Baltikum

1) Middelalderlatin: De baltiske stater: Estland, Letland og Litauen; fra disse lande eller vedrørende disse tre østersølande.
2) Litausk: Hvidt eller Det hvide (stræde).
UN Atlas of Balticum.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Botaniske haver ; Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Nature in Northern Europe: Biodiversity in a changing environment. / : Eeva-Liisa Hallanaro ; Marja Pylvanainen. - Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 2001.
Vådområder:
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Mare Balticum / Det baltiske hav = Østersøen
Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law. .
Klima:
Tekst:
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
Se også: Baltic Sea Initiative ; Hviderusland, Belarus ; NATO ; Norden ; Nordisk råd ; Polen ; Rusland Østeuropa.
Se tillige: Den baltiske venskabs- og samarbejdsaftale 1934 ; Den baltiske union ; Bispedømmet Dorpat eller Tartu ; Dansk-Baltisk Auxiliær Corps 1919 ; Hertugdømmet over Daugava / Ducatus Ultradunensis ; Det forenede baltiske fyrstedømme ; Kaliningrad ; Ærkebispedømmet og senere hertugdømmet Kurland ; Guvernementet Leningrad ; Livland ; Den livoniske konføderation ; Den polsk-litauiske union 1386-1569 ; Den polsk-litauiske realunion 1569-1795 ; Polsk Livland ; Reichskommissariat Ostland eller Reichskommissariat Baltenland 1941-1945 ; Ærkebispedømmet Riga ; Sovjetunionen ; Svensk Livland ; guvernementet Vilna ; Østpreussen ; Østersøguvernementerne.

Litteratur

Svensk arkivbibliografi 1990–1999. / : Irma Ridbäck. Svenska arkivsamfundet 2003.
- http://www.arkivsamfundet.se/docs/75.pdf
Baltische Landeskunde : Atlas (1911).
- http://www.archive.org/details/baltischelandesk00kupfuoft
Moltke, Kai: De baltiske folks frihedskamp. Frit Forlag, 1948. - 234 s.
Report of the Select Committee to Investigate Communist Aggression and the Forced Incorporation of the Baltic States into the U.S.S.R. Third interim report of the Select Committee on Communist Aggression. House of Representatives, Eighty-third Congress, second session, under authority of H. Res. 346 and H. Res. 438 (1954).
- http://www.archive.org/details/reportofselectco1954unit


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page