Armenien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Armenien er en demokratisk europæisk, asiatisk og mellemøstlig   republik med grænser til Aserbajdsjan, Georgien, Iran og Tyrkiet.
The Republic of Armenia was established on 21 September 1991. The capital of the Republic of Armenia is Yerevan.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Litteratur:
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Armenien er medlem af EU, Europarådet, the Collective Security Treaty Organization / Den Kollektive Sikkerhedstraktat Organisation, FN, IAEA, OSCE, Sammenslutningen af Uafhængige Stater (SNG).
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Armenia.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Armenia.
Rapport fra fact-finding mission til Armenien : vedr. desertører, tvungen aftjening af værnepligt og etniske minoriteters forhold, 14. nov.-21. nov. 1997. Udlændingestyrelsen, 1998. - 20 s.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: PEACE-A .
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: yazidisme / yazdânism (kurdisk religion)
The Cathedral and Churches of Echmiatsin and the Archaeological Site of Zvartnots.
- http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1011.pdf
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter:
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Fiskeri: Review of fisheries and aquaculture development potentials in Armenia. / : Ashot Hovhannisyan et al.
FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1055/2, 2011.
- http://www.fao.org/docrep/014/i2103e/i2103e00.pdf
BNP, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminum ; guld ; jernmalm ; kobber ; molybdæm.
The Mineral Industry of Armenia. / : Elena Safirova.
2011 Minerals Yearbook, U.S. Department of the Interior,
U.S. Geological Survey, 2013.
Kobberminen i Armenien – og Danmarks brud på menneskerettighederne. / : Jens Malling. Trembita, 2019. Det fik fatale følger, da tre danske selskaber i 2013 indledte et samarbejde om at anlægge en kobbermine i Armenien. Brud på menneskerettighederne og ødelæggelser af miljøet klæber til projektet. Både inden, under og efter opførelsen protesterede det armenske civilsamfund mod minen. Alligevel besluttede ingeniørfirmaet FLSmidth, pensionskassen PensionDanmark og den danske stat via Eksportkreditfonden EKF at gennemføre projektet. Ekspert i virksomhedsetik og lektor ved Roskilde Universititet Jacob Dahl Rendtorff kommenterer:
»Det er et strukturelt problem og et eksempel på, at forholdsvis dårligt stillede lokale beboere forsøger at protestere mod massiv kapitalmagt. På den måde opstår et modsætningsforhold mellem små, svage lokalsamfund og store, stærke overnationale virksomheder. På globalt plan går den struktur igen overalt.«
Bogen bygger på en årelang journalistisk undersøgelse af mineprojektet. Det fremgår, at de danske selskaber fralægger sig ansvaret for ødelæggelsen af samfundene omkring minen. Derfor går overskuddet fra salget af bogen til lokale armeniere, der arbejder for at udbedre skaderne efter danskernes erhvervsaktiviteter.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page