Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Italien

Geografi: Italien er en demokratisk, sydeuropæisk republik med grænser til Frankrig, San Marino, Schweiz, Slovenien, Vatikanstaten og Østrig og med kystlinjer til Middelhavet, Adriaterhavet, Det ioniske hav, Det liguriske hav, Det tyrrhenske hav, Sardinien havet og Sicilien strædet. Italienske øer: Eolie-øerne, De pelagiske øer, herunder Lampedusa samt Sardinien og Sicilien.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Associazione Museo Italiano per la Pace.
Karsten Friis Johansen: Den europæiske filosofis historie Bind 1. Antikken. Nyt Nordisk Forlag, 2007 - ISBN: 87-17-05308-0
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Odeon 24 - Bravo Produzioni Televisive S.r.l,
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.
Introduction to a catalogue of the early Italian prints in the British museum 1886.
- http://www.archive.org/details/introductiontoa00fishgoog
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Corriere della Sera 1876-.
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
DEP - Deportate, esuli, profughe 2004-.
Università Ca' Foscari, Venezia.
- http://www.unive.it/pag/31776
Litteratur:
Umberto Eco 1932-2016
- http://www.umbertoeco.it/
Books: - http://www.umbertoeco.it/CV/EDITEDBOOKS.htm
- https://archive.org/search.php?query=Umberto%20Eco
- https://www.youtube.com/results?search_query=Umberto+Eco
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Harris, Henriette: Rabelagtige portrætter : 'Renæssancens ansigter', der er et samarbejde mellem Bode Museum og Metropolitan Museum of Art, kandiderer til titlen som årets udstilling i Berlin. I: Information, 09/10/2011.
Kunstmuseer
Malere
Leonardo da Vinci, 1452-1519
- https://archive.org/search.php?query=Leonardo%20da%20Vinci
- http://commons.wikimedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: Cinecittà Luce (Roma)
- www.cinecitta.com
Teater:
International organisering
Italien var medlem af Folkeforbundet og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System,EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, NATO, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Italy.
Værnepligt: Nej, ikke siden 2004.WRI: Country report and updates: Italy.
Sydeuropa har stadig råd til våben : I flere sydeuropæiske lande modsvares de store nedskæringer på sociale ydelser ikke af tilsvarende besparelser på forsvarsbudgetterne. / Mads Frese. Lagt på information.dk 17. januar 2012 kl. 22:10. Bragt i den trykte udgave 18. januar 2012 på side 8 i 1. sektion.
Der er amerikanske kernevåben i Italien.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
The War Profiteers - War Crimes, Kidnappings & Torture: The Kidnapping of Abu Omar aka Hassan Mustafa Osama Nasr
- http://www.expose-the-war-profiteers.org/CIA/activities/kidnapping/abu_omar/history.htm
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer: Adbusters Media Foundation - http://www.adbusters.it/pages/index.php
Religion: Thomas Aquinas 1225?-1274 Summa Theologiae.
- http://www.archive.org/search.php?query=Thomas%20Aquinas%20AND%20mediatype%3Atexts
Valdeserne eller Valdeserkirken.
Se også: Skotteklostre / Scottish Monasteries / Schottenklöster.
Sociale forhold:
Uddannelse: Galileo Galilei (1564 - 1642) italiensk filosof, fysiker og astronom.
Bibliografi: - http://worldcat.org/identities/lccn-n79-3254
The complete works (20 vol.) of Galileo Galilei from the Museo Galileo. Italian 12.100 s.
- https://archive.org/details/LeOpereDiGalileo
Galileo Galilei, His life and his works. / : Raymond J. Seeger. - Oxford : Pergamon Press, 1966.
- https://archive.org/details/GalileoGalileiHisLifeAndHisWorks
Maria Montessori. Leonardo da Vinci, 1452-1519.
Bibliografia vinciana : 1885-1919 1919.
- http://archive.org/details/bibliografiavinc00beltuoft
Rigollot, Marcel Jerôme: Catalogue de l'oeuvre de Léonard de Vinci 1849.
- http://archive.org/details/cataloguedeloeuv00rigo
Müntz, Eugène: Leonardo da Vinci, artist, thinker and man of science I-II.
- London : W. Heinemann; 1898. - 392+ 392 s.
- http://archive.org/details/leonardodavincia01munt , og
- http://archive.org/details/leonardodavincia02mn
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Produktion og eksport af levnedsmidler, fødevarer:
Production and export of food:
/ Production et exportation de produits alimentaires:
/ Produktion und Export von Lebensmitteln:
Vin, ost og æg / eggs / des æufs / Eier.
Kasteløse på italiens marker: I Latina-provinsen syd for Rom arbejder indiske migranter under slavelignende forhold i landbruget. Forbrugerne overser, at fødevareindustrien tvinger producenterne til at sætte udnyttelsen i system, hævder sociologen Marco Omizzolo. / : Mads Frese. I: Information, 4. november 2015.
Naturresourcer: Aluminium, olie.
Import af olie fra Iran. U.S. Energy Information Administration: Country Analyses Briefs, Iran, 2012. - 13 s.
- http://www.eia.gov/emeu/cabs/Iran/pdf.pdf
Total Petroleum Systems of the Pelagian Province, Tunisia, Libya, Italy, and Malta—The Bou Dabbous– Tertiary and Jurassic-Cretaceous Composite. / : T.R. Klett. U.S. Geological Survey Bulletin 2202-D. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey, 2001.
- http://pubs.usgs.gov/bul/b2202-d/b2202-d.pdf
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Produktion og eksport af: Biler, cement, fly, medicin, tog, våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page