Geologisk Nordamerika
Geografi ; klima ; demografi ; historie ; krige : kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Grønlandsk natur:

Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Natur:
The Biodiversity of Greenland – a country study. / : Dorte Bugge Jensen & Kim Diget Christensen (Eds.) Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut. ; Technical Report No. 55, December 2003)
Grønlands fauna : Fisk, fugle, pattedyr. / : Bent J. Muus et al.
Gyldendal, 1990.
Naturhistorie:
Det gamle Grønlands nye perlustration, eller Naturel-historie, og beskrivelse over det gamle Grønlands situation, luft, temperament og beskaffenhed; : de gamle norske coloniers begyndese og undergang der samme-steds, de itsige indbyggeres oprindelse, bæsen, lebe-maade og handtæringer, samt hvad ellers landet yder og giber af sig, saasom dyer, fiske og fugle &c. med hosføyet nyt land-caart og andre kaaber-stykker over landets naturalier og indbyggernis handtæringer. / : Hans Egede.
- Kjøbenhavn, : Tryckt hos Johan Christoph Groth, boende paa Ulfelds-Platzm 1741.
- https://archive.org/details/detgamlegrnlands00eged
Naturfredning i Grønland. / : Knud Oldendow:
; Det grønlandske Selskabs Skrifter IX.). I Komm. hos G. E. C. Gads Forlag. 1930.
A description of Greenland. : Shewing the natural history, situation, boundaries, and face of the country; the nature of the soil; the rise and progress of the old Norwegian colonies; the ancient and modern inhabitants; their genius and way of life, and produce of the soil; their plants, beasts, fishes, &c. With a new map of Greenland. And several copper plates representing different animals, birds and fishes, the Greenlanders way of hunting and fishing; their habitations, dress, sports and diversions, &c.. / : Hans Egede.
- London : Printed for C. Hitch in Pater-Noster Row; S. Austen in Newgate-Street; and J. Jackson near St. James's Gate, 1745.
- https://archive.org/details/descriptionofgre00eged
Fugle:
Danmarks Fugle : med Henblik på de i Grønland, på Færøerne og i Kongeriget Island forekommende Arter, I-III. / : E. Lehn Schiøler. Gyldendal , 1925-1931.
Winge, Herluf: Grønlands fugle (1898).
- http://archive.org/details/grnlandsfugle00wing
Grønlands landarthropoder (Insecta et Arachnida Groenlandicæ) (1917).
- http://archive.org/details/grnlandslandar00henr
Danmarks fugle, beskrevne: Ornithologia Danica : Danmarks Fugle i 304 afbildninger af de gamle hanner, med særskilt text. / : Niels Kjærbølling. - Kjøbenhavn: Forfatterens Forlag, 1851.
- https://archive.org/details/danmarksfuglebes00kjae
Anden udgave:
Skandinaviens fugle, med særligt hensyn til Danmark og de nordlige bilande. / : Niels Kjærbølling.
2., fuldstændigt omarbeidede Udgave, Ved Jonas Collin.
- Kjøbenhavn : L. A. Jørgensens Forlag, 1875.
- https://archive.org/details/skandinaviensfug00kj
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
'Boundaries of the regions
The marine waters of Greenland holds by far most of the international aspects in GIWA, whereas land and river issues are of minor or no importance. Greenland holds three GIWA regions: Arctic (1), East Greenland Shelf (15), and West Greenland Shelf (16) (Figure 1). It was agreed among task team experts to assess Greenland waters in these three predefi ned regions in order to maintain the comparability with the other UNEP/GIWA regions and to use the GIWA methods. However, there are major diff erences between ecosystems from south to north within regions 15 and 16 due to diff erences in physical characteristics, species compositions, and community structures on both the East and West Greenland Shelf.'
UNEP, 2004. Pedersen, S.A., Madsen, J. and M. Dyhr-Nielsen, Arctic Greenland, East Greenland Shelf, West Greenland Shelf, GIWA Regional assessment 1b, 15, 16.
University of Kalmar, Kalmar, Sweden.
Kommissionen for ledelsen af de geologiske og geografiske undersøgelser i Grønland ; Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland: Meddelelser om Grønland, I-II også kaldet Grønlandsgeologiske undersøgelse og Bulletin; Expedition glaciologique internationale au Groenland. C. A. Reitzels Forlag. 1890 ff. - - http://www.archive.org/details/meddelelseromgr01grgoog
Tidsskriftet Grønland. Det grønlandske Selskab, 1953.-.
