kloster

Græsk ; latin: Indelukke. Bygning, der er bolig for et samfund af munke eller nonner; også om selve dette samfund.
Refektorium er klosterets spisesal.
Der er klostre i næsten alle religioner.
Skotteklostre / Scottish Monasteries / Schottenklöster er klostre etableret i Tyskland, Schweich og Italien af irske og skotske munke i vikingetiden og i den tidlige middelalder.
Tidlige musikeksempler på latin: Peter Abélard: Monastic song : 12th century Monophonic chant / Theatre of Voices. Conductor: Paul Hillier. Harmonia Mundi HMU 907209 1998. Baseret på Las Huelgas Codex.
Arkiver: Det Arnamagnæanske institut ; landsarkiver ; byarkiver ; Rigsarkivet ; Vatikanet.
Se også: Abbed ; abbedisse ; abbedi ; almisse ; ashram ; birgittinerne ; birketing ; bykloster ; dansk kirkehistorie ; dobbeltklostre ; domskapitler ; gompa ; herreklostre ; helgen ; helligåndsklostre ; hospice ; jordebøger ; koil ; klosterbetjent ; klosterbibliotek ; klosterbog ; klosterbonde ; klosterbroder ; klostercelle ; klosterfoged ; klosterforstander ; klosterforvalter ; klosterfrue ; klosterfrøken ; klostergods ; klostergård ; klostergods ; klosterhave ; klosterherre ; klosterjord ; klosterkirke ; klosterliv ; klosterløfte ; klostermand ; klostermø ; klosterpenge ; klosterregel ; klosterret ; klosterskole ; klosterskriver ; klostersøster ; klostertjener ; klostertugt ; konvent ; landklostre ; lægsøster ; mandir ; matha ; nekrolog ; novice ; oblati ; præst ; Rota ; vihara ; wat.
Se på Internettet: Klosterbiblioteket: Bibliothèque Sainte-Geneviève - http://www-bsg.univ-paris1.fr/home.htm
- http://www.archive.org/details/bibliothequesaintegenevieve
Grandjean Gøgsig Jakobsen, Johnny : Digitalt atlas over klostre i middelalderens Danmark.

Litteratur

Saint Catherine Area. / : UNESCO: World Heritage Scanned Nomination, 2002.
- http://whc.unesco.org/uploads/nominations/954.pdf

Se opslagene om klostre og klostervæsen i Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder bd 8 spalterne 527-575.
Odense Centralbibliotek: Klostre og klosterliv: en litteraturliste fra Odense Centralbibliotek : Udgivet i anledningen af 90 året for genopbygningen af det gamle Skt. Knuds Kloster. Klostret brændte Skt. Hans aften 1913 og genopstod af asken i 1919. - 12. s.
- https://www.odensebib.dk/files/klostre_og_klosterliv_litteraturliste.pdf
Atlas over danske klostre. / : H. N. Garner. Nyt Nordisk Forlag, 1968.
Benedikts Regel. / : Benedikt, helgen, abbed af Monte Cassino ; udgivet med dansk oversættelse og kommentar af Brian Møller Jensen. Museum Tusculanum, 1998.
De danske helligaandsklostre: fremstilling og aktstykker [& Diplomatarium]. / Johannes Peter Lindbaek, Gustav Carl Wilhelm og Heinrich Stemann. Gad, 1906.
- http://archive.org/details/dedanskehelliga00stemgoog
Danske klostre : arkæologiske undersøgelser 1972-1996. / : redaktion Hans Krongaard Kristensen.
- Højbjerg: Forlaget Hikuin, 1996. ; Hikuin 23)
Daugaard, J.B.: Om de danske Klostre i Middelalderen. København : Trykt og forlagt af Andreas Seidelin, 1830. - 487 s.
Esrum Klosters brevbog, I-II.. / : Bent Christensen et al. Museum Tusculanum Press, 2002
Exordium monasterii quod dicitur Cara Insula / Begyndelsen til det kloster, som kaldes den Kære Ø eller Øm Klosters Krønike. Se: Jørgen Olrik: Øm Klosters Krønike, Århus stifts årbøger, 2. udg. 1932, 25, s. 57-153.
Ingesman, P.: Oprøret i Præstø. I: Skalk. 2007: 5 s. 18-27.
Koch, Hal: De ældste danske Klostres Stilling i Kirke og Samfund indtil 1221.
I: Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 3 (1934 - 1936) 1
Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig : Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark.
Ph.D.-afhandling, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, Odense 2008. - 305 s. - http://www.jggj.dk/phd-afhandling.pdf
Nybo Rasmussen, Jørgen : Die Franziskaner in den nordischen Ländern im Mittelalter, 2002.
Rørdam, Holger Frederik: Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middelalderen.
- Kjøbenhavn Selskabet for Danmarks kirkehistorie, 1859. - 642 s.
- http://archive.org/details/kjbenhavnskirk00rr
'Tillæg af forhen utrykte dokumenter og aktstykker' s. 1-238.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page