Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Estland

Geografi: Estland er en europæisk, baltisk  republik med grænser til Letland og Rusland og med kystlinjer til Den finske bugt og Rigabugten i Østersøen.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Hein, Morten: De estiske matricer. Hein Information Tools, 2008. - 3 s.
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: Eesti Filmiarhiiv (Tallinn) 1935 ff
- www.filmi.arhiiv.ee
Teater:
International organisering
Estland var medlem af Folkeforbundet og er medlem af EU, Europarådet, det internationale havundersøgelsesråd ICES, FN, NATO, Nordisk Råd (samarbejdsaftale), OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Estonia.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Estonia.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Estlands fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
Leder: Danske Banks uetiske estiske vaskeri. I: Information, 17. oktober 2017.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page