- http://www.tidsskriftetgronland.dk/index.php
Heer, Oswald: Flora fossilis Arctica = Die fossile Flora der Polarländer I-IV (1868).
- http://archive.org/details/florafossilisarc01heer
'Bd. I. Die in Nordgrönland, auf der Melville-Insel, im Banksland, am Mackenzie, in Island und in Spitzbergen entdeckten fossilen pflanzen; mit einem anhang über versteinerte hölzer der arctischen zone, von dr. C. Cramer -- Bd. II. Fossile flora der Bären-insel (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. IX, no. 5) Flora fossilis alaskana (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 8, no. 4) Die miocene flora und fauna Spitzbergens (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 8, no. 7) Contributions to the fossil flora of north-Greenland (Phil. trans. Royal society. V. CLIX) -- Bd. III. Beiträge zur steinkohlen-flora der arctischen zone (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 12, no. 3) Die kreideflora der arctischen zone (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 12, no. 6) Nachträge zur miocenen flora Grönlands (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 13, no. 2) Uebersicht der miocenen flora der arctischen zone -- Bd. IV. Beiträge zur fossilen flora Spitzbergens, mit einem anhang: Uebersicht der geologie des Eisfiordes und des Bellsundes von A.E. Nordenskiöld (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 14, no. 5) Beiträge zur Jura-flora Ostsibiriens und des Amurlandes (Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, VII. sér., t. 22, no. 12) Ueber die pflanzenversteinerungen von Andö in Norwegen -- Bd. V. Die miocene flora des Grinnell-Landes. Beiträge zur fossilen flora Sibiriens und des Amurlandes (Mémoires de l'Académie des sciences de St.-Pétersbourg, VII. sér., t. 25, no. 6) Primitiæ floræ fossilis sachalinensis; Miocene flora der insel Sachalin (Mémoires de l'Académie des sciences de St.-Pétersbourg, VII. sér., t. 25, no. 7) Beiträge zur miocenen flora von Sachalin (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 15, no. 4) Fossile pflanzen von Novaja Semlja (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 15, no. 3) -- Bd. VI. 1. abth. Nachträge zur Jura-flora Sibiriens (Mémoires de l'Académie des sciences de St.-Pétersbourg, VII. sér., t. 27, no. 10) Nachträge zur fossilen flora Grönlands (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 18, no. 2) Beiträge zur miocenen flora von Nord-Canada. Untersuchung über fossile hölzer aus der arctischen zone, von Carl Schroeter -- Bd. VI., Abt. 2-Bd. VII. Flora fossilis grönlandica'.
Greenland Ice Sheet Today
- https://nsidc.org/greenland-today/
Geologi: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
Kommissionen for ledelsen af de geologiske og geografiske undersøgelser i Grønland ; Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland: Meddelelser om Grønland, I-II også kaldet Grønlandsgeologiske undersøgelse og Bulletin; Expedition glaciologique internationale au Groenland. C. A. Reitzels Forlag. 1890 ff.
- http://www.archive.org/details/meddelelseromgr01grgoog
De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland
Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series replaces Geology of Denmark and Greenland Map Series
Grønlands kommando: Beredskabsplan for grønlands kommando til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer i farvandet ud for Grønland.
Hovedplan (del I)
- http://www.kamikposten.dk/lokal/last/container/da/hvadermeningen/pdf/beredskabsplan_for_groenlands_kommando.pdf
Tekst:
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Assessment of Cultural Heritage Monuments and Sites in the Arctic. / : Arctic Council's Sustainable Development Working Group, 2013.
- https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/50
Beskyttede områder og truede arter. I:
Sydgrønland: En strategisk miljøvurdering af kulbrinteaktiviteter i den grønlandske sektor af Labradorhavet og den sydøstlige del af Davis Strædet. / Morten Frederiksen et al. Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi, 2012. ; Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, No. 29)
- http://www2.dmu.dk/Pub/SR29.pdf
Ilulissat Icefjord (2004)
- http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1149.pdf
Nomination of the Ilulissat Icefjord for inclusion in the World Heritage List. / : Naja Mikkelsen and Torsten Ingerslev (eds.). Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), 2002 Danish Ministry of the Environment.
'The Ilulissat Icefjord is an outstanding example representing one of the major stages of Earth’s history, the Last Ice Age of the Quaternary..'
Se også: Nordamerikas natur.
