Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Litauen

Geografi: Litauen er en nordeuropæisk, baltisk   republik med grænser til Hviderusland, den russiske enklave Kaliningrad, Letland samt Polen og med kystlinje til Østersøen.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas (Vilnius)
- www.archyvai.lt
Teater:
International organisering
Litauen var medlem af Folkeforbundet og er medlem af EU, Europarådet, FN, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, Nordisk Råd (samarbejdsaftale), OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Lithuania.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Lithuania.
Saulius Vasarevicius & Kristina Greiciute (2004) Investigation of soil pollution with heavy metals in Lithuanian military grounds, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 12:4, 132-137
- http://dx.doi.org/10.1080/16486897.2004.9636834
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Olie.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page