved Københavns universitet IV).
Jørgensen, Ellen: Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 1800. Udgivet af den danske Historiske Forening. København 1930. Københavns universitetsfond til tilvejebringelse af læremidler, i kommission hos Gyldendal, 1964 - 226 s.
Leegaard Knudsen, Anders: Interessen for den danske fortid omkring 1300: En middelalderlig dansk nationalisme. I: Historisk Tidsskrift, 100:1, 1-32.
- http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/100_1/100_1_1.pdf
Orbis Latinus
- http://olo.rigeo.net/
'Orbis Latinus Online (OLO) is based on the three-part print publication of Orbus Latinus from 1972.'
Orbis latinus; oder, Verzeichniss der lateinischen benennungen der bekanntesten städte etc., Meere, Seen, Berge und Glüsse in allen Theilen der Erde, nebst einem deutsch-lateinischen Register derselben. Ein Supplement zu jedem lateinischen und geographischen Wörterbuche . / : Johann Georg Theodor Grässe.
- Dresden, G. Schönfeld [etc., etc.], 1861 ; 1909 ; 1972 .
- https://archive.org/details/bub_gb_pTgLAAAAQAAJ
- https://archive.org/details/bub_gb_oJt-AAAAMAAJ
Sources for the history of medieval Europe from the mid-eighth to the mid-thirteenth century, translated and edited by / : Brian Pullan. - Oxford : Basil Blackwell, 1966 ; 1971.
Svøbt i mår : dansk folkevisekultur 1550-1700 . / redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen, Hanne Ruus C.A. Reitzel, 1999-2002. 4 bind.
Urup, Henning: Dans i Danmark : danseformerne ca. 1600 til 1950.
- København : Museum Tusculanum, Københavns Universitet, 2007- 417 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page