Se tillige: Afghansk natur ; Albansk natur ; Algerisk natur ; Andorras natur ; Amerikansk natur ; Angolas natur ; Antigua & Barbudas natur ; Argentinsk natur ; Armensk natur ; Aserbajdsjans natur ; Australsk natur ; Bahamas natur ; Bahrains natur ; Bangladesh natur ; Barbados natur ; Belgisk natur ; Belizesk natur ; Benins natur ; Bhutans natur ; Boliviansk natur ; Bosnien-Hercegovinas natur ; Botswanas natur ; Brasiliens natur ; Brunei Darussalams natur ; Bulgarsk natur ; Burkina Fasos natur ; Burundis natur ; Canadisk natur ; Cambodjansk natur ; Camerouns natur ; Centralafrikansk natur ; Chilensk natur ; Colombiansk natur ; Comorernes natur ; Congolesisk natur ; Costa Ricas natur ; Cubansk natur ; Cypriotisk natur ; Dansk natur ; Djiboutisk natur ; Dominicansk natur ; Dominicas natur ; Ecuadoriansk natur ; Engelsk natur ; Egyptisk natur ; El Salvadoransk natur ; Elfenbenskystens natur ; Eritreas natur ; Estlands natur ; Etiopisk natur ; Fijis natur ; Filippinsk natur ; Finsk natur ; De forenede arabiske Emiraters natur ; Fransk natur ; Færøsk natur ; Gabons natur ; Gambiansk natur ; Georgiansk natur ; Ghanas natur ; Grenadas natur ; Græsk natur ; Guatemalas natur ; Guineas natur ; Guinea-Bissaus natur ; Guyansk natur ; Haitiansk natur ; Hollansk natur ; Honduras natur ; Hvideruslands natur ; Indisk natur ; Indonesisk natur ; Irakisk natur ; Iransk natur ; Islandsk natur ; Irsk natur ; Israelsk natur ; Italiensk natur ; Jamaicas natur ; Japansk natur ; Jordans natur ; Kap Verdisk natur ; Kasakhstanisk natur ; Kenyansk natur ; Kinesisk natur ; Kirgisistans natur ; Kiribatis natur ; Kosovos natur ; Kroatiens natur ; Kuwais natur ; Laotisk natur ; Lesothisk natur ; Letlands natur ; Libanesisk natur ; Liberiansk natur ; Libysk natur ; Liechtensteins natur ; Litauens natur ; Luxembourgs natur ; Madagascars natur ; Makedonsk natur ; Malawis natur ; Malaysias natur ; Maldiviensk natur ; Malis natur ; Maltesisk natur ; Marokkansk natur ; Marshalløernes natur ; Mauretaniens natur ; Mauritius natur ; Mexicansk natur ; Mikronesisk natur ; Moldovisk natur ; Monacos natur ; Mongoliets natur ; Montenegros natur ; Mozambiques natur ; Myanmars natur ; Namibias natur ; Naurus natur ; Nepals natur ; New Zealandsk natur ; Nicaraguansk natur ; Nigers natur ; Nigerias natur ; Norsk natur ; Nordkoreansk natur ; Omans natur ; Pakistansk natur ; Palaus natur ; Palæstinas natur ; Panamas natur ; Papua Ny Guineansk natur ; Paraguays natur ; Peruviansk natur ; Polsk natur ; Portugisisk natur ; Qatars natur ; Rumænsk natur ; Russisk natur ; Rwandas natur ; Salomonøernes natur ; Samoas natur ; San Marinos natur ; São Tomé & Principles natur ; Saudi-Arabisk natur ; Schweizisk natur ; Senegals natur ; Serbisk natur ; Seychellernes natur ; Sierra Leones natur ; Singapores natur ; Skotsk natur ; Slovakiets natur ; Sloveniens natur ; Somalisk natur ; Spansk natur ; Sri Lankas natur ; St. Kitts & Nevis natur ; St. Lucias natur ; St. Vincent og Grenadinernes natur ; Sudanesisk natur ; Surinams natur ; Svensk natur ; Swazilands natur ; Sydafrikansk natur ; Sydkoreansk natur ; Syrisk natur ; Tadsjikistans natur ; Taiwanesisk natur ; Tanzanias natur ; Tchads natur ; Thailandsk natur ; Tjekkisk natur ; Togos natur ; Tongas natur ; Trinidad & Tobagos natur ; Tunesisk natur ; Turkmenistans natur ; Tuvalus natur ; Tyrksk natur ; Tysk natur ; Ugandas natur ; Ukrainsk natur ; Ungarnsk natur ; Uruguays natur ; Usbekistans natur ; Vanuatus natur ; Venezuelas natur ; Vietnamesisk natur ; Yemens natur ; Zambias natur ; Zimbabwes natur ; Ækvatorial Guineas natur ; Østrisk natur ; Østtimors natur.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page